Výživové zvyklosti českých dětí v prvním půl roce života- zavádění příkrmů v praxi


Nutritional Customs in Czech Children in the First Half-year of Life - Introduction of SupplementaryNutrition in Practice

The objective of the study was to describe the reality of the Czech infant nutrition during their first six monthsof life in a reflection of the WHO allowances. The retrospective study used the collection of data by the help of thestandardised questionnaire and interview with themother of infants. The research was performed in 1998-99 withinthe framework of „Themonitoring of infants' nutrition during the first six months of their life“, multi-centre studyof six medical faculties (grant PPZ MZČR 203/98-99). There were examined 1019 infants (respondency 95 %),aged completed sixmonths, from six regions of the Czech Republic from the randomly selected sample of newbornswithout inborn defects and birth weight above 2500 grams.Results: The average time of exclusively breastfeeding of infants was 3.9 months, during the sixth month of lifewere exclusively breastfed only 29%of infants. The study confirmed the premature introduction of complementaryfoods, which can participate in the restriction of the exclusively breastfeeding before completed 6month of infants'age. The infant's tea was introduced during the first month to 18 % of the sample, fruit juice during the second month of life to 1 % of infants. The other problems lay in the not recommended substitution of cottage cheeseinstead meat and introducing of cereals with gluten before completed 6 months of age.

Key words:
infants' nutrition, breastfeeding, introduction of complementary foods


Autoři: D. Müllerová 1;  F. Stožický 2;  D. Schneidrová 3;  A. Aujezdská 1;  Z. Bartáková 4;  V. Janout 5;  A. Klímová 6;  E. Kudlová 7;  A. Mydlilová 8;  M. Paulová 8;  J. Šmejkalová 9
Působiště autorů: Ústav hygieny LF UK, Plzeň1 vedoucí doc. ing. Z. Zloch, CSc. Dětská klinika LF UK a FN, Plzeň2 přednosta prof. MUDr. F. Stožický, DrSc. Centrum preventivního lékařství 3. LF UK, Praha3 přednosta prof. MUDr. K. Provazník, CSc. Novorozenecké oddělení, Vojen
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (11): 561-565.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo popsat, do jaké míry odpovídá aktuální stav výživových zvyklostí českých dětí v prvním půlroce života mezinárodně doporučovaným postupům. Retrospektivní šetření formou sběru dat na podkladějednotného dotazníku a interview s matkou jednotně zaškolenými tazateli proběhlo v rámci multicentrické studiešesti lékařských fakult: „Sledování výživy kojence v prvních 6 měsících života“ (grant MZ ČR NPZ 203/98-99)v letech 1998/99. Jednalo se o vyšetření 1019 dětí (respondence 92,3 %) z šesti regionů republiky ve věku dokončenéhošestého měsíce z náhodně vybraného souboru dětí s porodní hmotností nad 2,5 kg, bez vrozené vývojovévady, jejichž matky byly ochotné ke spolupráci.Výsledky: Průměrná doba trvání výlučného kojení v souboru byla 3,9měsíců, v šestémměsíci věku bylo výlučněkojeno pouze 29 % všech dětí. Práce potvrdila včasné zavádění příkrmů, které se může podílet na omezenívýlučného kojení během pátého a šestého měsíce věku dětí. Zjištěné nedostatky se týkají zejména včasnéhozavádění dětských čajů, a to od prvního měsíce věku, ovocných šťáv od druhého měsíce věku, nedoporučovanésubstituce příkrmu masa tvarohem, podávání obilných kaší s lepkem a dětských piškotů před dovršením šestéhoměsíce věku.

Klíčová slova:
výživa kojenců, kojení, zavádění příkrmů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se