Infekcie u detí zapríčinené kvasinkami rodu Candida


Infections in Children Cause by Saccharomyces of the Candida Genus

Infections caused by saccharomyces of Candida genus are the frequent cause of increasing morbidity andmortality of children, especially in suckling infants of low birth weight, hospitalized at newborn intensive careunits. Risk factors responsible for the origin and occurrence of candidoses at the child age include the use ofbroad-spectrum antibiotics, prematurity, catheterization, hyperalimentation, prolonged endotracheal intubationand tracheotomy, immunodeficient syndromes, surgical intervention, malignancies, accompanying bacterial infection,diabetes mellitus, therapy with corticoids, and cytotoxic chemical etc. Candida species can infect any organor system of human organism. The blood vascular bed is the primary site of the infection as well as meninges,urinary tract of the disease is frequently disseminated.In the present paper the authors set to describe the causes and symptoms of various candida infections, e.g.those affecting nervous, gastrointestinal, respiratory, urogenital system, vascular bed, eyes, skin, skin adnexa andoral cavity.

Key words:
prematurity, newborn, Candida, candida infections, newborn intensive care unit


Autoři: S. Virágová 1;  E. Dorko 2;  E. Pilipčinec 3
Působiště autorů: Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti - novorodenecké oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1 riaditeľ MUDr. J. Vančík, CSc. Ústav epidemiológie LF UPJŠ, Košice2 prednostka prof. MVDr. L. Čisláková, CSc. Ústav mikrobiológie a imunológie UV
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (11): 575-588.
Kategorie: Články

Souhrn

Infekcie vyvolané kvasinkami rodu Candida sú častou príčinou stúpajúcej morbidity a mortality u detí, hlavneu kojencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou, hospitalizovaných na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti.Rizikovými faktormi zodpovednými za vznik a výskyt kandidóz v detskom veku sú používanie širokospektrálnychantibiotík, prematurita, katetrizácia, hyperalimentácia, prolongovaná endotracheálna intubáciaa tracheotómia, imunodeficientné syndrómy, chirurgický zákrok, malignity, sprievodná bakteriálna infekcia,diabetes mellitus, terapia kortikosteroidmi a cytotoxickými látkami a ďalšie. Candida species môžu infikovaťktorýkoľvek orgán, alebo systém ľudského organizmu. Primárnym miestom infekcie je krvné riečisko, mozgovépleny, močový trakt, alebo ochorenie je často diseminované.V prezentovanej práci sa autori pokúsili popísať príčiny a príznaky rôznych kandidových infekcií, napr.nervového, gastrointestinálneho, respiračného, urogenitálneho systému, krvného riečiska, očí, kože, kožných adnexa ústnej dutiny.

Klíčová slova:
prematurita, novorodenec, Candida, kandidové infekcie, novorodenecká jednotka intenzívnejstarostlivosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se