Kvalita života dětí po resekci jater


Quality of Children's Life after Liver Resection

Objective:
The aim was to evaluate the long-term quality of life in children, who were subjected to liver resectionfor malignant or benign disease. Reference to the subjective view of the present state of health was taken in thechildren themselves as well as in their parents.Material: A cohort of children who were subjected to liver resection at author's workplace in the period of1991 - 2002.Methods: Analysis of data of the children operated on and obtained from medical documentation and fromquestionnaires filled in by the living patients or their parents with special emphasis to general health state, qualityof life and morbidity. Moreover, the evaluation of the needs to adhere to dietary measures and to take drugs,evaluation of satisfaction with their health condition, possibilities to perform competition or recreation sports andpossibilities to keep up with common activities of their age match.Results: A total of 56 liver resections were made in children withmalignant or benign diseases in the years 1991- 2002. At the present time 39 patients still live (23 boys and 16 girls). Twenty seven of them were operated on andtreated with chemotherapy for malignant tumors, 12 children underwent liver resection of benign affections(benign tumors, liver injuries, focal nodular hyperplasia, cholangiogenic cysts). The age at the time of operationwas between 0.5 and 14.5 years. The period of observation after the operation was in the range of 1.5 to 13 yearsand the age of the patients is presently 2 - 23 years.The processing of the questionnaires revealed the following results: twenty eight patients (93%) keep up withpersons of the same age, without any long-term medical or limiting difficulties being 24 (80%), feeling satisfactionwith their general health state in 28 (93%) and liver diet keeping seven patients (23%). Drug are regularly takenby four patients (13%) while only one child takes drug for liver disease and 3 other children for other unrelateddiseases. The sickness rate was evaluated as low in 17 children (57%), common in 11 (36%) and frequent in two(7%). The quality of life was evaluated as good in 26 patients (87%), fair in four (13%) and bad in none (0%).Nineteen children practiced recreational or competition sporting activities (63%).Conclusions: Good quality of life, possibility to compete with children of the same age and satisfaction withgeneral health state of their children was reported bymost of the parents. The results of the groups with malignantor benign etiology of the disease were not different.In the long term perspective the liver resection alone does not exert a negative influence on the subsequentquality of life and general health state of the children, being without relation to the extent of resection and age atthe time of operation.

Key words:
resection of liver in children, liver tumors, quality of life


Autoři: O. Petrů;  M. Rygl;  J. Šnajdauf
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK, FN Motol, Subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (11): 551-554.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit kvalitu života dětí, které podstoupily resekci jater pro maligní a benigní onemocnění v delšímčasovém odstupu od operace a s přihlédnutím k subjektivnímu pohledu dětí či jejich rodičů na současný zdravotnístav.Materiál: Soubor dětí, u kterých byla na pracovišti autorů v období 1991 - 2002 provedena resekce jater.Metodika: Analýza dat operovaných dětí získaných z lékařské dokumentace a z dotazníků vyplněných žijícímipacienty či jejich rodiči s důrazem na celkový zdravotní stav, kvalitu života a nemocnost. Dále zhodnocení nutnostidodržovat dietní opatření a užívat léky, zhodnocení spokojenosti se zdravotním stavem, možnosti provozovatzávodní či rekreační sporty a schopnosti vyrovnat se vrstevníkům v běžných aktivitách.Výsledky: V letech 1991 - 2002 bylo na pracovišti autorů provedeno 56 resekcí jater u dětí s maligním čibenigním onemocněním. V současné době žije 39 pacientů (23 chlapců, 16 dívek). 27 z nich bylo operováno a léčenochemoterapií pro maligní tumory, 12 dětí podstoupilo resekci jater pro benigní afekce (benigní nádory, traumajater, fokální nodulární hyperplazie, cholangiogenní cysta). Věk v době operace se pohyboval od 0,5 do 14,5 roků.Doba sledování od operace je v rozmezí od 1,5 do 13 let a věk pacientů je v současnosti 2 - 23 let.Zpracováním dotazníků byly zjištěny následující výsledky: v běžných aktivitách stačí svým vrstevníkům 28pacientů (93 %), bez jakýchkoli dlouhodobých zdravotních či omezujících obtíží jich je 24 (80 %), spokojenost sezdravotním stavem je udávána u 28 pacientů (93 %), jaterní dietu dodržuje 7 pacientů (23 %). Léky pravidelněužívají 4 pacienti (13 %), z nich pouze 1 dítě léky po onemocnění jater a 3 léky pro jiná nesouvisející onemocnění.Nemocnost je hodnocena u 17 dětí (57 %) jako malá, u 11 (36 %) jako běžná, u 2 (7 %) jako častá. Kvalita životaje hodnocena jako dobrá u 26 pacientů (87 %), slušná u 4 (13 %) a špatná u žádného (0 %). Rekreačním čizávodním sportovním aktivitám se věnuje 19 dětí (63 %).Závěr: Dobrá kvalita života, schopnost kompetice s vrstevníky a spokojenost se zdravotním stavem svých dětíbyla udávána většinou rodičů. Nebyl zaznamenán rozdíl výsledků ve skupinách s maligní či benigní etiologiíonemocnění.V dlouhodobějším časovém horizontu nemá samotná resekce jater negativní vliv na pozdější kvalitu životaa celkový zdravotní stav dětí, a to bez závislosti na rozsahu resekce a věku v době operace.

Klíčová slova:
resekce jater u dětí, nádory jater, kvalita života

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×