VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001


6th All-state Anthropology Investigation of Children and Youth 2001

An objective monitoring of the changes of body constitution by means of selected parameters becomes possibleunder the presumption of existing representative reference standards. In view of the influence of secular trendsand acceleration, these reference data should be kept up to date. In the case of the Czech population it has beenmade possible due to the all-state anthropological investigation of children and youth, which paid attention to theCzech population from birth to 18 years of age. These investigations were made in 10-year intervals since 1951. Inthis short communication the authors inform the users, especially pediatricians, about some of the results of the6th All-state Investigation of Children and Adolescents, having been performed in 2001. The research was madeunder completely different, much more difficult conditions than the previous five investigation were. In spite ofthat it became possible to collect data from 59,000 probands from their birth to the age of 20 years. The authorsdraw attention to new recent reference standards presented in the form of percentile graphs, which are includedin the new design of vaccination card as well as to the possibility to use the new percentile graph of stature andBMI index issued in collaboration with Eli Lilly Company. The authors intend to publish the results at an earlyoccasion in a classical paper as well as in electronic form, making a practical application possible.

Key words:
reference standards, stature, BMI index, percentile graphs, 6th All-state anthropological investigation


Autoři: P. Bláha 1;  J. Vignerová 2;  J. Riedlová 3;  J. Kobzová 4;  L. Krejčovský 5
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (12): 766-770.
Kategorie: Články

Souhrn

Objektivní monitorování změn tělesné konstituce pomocí vybraných tělesných parametrů je možné pouze zapředpokladu existence reprezentativních referenčních standardů. Vzhledem k působení sekulárního trendu a akceleraceje nutné tato referenční data aktualizovat. To v případě české populace bylo možné provádět díkycelostátním antropologickým výzkumům dětí a mládeže, kdy byla sledována česká populace ve věku od narozenído 18 let. Tyto výzkumy byly prováděny v desetiletých intervalech od roku 1951. Autoři v tomto krátkém sděleníseznamují uživatelskou veřejnost, především z řad pediatrů, s dílčími výsledky VI. celostátního výzkumu dětía mládeže, který proběhl v roce 2001. Tento výzkum byl uskutečněn za zcela odlišných, složitějších podmínek nežprvních pět výzkumů. Přesto se podařilo nashromáždit data od 59 000 probandů tentokrát ve věku od narozenído 20 let. Dále autoři upozorňují na nové aktuální referenční standardy předkládané ve formě percentilových grafů,které jsou součástí nově koncipovaného očkovacího průkazu, a na možnost využití nového percentilového grafutělesné výšky a BMI indexu vydaných ve spolupráci s firmou Lilly. V nejbližší době předpokládají prezentovanídalších výsledků, a to jednak v klasické publikační formě, jednak ve formě elektronické, umožňující praktickévyužití.

Klíčová slova:
referenční standardy, tělesná výška,BMI index, percentilové grafy,VI. celostátní antropologickývýzkum

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se