Náročná klinicky multirezistentní Klebsiella pneumoniae na novorozenecké jednotce intenzivnípéče: Dva případy


A Challenging Clinically Multi-drug Resistant Klebsiellapneumoniae in Neonatal Intensive Care Unit (NICU): Two Cases

Authors present cases of Klebsiella pneumoniae long lasted in two newborns (one preterm and another term)in NICU setting. Klebsiella pneumoniae is considered one of the causative agents of neonatal sepsis though lessfrequent than Streptococcus group-B not only in developed countries, also in developing world as many recentcases in the literature confirm. In this report the fate of one preterm baby and one term baby who developed sepsiswithin 60 hours after birth is presented. Empiric antibiotic therapy and culture based indication of combinationof bactericidal antibiotics failed to achieve clinical and laboratory improvement despite reported in vitro sensitivity.In spite of the absence of the recommendation guidelines of fluoroquinolones for the neonates the administrationof Ciprofloxacin resulted in significantly better clinical effect with outcomes of survival for these neonates inKlebsiella sepsis. Nosocomial infection prevention measures are also discussed in the case presentation.

Key words:
multi-drug resistance, Klebsiella pneumoniae, neonatal sepsis, in vitro versus in vivo sensitivity


Autoři: H. Tesfaye 1;  J. Zach 2;  M. Bártová 3;  T. Sechser 1
Působiště autorů: Department of Clinical Pharmacology, Institute for Clinical and ExperimentalMedicine, Prague1 Division of Neonatology, Thomayer’s Teaching Hospital, Prague2 Division of Microbiology, Thomayer’s Teaching Hospital, Prague 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (12): 779-782.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí případy dlouhodobé infekce vyvolané kmenem Klebsiella pneumoniae u dvou novorozenců(jeden nedonošený, druhý donošený) léčených na novorozenecké jednotce intenzivní péče. Klebsiella pneumoniaeje považována za jeden z příčinných agens novorozenecké sepse, i když je méně častá než Streptococcus skupinyB nejen v rozvinutých zemích, ale také v rozvojovém světě, jak je doloženo mnoha nedávnými případy v literatuře.V této práci je popsán osud jednoho nedonošeného dítěte a jednoho dítěte donošeného, u kterých se vyvinula sepseběhem 60 hodin po narození. Empirická terapie antibiotiky a indikace kombinace antibiotik založená na kultivacinedosáhla klinického ani laboratorního zlepšení přes uvedenou laboratorní citlivost. V nepřítomnosti doporučenéhopostupu pro použití fluorochinolonů pro novorozence byl podán Ciprofloxacin, což vedlo k významnémuklinickému zlepšení, jež vyústilo v přežití těchto novorozenců postižených sepsí. Autoři v práci diskutují význampreventivních opatření proti nozokomiálním infekcím.

Klíčová slova:
mnohonásobná rezistence (multi-drug), Klebsiella pneumoniae, novorozenecká sepse, in vitroversus in vivo senzitivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se