Trombóza pľúcnej artérie u 17-ročného chlapca


Thrombosis Pulmonary Artery in a 17-year Boy

This report describes the successful use of anticoagulant agent to treat pulmonary thrombosis in a 17 years oldadolescent and reverse severe hemodynamic compromise. Diagnosis of PE and monitoring its treatment weresuccessfully achieved by echocardiography and perfusion scintigraphy. Treatment with an anticoagulant agentswas followed by complete resolution. Pulmonary perfusion scintigraphy performed subsequently revealed noevidence of pulmonary thrombosis. The purposes of this article are to expand on the limited experience the use ofscintigraphy and echocardiography in the diagnosis and follow-up of pulmonary thromboembolism and to presentthe association between infection with Mycoplasma pneumoniae and thrombosis in pulmonary vessels in children.Exaggerated release of inflammatory cytokines is a prominent feature of infection process. Overproduction oftumor necrosis factor, which is known to induce endothelial cells to synthesis of tissue factor and plasminogenactivator inhibitor, may have been responsible for the development of thrombosis. Although relative contributionof these various possibilities are difficult to estimate, multiple factors may have acted together in this patient topromote pulmonary thrombosis.

Key words:
thrombosis of pulmonary artery in children, childhood pulmonary embolism


Autoři: A. Jurko 1;  A. Jurko ml. 1;  A. Šparcová 1;  Z. Farská 1;  M. Števík 2;  P. Bánovčin 1;  I. Režnák 2;  E. Haľáková 3;  J. Mikler 3
Působiště autorů: Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN, Martin1 vedúci prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc. Klinika nukleárnej medicíny JLF UK a MFN, Martin2 vedúci doc. MUDr. I. Režňák, CSc. Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin3 vedúci prof. MUDr. P. Kubisz,
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (12): 775-778.
Kategorie: Články

Souhrn

Autori v príspevku podávajú správu o klinickom priebehu trombózy v pľúcnej artérii u 17-ročného chlapcas príznakmi pravostrannej nedostatočnosti srdca. Pre diagnózu pľúcnej trombózy boli dôležité výsledky neinvazívnehohodnotenia (EKG, rtg, analýza krvných plynov) ešte predtým, ako by sa realizovala scintigrafia pľúc.Známky pravostrannej prevahy s deviáciou osi doprava na elektrokardiografickej krivke s pozitívnym vyšetrenímna d-diméry a trombín-antitrombínového komplexu usmernili pozornosť na možnosť pľúcnej trombózy. Pľúcnatrombóza bola zistená scintigrafiou pľúc.Opísaný klinický prípad poukázuje na to, že i infekcia s Mycoplasma pneumoniae môže byť príčinou vznikutrombózy v pľúcnom riečisku, v súvislosti s priamym postihnutím pľúcneho tkaniva infekčným procesom. Nadmernéuvoľňovanie zápalových cytokínov je prominentnou známkou infekčného procesu. Nadmerná tvorba tunecrosis faktora, ktorý pôsobí na endotel pri syntéze tkánivového faktora a inhibítora aktivátora plazminogénu -PAI, môže byť zodpovedná za vývin trombózy. Na základe klinických skúseností a literárnych údajov autorivychádzajú skôr z pľúcnej trombózy ako pľúcnej embolizácie, preto v práci používajú termín pľúcnej trombózy.Úspešnosť liečby PE antikoagulanciámi a antiagreganciámi autori pozorovali v ústupe klinických prejavov pľúcnejtrombózy.Veľmi rýchlo po nasadení antikoagulačnej liečby došlo k ústupu prejavov svedčiacich pre poruchu pravejstrany srdca.

Klíčová slova:
trombóza pľúcnice u detí, embólia pľúcnice u detí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se