Sérový cystatin C - ukazatel glomerulární filtrace u dětí


Serum Cystatin C - an Indicator of Glomerular Filtration in Children

Basic indicators of renal function include assessment of glomerular filtration. To this end indirect methods are used among which the most widely used is creatinine estimation which is however intluenced by a number of factors. Assessment of creatinine clearance is often based by an error of urine collection. As a suitable indicator which does not burden the patient, in particular Children, recently assessment of the cystatin C serum level is reported.The authors compare three variables: the creatinine and cystatin C blond level and the glomerular filtration rate in a group of Children aged 0 - 1 year and 1 - 17 years in patients with chronic renal failure, chronic renal disease and in a control group. By statistical evaluation using 5tudent's non-paired t-test and correlation regression analysis they proved in patients under 1 year with diseases of the urinary tract and in the control group cystatin C and creatinine values at the significance level of p < 0.01 and a weak positive correlation of cystatin C with the creatinine value (r = 0.735, p < 0.01). They conclude that assessment of cystatin C, taking finto account the creatinine value provides satisfactory information of glomerular filtration and can be used with advantage where urine collection for assessment of clearance of endogenous creatinine would be difficult e.g. in young Children and non-cooperating patients.

Key words:
glomerular filtration, cystatin C, creatinine, childhood


Autoři: M. Hladík;  I. Podracká;  Pohlídal;  J. Ungerová;  T. Baltesová;  E. Sádová;  T. Zaoral;  M. Charvátová;  A. Kováčová
Působiště autorů: Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava, přednosta MUDr. J. Slaný, CSc. Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice, 2 prednostka doc. MUDr. i, . Podracká, CSc. Ústav klinické biochemie Fakultní nemocni
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (5): 219-222.
Kategorie: Články

Souhrn

Mezi základní ukazatele renální funkce patří určení glomerulární filtrace. K jejímu stanovení se používají nepřímé metody, ze kterých je nejrozšířenější stanovení kreatininu, které je ale ovlivněno řadou faktorů. Stanovování clearance kreatininu je často zatíženo chybou při sběru moči. Jako vhodný ukazatel, který zejména dětského pacienta nezatěžuje, se v poslední době udává určení hladiny cystatinu C v séru.Autoři porovnávají tří proměnné: hladinu kreatininu a cystatinu C v krvi a hodnotu glomerulární filtrace ve skupině dětí 0 - 1 rok a 1 - 17 let věku s chronickým renálním selháním, chronickým onemocněním ledvin a v kontrolní skupině. Při statistickém zhodnocení pomocí Studentova nepárového t-testu a korelačně-regresní analýzy prokázali u pacientů do 1 roku věku s onemocněním urotraktu ve srovnání s kontrolní skupinou hodnoty cystatinu C a kreatininu na hladině významnosti p < 0,01 a slabě pozitivní závislost na hladině kreatininu (r = 0,478). U dětí nad 1 rok věku byla prokázána silně pozitivní závislost hodnot cystatinu C na hodnotě kreatininu (r = 0,735, p < 0,01), podobně i ve skupině onemocnění urotraktu bez známek chronické renální insuficience (r = 0,735, p < 0,01). Uzavírají, že hodnocení cystatinu C s přihlédnutím k hodnotě kreatininu má dobrou výpovědní hodnotu o glomerulární filtraci a s výhodou se používá tam, kde by byl sběr moči k určení clearance endogenního kreatininu obtížný, například u malých dětí a nespolupracujících pacientů.

Klíčová slova:
glomerulární filtrace, cystatin C, kreatinin, dětský věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se