Eozinofilní kationický protein (ECP) - klinické využití


Eosinophil Cationic Protein (ECP) - Clinical Application

Examination of cellular proteins has become part of common clinical practice in all medical disciplines. The development of modem biotechnological methods and procedures, a more sensitive method of protein estimation in biological material and certainly also the reduced price of these specialized examinations made their extensive use in clinical practice possible.One of these biomarkers - i.e. products of cells participating in the pathological or physiological reaction of the organism - is also the eosinophil cationic protein - ECP. It is a produkt of activated eosinophil leucocytes, which are one of the main effector cells of allergic inflammations. The article summarizes the problem of ECP from the aspect of practical application focused on bronchial asthma in childhood and with regard to more recently published data.

Key words:
asthma bronchiale, eosinophil cationic protein (ECP), atopy


Autoři: M. Zápalka;  Szotkowská
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc. Ústav klinické imunologie FN, Olomouc, přednosta doc. MUDr. E. Weigl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (5): 259-263.
Kategorie: Články

Souhrn

Vyšetření buněčných proteinů se stalo již běžnou součástí klinické praxe ve všech oborech medicíny. Rozvoj moderních biotechnologických metod a postupů, citlivější metodika stanovení proteinů v biologickém materiálu a zcela jistě i snížení ceny těchto specializovaných vyšetření umožnily jejich široké využití v klinické praxi.Jedním z těchto biomarkerů - tj. produktů buněk účastnících se patologické či fyziologické reakce organismu - je i eozinofilní kationický protein - ECP. Jedná se o produkt aktivovaných eozinofilních leukocytů, které jsou jednou z hlavních efektorových buněk alergického zánětu. Článek přehledně shrnuje problematiku ECP z hlediska využití v praxi se zaměřením na bronchiální astma v dětském věku a s ohledem na nejnověji publikované údaje.

Klíčová slova:
asthma bronchiale, eozinofilní kationický protein (ECP), atopie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se