Bolest kostí a kloubů - častý příznak akutní lymfoblastické leukémie v dětském věku


Painful Bones and Joints - a Frequent Symptom of Acute Lymphoblastic Leukaemia in Childhood

Painful bones and joints are one of the frequent symptoms in children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL). The X-ray finding varies greatly (osteoporosis, Vogt-Baty strips, foci of osteolysis of osteosclerosis, periostal apposition etc.) and may remind, if the laboratory finding is not marked, of other diseases and lead to diagnostic and subsequently therapeutic errors.The authors evaluated retrospectively anamnestic data in 234 children with acute lymphoblastic leukaemia who were diagnoed in the authors department between January 1990 and December 1999 with regard to the diagnosed affection of bones and joints. Pain as the main symptom of affection of the skeleton was present in 92 children (39.3% ) whereby Pain of the lower extremities was most frequent - 75 children, in preschool children very frequently with restricted mobility and refusal to walk. Less frequently there was Pain in the thoracic region (sternum, clavicle, spine) - 12 children, Pain of the upper extremities, mainly in the region of the shoulder - 2 children and painful jaws - 3 children. Problems with assessment of the correct diagnosis developed mainly in children with a slight change of the haemogram, without marked organomegaly or lymphadenopathy. A total of 29 children (i.e.12.3 % ) from the group were examined or treated for more than on month on account of locomotor disease.The authors confirmed in their group a high percentage of complaints affectiog bones and joints (39.3%) in children with new manifestation of ALL. In tase of such complaints combined with further, frequently non-specific symptoms, it is necessary to include in the differential diagnosis also acute leukaemia. The paper is supplemented by several tase-records which provide evidence that in some children with ALL the symptoms of the locomotor system may precede changes of the haemogram by several months.

Key words:
acute lymphoblastic leukaemia, diagnosis, affection of the skeleton


Autoři: L. Šrámková;  M. Kynčl;  P. Smíšek;  V. Vávra;  L. Polanecká;  P. Sedláček;  J. Starý
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK, FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, FN v Motole, Praha, 2 přednosta doc. MUDr. J. Neuwirth, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (5): 232-235.
Kategorie: Články

Souhrn

Bolesti kostí či kloubů jsou jedním z častých symptomů u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL). Rentgenologický nález bývá velmi pestrý (osteoporóza, Vogtyho-Batyho proužky, ložiska osteolýzy nebo osteosklerózy, periostální apozice atd.) a může při nevýrazném laboratorním nálezu připomínat jiná onemocnění a vést k diagnostickým a následně i terapeutickým omylům.Retrospektivně autoři vyhodnotili anamnestické údaje u 234 dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, které byly diagnostikovány na jejich oddělení v období od ledna 1990 do prosince 1999, s ohledem na postižení kostí a kloubů při diagnóze. Bolest jako hlavní příznak postižení skeletu byla přítomna u 92 dětí (39,3 %), přičemž se nejčastěji vyskytovala bolest dolních končetin - 75 dětí, u předškolních dětí velmi často s omezením hybnosti a odmítáním chůze. Méně často se vyskytovaly bolesti v oblasti hrudníku (sternum, klavikula, páteř) - 12 dětí, bolesti horních končetin, a to převážně v oblasti ramene - 2 děti a bolesti čelistí - 3 děti. Problémy s určením správné diagnózy vznikaly hlavně u dětí s nenápadnými změnami v krevním obraze, bez významnější organomegalie a lymfadenopatie. Celkem 29 dětí (tj. 12,3 %) ze souboru bylo déle než 1 měsíc vyšetřováno nebo léčeno pro onemocnění pohybového systému.V souboru autoři potvrdili vysoké procento kostních a kloubních obtíží (39,3 %) u dětí s čerstvou manifestací ALL. V případě těchto obtíží v kombinaci s dalšími často nespecifickými příznaky je nutno od počátku do diferenciální diagnózy zahrnout i akutní leukémii. Sdělení je doplněno několika instruktivními kazuistikami, které dokládají, že u některých dětí s ALL mohou symptomy týkající se pohybového systému předcházet až několik měsíců před vlastními změnami v krevním obraze.

Klíčová slova:
akutní lymfoblastická leukémie, diagnóza, postižení skeletu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se