Aterogenní lipoproteinový profil a HDL subpopulace u dětí


Atherogenic Lipoprotein Profile and HDL Subfractions in Children

HDL cholesterol is considered a significant negative risk faktor in the development of atherosclerosis. It Plays a crucial role in the reverse cholesterol transport and studies of the HDL subpopulation make it Possible, as aPParent in adults at risk, to assess the Prognosis of subjects with the risk of early atherosclerosis. In the majority of child groups these studies were not made. In the submitted work authors tried to elucidate the development of the HDL cholesterol subpopulation and esterification rate of cholesterol (FERxnL) in 221 children (108 boys and 113 girls) aged 4 months to 20 years in relation to age and sex. The authors estimated total cholesterol (TC), HDL cholesterol (HDL-C), LDL cholesterol (LDL-C) and triglycerides (TG) and assessed also the rado of the HDL subpopulation HDLzb (protective) and HDL3b,~ (atherogenic). In the TC, LDL-C and TG levels there were no differences in relation to age and sex, but HDL cholesterol increased with age. Adolescent girls had a higher concentration of HDLzb as compared with boys (30.4% and 17.2% resp.) while girls had fewer HDL3b,~ Particles (8.7% and 16.5% resp.). Esterification of HDL cholesterol correlated inversely with HDLzb and Positively with HDL3b,~ and was significantly higher in adolescent boys than in girls (16.5%/h and 12.5%/h resp.). The results indicate the development of the HDL cholesterol level in childhood in relation to age and indicate also the determination of the risk of male sex already in adolescent boys. Because esterification of HDL cholesterol correlated highly positively with the distribution of HDL Particles it will be possible to use this relatively simPle method as another biochemcckl marker in children who are at risk of developing early atherosclerosis.

Key words:
HDL subpopulation, esterification of cholesterol, children, risk of atherosclerosis


Autoři: Z. Urbanová;  M. Dobiášová;  M. Šamánek
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství l. lékařské fakulty UK, Praha Fyziologický ústav AV - ČR, Praha Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (5): 214-218.
Kategorie: Články

Souhrn

HDL cholesterol je považován za významný negativní rizikový faktor ve vývoji aterosklerózy. Hraje klíčovou roli v reverzním transportu cholesterolu a studium HDL subpopulací umožňuje, jak se ukazuje u rizikových dospělých, lépe určit prognózu jedinců s rizikem předčasné aterosklerózy. U větší skupiny dětí zatím tyto studie nebyly prováděny. V této práci se autoři pokusili objasnit vývoj subpopulací HDL cholesterolu a rychlost esterifikace cholesterolu (FERxnL) u 221 dětí (108 chlapců a 113 dívek) ve věku od 4 měsíců do 201et v závislosti na věku a pohlaví. Měřili celkový cholesterol (TC), HDL cholesterol (HDL-C), LDL cholesterol (LDL-C) a triacylglyceroly (TG) a stanovili relativní obsah také subpopulací HDLzb (protektivní) a HDL3b,~ (aterogenní). V hladinách TC, LDL-C a TG nebyly rozdíly v závislosti na věku a pohlaví, ale HDL cholesterol se zvyšoval věkem. Dospívající dívky měly vyšší koncentraci Partikulí HDLzb oproti chlapcům (30,4 %, resP.17,2 % ), zatímco částic HDL3b,~ bylo méně u dívek (8,7 %, resp. 16,5 %). Esterifikace HDL cholesterolu negativně korelovala s HDLzb a pozitivně s HDL3b,~ a byla signifikantně vyšší u dospívajících chlapců než u dívek (16,5 %/h, resp. 12,5 %/h). Výsledky ukazují na vývoj hladiny HDL cholesterolu v dětství v závislosti na věku a ukazují také determinaci rizikovosti mužského pohlaví již u dospívajících chlapců. Protože esterifikace HDL cholesterolu vysoce pozitivně korelovala s distribucí HDL částic, bude možné tuto poměrně jednoduchou metodiku využít jako další biochemický marker u dětí, které jsou ohroženy vývojem předčasné aterosklerózy.

Klíčová slova:
subpopulace HDL, esterifikace cholesterolu, děti, riziko aterosklerózy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se