Může mít alergie na bílkovinu kravského mléka u kojenců neurologické projevy?


Can Allergy to Cows Milk Protein in Infants Have Neurological Manifestations?

In a retrospective questionnaire study 76 general practitioners for children and adolescenta from Prague answered a question on the incidence of allergy to Cows milk in their patients (3023 infants, i.e. 1/3 of infants in Prague in 2000). An incidence of 0.66% was recorded. The manifestations of allergy were gastrointestinal, dermatological or systemic (not thriving). In 75% in the family-history allergic disease was present. On diagnosis the re-exposure test was not used which is considered in the literature as the diagnostic standard. The revealed incidence is substantially lower than reported in studies in Europe and America (more than 2%). The author discusses the fact that no manifestations were recorded classified in the literature as neurological (irritability/distress, impaired sleep, convulsions). When calculating with the use of data in the literature where some 40% of these manifestations are reported in infants with so-called infantile colics (it is assumed that 10 % are caused by allergy to Cows milk protein), we reakh the same figures of incidence as reported in the literature abroad. Therefore we reached the conclusion that some of the manifestations of allergy to Cows milk protein in infant age, in particular neurological manifestations, escape diagnosis and thus also therapy.

Key words:
allergy to Cows milk protein, incidence of allergy to Cows milk protein, re-exposure test


Autoři: P. Friihauf
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (5): 236-239.
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní dotazníkové studii odpovědělo 76 praktických lékařů pro děti a dorost z Prahy na otázku o výskytu alergie na bílkovinu kravského mléka u svých pacientů (3023 kojenců, tj. jedna třetina kojenců v Praze v roce 2000). Byla zjištěna incidence 0,66 %. Projevy alergie měly povahu gastrointestinální, kožní nebo systémovou (neprospívání). V 75 % byla v rodinné anamnéze alergická zátěž. Při diagnostice nebyl používán reexpoziční test, který je považován v literatuře za diagnostický standard. Získaná incidence je podstatně nižší než čísla udávaná studiemi v Evropě a Americe (přes 2 %). Ve sdělení je diskutován fakt, že vůbec nebyly zaznamenány projevy zařazované v literárních sděleních mezi neurologické (iritabilita/distres, poruchy spánku, křeče). Při kalkulaci s použitím literárních údajů, které udávají kolem 40 % těchto projevů u kojenců s tzv. kojeneckými kolikami (soudí se, že 10 % je způsobeno alergií na bílkovinu kravského mléka), docházíme ke stejným číslům incidence, jaká jsou uváděna v zahraničních publikacích. Proto docházíme k závěru, že část projevů alergie na bílkovinu kravského mléka v kojeneckém věku, především neurologické povahy, uniká diagnostice a tím i terapii.

Klíčová slova:
alergie na bílkovinu kravského mléka, incidence alergie na bílkovinu kravského mléka, reexpoziční test

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se