Glomerulárna filtrácia stanovená 99mTc-DTPA diuretickou dynamickou scintigrafiou verzus výpočtom podľa Schwartza


Glomerular Filtration Assessed with 99mTc-DTPA by Diuretic Dynamic Scintigraphy vs. Calculation according to Schwartz

The authors assessed in children with congenital obstruction of the urinary tract the correlation between values of glomerular filtration assessed by 99mTc-DTPA using diuretic dynamic scintigraphy applying Gates’ method with the calculated value of glomerular filtration using the formula elaborated by Schwartz. They made a total of 69 examinations in 63 patients aged 16 days to 4.5 years. The group was divided into three age groups: 16 - 90 days, 91 - 365 days and more than 365 days. In the whole group the authors found a low but statistically significant relationship (r = 0.535, alpha = 0.05) between the used methods. The differentiation of the group by age did not reveal a statistically significant difference between individual groups. 99mTc-DTPA diuretic scintigraphy underestimates values of glomerular filtration as compared with values calculated according to Schwartz’ formula. The results suggest a great scatter of glomerular filtration values assessed by the two methods. Satisfactory correlation assessed by the two methods of assessment of glomerular filtration was not confirmed in children under 4.5 years. The authors do not recommend to rely on the absolute value of glomerular filtration assessed by scintigraphy.

Key words:
glomerular filtration, 99mTc-DTPA diuretic dynamic scintigraphy, children, obstructional uropathy, Schwartz’ formula


Autoři: D. Dedíková 1;  O. Červeňová 1;  M. Vivodová 2
Působiště autorů: I. detská klinika DFNsP a LFUK, Bratislava, 1 prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, CSc. Onkologický ústav Sv. Alžběty, Klinika nukleárnej medicíny, Bratislava, 2 prednostka doc. MUDr. I. Makaiová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (8): 469-472.
Kategorie: Články

Souhrn

Autori zisťovali u detí s vrodenou obštrukciou močového traktu koreláciu hodnôt glomerulárnej filtrácie stanovenej 99mTc-DTPA diuretickou dynamickou scintigrafiou Gatesovou metódou s vypočítanou hodnotou glomerulárnej filtrácie vzorcom podľa Schwartza. Celkovo urobili 69 vyšetrení u 63 pacientov vo veku od 16 dní do 4,5 roka. Súbor bol rozdelený do troch vekových skupín: 16 - 90 dní, 91 - 365 dní a viac ako 365 dní. V celom súbore autori medzi sledovanými metódami zistili nízku, ale štatisticky významnú závislosť (r = 0,535, a = 0,05). Vekovým rozdelením súboru nebol zistený štatisticky významný rozdiel medzi jednotlivými skupinami. 99mTc-DTPA diuretická dynamická scintigrafia podhodnocuje hodnoty glomerulárnej filtrácie oproti hodnotám vypočítaným Schwartzovým vzorcom. Výsledky svedčia o veľkom rozptyle hodnôt glomerulárnej filtrácie určenej oboma metódami. Nepotvrdila sa dostatočná korelácia týchto dvoch metód určenia glomerulárnej filtrácie u detí mladších ako 4,5 roka. Autori neodporúčajú spoliehať sa na absolútnu hodnotu glomerulárnej filtrácie zistenú scintigraficky.

Klíčová slova:
glomerulárna filtrácia, 99mTc-DTPA diuretická dynamická scintigrafia, deti, obštrukčná uropatia, Schwartzov vzorec

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se