Echokardiografické monitorování funkce myokardu u kriticky nemocných dětí


Echocardiographic Monitoring of the Myocardial Function in Critically Ill Children

The severity of disease is to a considerable degree determined by the extent of reduction of cardiac activity. For preparation of an optimal therapeutic plan it is essential to obtain rapid information on the function of both ventricles and the cardiac output which are not provided by standard monitoring. The critically sick child is exposed to a considerable therapeutic invasiveness. It is in the patient’s interest to reduce the aggressivity of diagnostic procedures.For common use at paediatric intensive care units (PICU) the authors tested and use successfully ECHO cardiographic examination:Calculation of the fraction of the shortened left ventricle (SF), cardiac output (CO), the dimensions of the valvular apparatus of the large arteries and the index of myocardial performance (IMP). IMP expresses the relationship of the interval of isovolumetric relaxation and ventricular contraction to the ejection time of the appropriate large artery. The paediatric modification relates every assessed value to the patient’s heart rate. Analysis of the result of assessment of the IMP index makes it possible to evaluate at the same time the left systolic and diastolic function (LIMP) and that of the right ventricle (RIMP). The diastolic function of the cardiac ventricle is expressed by the interval of the isovolumetric relaxation (IVRT), the systolic function by the interval of isovolumetric contraction (IVCT). Under defined conditions the examination provides some extra valuable information: an estimate of the systolic and diastolic pressure in the pulmonary arterial circulation!At the Plzeò unit the authors implemented and documented a total of 178 examinations in 55 critically sick children with a mean PRISM score of 26 points, the age bracket being from 7 days to 18 years (mean age 3.3 years). Critically sick patients had on average a global right ventricular function reduced to 80% and a cardiac output reduced to 60% of normal values.The objective of the paper is to draw attention to a tested and protective examination method of critically sick patients which with feasible accuracy provides a broad scale of valuable information of cardiac function and the pressure in the pulmonary arterial circulation.

Key words:
index of myocardial performance (IMP), cardiac output (CO), critically ill child


Autoři: J. Kobr;  Z. Slavík *
Působiště autorů: Dětská klinika Fakultní nemocnice, Plzeň, přednosta doc. MUDr. F. Stožický, DrSc. *The Royal Brompton and Harefield Hospital, NHS Trus, West London, United Kingdom, přednosta Sir Prof. M. Yacoub, MD, F. C. R.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (8): 454-459.
Kategorie: Články

Souhrn

Závažnost onemocnění je z velké části určována mírou snížení srdeční výkonnosti. Pro sestavení optimálního léčebného plánu je nutné získat rychle informace o funkci obou komor a srdečním výkonu, které standardní monitoring neposkytuje. Kriticky nemocné dítě je vystaveno značné léčebné invazivitě. V zájmu pacienta je snížení agresivity diagnostických procedur.K běžnému použití na pediatrických pracovištích intenzivní péče (PICU) autoři ověřili a s úspěchem užívají echokardiografické vyšetření:Výpočet frakce zkrácení (SF) levé komory, srdečního výdeje (CO), rozměr chlopenního aparátu velkých tepen a index srdeční výkonnosti (IMP). IMP vyjadřuje vztah intervalu isovolumové relaxace a kontrakce komory k ejekčnímu času příslušné velké tepny. Pediatrická mofidikace vztahuje každou měřenou hodnotu k aktuální srdeční frekvenci pacienta. Analýza výsledku měření indexu (IMP) umožní posoudit současně systolickou a diastolickou funkci levé (LIMP) i pravé srdeční komory (RIMP). Diastolickou funkci srdeční komory vyjadřuje interval isovolumové relaxace (IVRT), systolickou funkci interval isovolumové kontrakce (IVCT). Za definovaných podmínek nabízí vyšetření cennou informaci navíc: odhad systolického i diastolického tlaku v plicním arteriálním řečišti!Na plzeňském pracovišti autoři provedli a dokumentovali celkem 178 vyšetření u 55 kriticky nemocných dětí s průměrným PRISM skóre 26 bodů ve věkovém rozmezí 7 dní až 18 let (věkový průměr je 3,3 roků). Kriticky nemocní pacienti souboru měli v průměru sníženu globální funkci pravé komory na 80 % a srdeční výdej snížen na 60 % fyziologických hodnot!Cílem práce je upozornit na ověřenou a zaručeně šetrnou metodu vyšetření kriticky nemocných pacientů, která s přijatelnou přesností poskytuje širokou škálu cenných informací o srdeční funkci a aktuálních tlakových poměrech v plicním arteriálním řečišti.

Klíčová slova:
index srdeční výkonnosti (IMP), srdeční výdej (CO), kriticky nemocné dítě

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se