Částečná kapalinová ventilace zlepšuje oxygenaci a poddajnost plic u dětí se závažným hypoxemickým respiračním selháním


Partial Liquid Ventilation Improves Oxygenation and Lung Compliance in Children with Severe Hypoxaemic Respiratory Failure

Objective:
1. To test the effect of partial liquid ventilation, PLV, on gas exchange, in particular oxygenation, in critically ill pediatric patients with serious hypoxaemic respiratory failure - AHRF. 2. To test the effect of PLV on mechanical properties of the lungs (compliance) of critically ill pediatric patients with severe hypoxaemic respiratory failure.Type of study: Prospective observational study from January 1994 to December 1998.Place: ARO and ECMO centre, University Hospital Brno, Childrens Hospital.Patients: 14 patients with acute hypoxaemic respiratory failure, mean age 20.6 months, mean weight 7.9 kg and mean PRISM score 22.6 who were admitted to our department for possible extracorporeal oxygenation (ECMO). Method: The patients were treated according to the protocol for ALI/ARDS which comprises optimalization of conventional mechanical ventilation with recruitment manoeuvres, prone position, inhaled nitric oxide and tracheal gas insufflation, as well as high-frequency oscillation and ECMO. When ECMO was contraindicated or when in patients after five days on ECMO pulmonary functions did not improve, PLV was administered - 30 ml/kg perfluorocarbon (PFC) RIMAR 101 by the intratracheal route with repetition of doses. The authors recorded demographic data of the patients, the baseline and total dose of PCF, the period of PLV, mortality and compared mean values of the acid-base equilibrium, alveoaloarterial oxygen difference, oxygenation index, PaO2/FiO2 ratio, dynamic lung compliance and setting of the ventilator during PLV with regard to values before the onset of PLV. Results: The mortality was 71.4% (10 of 14 patients), the mean duration of PLV was 29.5 hours. In the course of PLV a statistically significant improvement of pH, PaO2, AaDO2, oxygenation index, PaO2/FiO2 ratio and dynamic lung compliance occurred and a reduction of PaCO2. The authors achieved reduction of pressures in the airways and FiO2 and an increase of the tidal volume.Conclusion: Partial liquid ventilation improves significantly the gas exchange in critically ill children with severe hypoxaemic respiratory failure. Improved oxygenation is apparent immediately after the onset of liquid ventilation and persists throughout the period of application and is statistically significant.

Key words:
partial liquid ventilation, acute respiratory distress syndrome, ventilation, oxygenation, lung compliance in children


Autoři: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  P. Dominik;  R. Nekvasil
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, přednosta ARO prim. MUDr. M. Klimovič vedoucí ECMO centra doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (8): 460-468.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
1. Ověřit vliv částečné kapalinové ventilace (partial liquid ventilation - PLV) na výměnu plynů, zvláště oxygenaci, u kriticky nemocných dětských pacientů se závažným hypoxemickým respiračním selháním (acute hypoxemic respiratory failure - AHRF). 2. Ověřit vliv PLV na mechanické vlastnosti plic (poddajnost) kriticky nemocných dětských pacientů se závažným hypoxemickým respiračním selháním.Typ studie: Prospektivní observační studie v období leden 1994 - prosinec 1998.Místo: ARO a ECMO centrum Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice.Pacienti: 14 pacientů s akutním hypoxemickým respiračním selháním průměrného věku 20,6 měsíců, průměrné hmotnosti 7,9 kg a průměrného PRISM skóre 22,6 kteří byli přijati na naše pracoviště k event. extrakorporální mimotělní oxygenaci (ECMO).Metoda: Pacienti byli léčeni podle protokolu pro ALI/ARDS, který zahrnuje optimalizaci konvenční mechanické ventilace s recruitment manévry, pronační polohu, inhalovaný oxid dusnatý a tracheální insuflaci plynu, dále vysokofrekvenční oscilaci a ECMO. V případě, kdy bylo ECMO kontraindikováno, nebo v případě, kdy se u pacientů po 5 dnech na ECMO nelepšily plicní funkce, byla aplikována PLV - 30 ml/kg intratracheálně podaného perfluorokarbonu (PFC) Rimar RM 101 s opakováním dávky. Zaznamenali jsme demografické údaje pacientů úvodní a celkovou dávku PFC, délku PLV, mortalitu a srovnali jsme průměrné hodnoty acidobazické rovnováhy, alveoloarteriální diference kyslíku, oxygenačního indexu, poměru PaO2/FiO2, dynamické poddajnosti plic a nastavení ventilátoru v průběhu PLV vzhledem k hodnotám před začátkem PLV.Výsledky: Mortalita byla 71,4 % (10 ze 14 pacientů), průměrná délka PLV 29,5 hodiny. V průběhu PLV došlo ke statisticky významnému zlepšení pH, PaO2, AaDO2, oxygenačního indexu, poměru PaO2/FiO2 a dynamické plicní poddajnosti a snížení PaCO2. Dosáhli jsme snížení tlaků v dýchacích cestách a FiO2 a zvýšení dechového objemu.Závěr: Částečná kapalinová ventilace významně zlepšuje výměnu krevních plynů u kriticky nemocných dětí se závažným hypoxemickým respiračním selháním. Zlepšení oxygenace je patrné bezprostředně po začátku kapalinové ventilace a trvá po celou dobu aplikace a je statisticky významné. Eliminace oxidu uhličitého je během částečné kapalinové ventilace zlepšena postupně, trvá po celou dobu aplikace a zlepšení není statisticky významné. Plicní poddajnosti kriticky nemocných dětí se závažným respiračním selháním je v průběhu částečné kapalinové ventilace také zlepšena, zvýšení je postupné, trvá během celé aplikace kapalinové ventilace a zlepšení je statisticky významné.

Klíčová slova:
částečná kapalinová ventilace, syndrom akutní respirační tísně, ventilace, oxygenace, plicní poddajnost, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se