Závislost dětí a mládeže na nikotinu


Nicotine Dependence of Children and Adolescents

Smoking during adolescence has been indentified as a risk factor for the development of nicotine dependence in adulthood. Approximately three quarters of adult tobacco users report that their first tobacco use occurred between the ages of 11 and 17 years. Now it is apparent that smoking is rising dramatically among adolescents. It has been accompanied by a decrease in the age of beginning of smoking, as well as a drop in adolescent perception of related health risks. The earlier one starts to smoke, the greather the probability of developing dependence, and the more severe tobacco-related health consequences can be predicted. Tobacco use is among the most serious of all paediatric health problems.The paper reviews the most important empirical literature on factors influencing smoking progression, adolescent nicotine dependence and its assessment, and the effects of early smoking episodes on later tobacco use. An ethical problems and some potential methods for future research are presented.

Key words:
stages of smoking, initial episodes, dependence, children, adolescents


Autoři: D. Hrubá 1;  M. Kyasová 2
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno, 1 přednostka doc. MUDr. Z. Brázdová, CSc. Klinika geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU, Brno, 2 přednostka doc. MUDr. H. Kubešová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (3): 174-178.
Kategorie: Články

Souhrn

Kouření v dospívání je rizikovým faktorem pro vývoj závislosti na nikotinu v dospělosti. Až tři čtvrtiny dospělých kuřáků začaly kouřit ve věku 11 až 17 let. V poslední době kouření dospívajících dramaticky narůstá. Je provázeno snižováním věku začátků kouření a poklesem vnímání zdravotního rizika kouření. Přitom máme důkazy, že čím dříve se začne kouřit, tím větší je pravděpodobnost rozvoje závislosti a závažnějších zdravotních následků. Kouření a ostatní formy užívání tabáku patří mezi nejzávažnější problémy pediatrie.Předkládaná práce přináší přehled nejvýznamnějších empirických prací, studujících faktory ovlivňující progresi vývoje kuřáctví, charakteristické rysy závislosti adolescentů a jejich měření a vlivy časných kuřáckých epizod na pozdější kuřáctví.Jsou rovněž nastíněny možné metody dalšího výzkumu kuřáctví u dětí a mládeže a s nimi spojené etické problémy.

Klíčová slova:
stadia kouření, iniciální epizody, závislost, děti, mládež

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se