Imunní (idiopatická) trombocytopenická purpura - incidence, diagnostické a léčebné přístupy v České republice


Immune (Idiopathic) Thrombocytopenic Purpura - Incidence, Current Diagnostic and Therapeutic Approaches in the Czech Republic

A questionnaire was published in the bulletin of the Czech Paediatric Society and in the journal Vox Paediatriae asking for information about the incidence and management of immune (idiopathic) thrombocytopenic purpura (ITP) in children in the Czech Republic. The incidence of ITP is 4.6/100 000 children/year and is highest among children 2 - 6 years old. Boys suffer from acute ITP more often than girls. Paediatric haematologists take care of more than 80 % children with acute ITP and more than 90 % children with the chronic form of this disease. Bone marrow aspiration is performed in 75 % patients on diagnosis. Front line treatment consists of steroids alone or in combination with high-dose immunoglobulins in 73 % children. 22 % patients did not receive any therapy. The dose of steroids is higher and the duration of this treatment is longer than is necessary for most of these children. The Czech Working Group for Paediatric Haematology will use this information to prepare guidelines for optimal diagnostic approaches and treatment strategies of this as a rule short and self-limiting illness.

Key words:
immune (idiopathic) thrombocytopenic purpura, incidence, treatment, children


Autoři: J. Starý;  P. Smíšek;  L. Spoustová;  P. Gajdoš 1;  Pracovní Skupina Pro Dětskou Hematologii Čr
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha, 1ředitel doc. MUDr. J. Kříž
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (3): 111-115.
Kategorie: Články

Souhrn

Dotazník uveřejněný v bulletinu České pediatrické společnosti a v časopisu Vox Pediatriae měl za účel zjistit incidenci a způsob léčby imunní (idiopatické) trombocytopenické purpury (ITP) u dětí v České republice v letech 1998-1999. V analyzovaném období byla incidence ITP 4,6/100 000 dětí a dospívajících do 18 let/rok. Nejvyšší výskyt akutní ITP je pozorován ve věkové kategorii 2 - 6 let a onemocnění je častější u chlapců než u děvčat. Více než 80 % dětí s akutní ITP a více než 90 % dětí s chronickou ITP je v České republice léčeno a sledováno dětským hematologem. Aspirace kostní dřeně je provedena při diagnóze u 75 % dětí. V léčbě jsou nejčastěji používány kortikoidy samostatně nebo v kombinaci s vysokodávkovanými imunoglobuliny (73 % dětí). Neléčeno bylo 22 % dětí. Dávky kortikoidů jsou větší a délka jejich podávání delší, než je pro většinu těchto dětí nutné. Získané informace budou podkladem pro návrh optimálních diagnostických a léčebných postupů u této většinou se spontánně upravující a krátkodobé nemoci, který připraví Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR.

Klíčová slova:
imunní (idiopatická) trombocytopenická purpura, incidence, léčba, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se