Suprese recidivujících infekcí vyvolaných virem herpessimplex u dětí


Suppression of Relapsing Infections Caused by Herpes Simplex Virus in Children

Since January 1993 till January 1999 at KDIN in Brno 16 children were followed up with frequent extensiveeruptions of mucocutaneous herpes simplex, who were administered a suppressive dose of acyclovirus (ACV) fora period of 6 months. The children were checked every months clinical and laboratory examinations, in case ofa new manifestation of morpha more frequently. Six children developed during ACV suppressive therapy onlyprodromal symptoms of herpes virus infection (mild burning or reddening at the site of previous eruptions) butwithout further progression of herpetic morphae. The remaining children had during the period of ACVadministration no eruptions of herpetic morphae. After discontinuation of ACV within 1 - 4 weeks in 12 childrenherpetic morphae reappeared, the extent of eruptions was however reduced. In all 16 children subsequently thefrequency of eruptions caused by the herpes simplex virus (HSV) declined to 1 - 2 eruptions within 4 - 6 months,however the extent of the affection diminished considerably. The paper indicates the possibility and effectivenessof suppressive administration of oral ACV to reduce the extent and frequency of eruptions of HSV infections inchildren.

Key words:
acyclovir, virus of herpes simplex


Autoři: D. Bartošová;  L. Klapačová
Působiště autorů: Klinika dětských infekčních nemocí LF MU, FN Brno - Dětská nemocnice
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (8): 488-491.
Kategorie: Články

Souhrn

Od ledna 1993 do ledna 1999 bylo na Klinice dětských infekčních nemocí v Brně sledováno 16 dětí s častýmia rozsáhlými výsevy mukokutánního herpes simplex, kterým byla podávána supresivní dávka acykloviru (ACV)po dobu 6 měsíců. Děti byly kontrolovány měsíčně klinicky i laboratorně, v případě n ové manifestace herpetickýchmorf častěji. U 6 dětí se objevily v průběhu supresivní terapie ACV pouze prodromální příznaky herpesvirovéinfekce (mírné pálení, event. zarudnutí v místě předchozích výsevů), ale bez další progrese herpetických morf.Ostatní děti byly po dobu podávání ACV bez výsevu herpetických morf. Po vysazení ACV se během 1 - 4 týdnůu 12 dětí herpetické morfy znovu objevily, rozsah výsevu byl výrazně menší. U všech 16 dětí se následně četnostvýsevů vyvolaných virem herpes simplex (HSV) snížila na 1 - 2 výsevy během 4 - 6 měsíců, výrazně se však zmenšilrozsah postižení. Práce ukazuje na možnost a účinnost supresivního podávání perorálního ACV pro omezenírozsahu a snížení četnosti výsevu HSV infekcí u dětí.

Klíčová slova:
acyklovir, virus herpes simplex

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se