Imunoablační léčba s podporoukrvetvorných buněk u refrakter-ních forem roztroušené sklerózy


Immunoablation Treatment with Support of HaematopoieticStem Cells in Refractory Forms of Multiple Sclerosis

Immunosuppression and immunomodulation is a standard therapeutic strategy in the mana-gement of multiple sclerosis (MS). Advanced and rapidly progressive forms which do not respondto conventional type of therapy have a poor prognosis. Only 30% of patients confined toa wheelchair survive 10 years. High dose immunosuppressive therapy, immunoablation, withhaematopoietic stem cell support may be considered to arrest further progression of intractableforms of the disease. Here we present the results of this strategy in 10 patients. Toxicity of theprocedure was manageable. The primary goal was to stop progression. However, one patientimproved significantly, 3 patients improved slightly their EDSS, 6 patients improved theirSNRS. Improvement can occur several months after the procedure. One patient is progressingat her previous rate. In most patients, the dose of oral corticosteroids decreased significantly,further improving the quality of life.

Key words:
multiple sclerosis - treatment - immunoablation.


Autoři: T. Kozák
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie FN KV, Praha, přednosta MUDr. L. Rosa, CSc. 2Neurologická klinika VFN, Praha, 3Neurologická klinika FN KV, Praha, 4Transfuzní oddělení FN KV, Praha, 5Ústav hematologie a krevní transfuze 1. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (4): 187-190.
Kategorie: Články

Souhrn

Imunosupresivní a imunomodulační léčba se standardně uplatňuje v terapii roztroušené skle-rózy mozkomíšní (RS). Pokročilé a rychle progredující formy RS, které nereagují na konvenčníléčbu, mají velmi špatnou prognózu. Jen 30 % pacientů odkázaných na invalidní vozík přežívá10 let. V případech, kde má choroba tento trend, se lze pokusit zvrátit nepříznivý vývoj použitímvysokodávkované imunosupresivní léčby, tzv. imunoablace, s podporou autologních krvetvor-ných buněk. Zde prezentujeme soubor 10 pacientů, kteří byli touto metodou léčeni. Toxicitaléčebného režimu byla zvladatelná. Primárním cílem léčby bylo zastavit rychlou progresichoroby. Přesto došlo u jedné pacientky k výraznému a u 3 dalších k lehkému zlepšení ve škáleEDSS, u 6 pacientů došlo ke zlepšení ve škále SNRS. Ke zlepšení neurologického nálezu můžedojít až za několik měsíců po terapii. U jedné pacientky progreduje neurologický deficits původní intenzitou. U většiny pacientů se výrazně snížila potřeba chronické kortikoidníterapie, což dále zlepšilo kvalitu života.

Klíčová slova:
roztroušená skleróza - léčba - imunoablace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se