K interpretacisérologických nálezů


On the Interpretation of Serological Findings

The main problem of serologic examinations is the correct interpretation of serological findings.Essentially, there are two reasons for serologic examination. The first one is simply the needto know if the person examined has antibodies against the agent in question. Here theinterpretation of the result is easy. In the second case, the question hidden behind the inquiryif the patient has antibodies or not is entirely different: namely, if the patient is experiencingthe infection caused by the agent in question. Since the serologic results do not equate withmedical diagnosis, their correct interpretation is difficult, if not impossible. For the diagnosticpurposes we must usually examine two specimens of the serum and demonstrate significantchanges in the titre of antibodies. Examples are given when it is exceptionally possible todiagnose an infection from the serologic result of the single specimen. Generally, the interpre-tation must take into account: 1. the kind of the infectious agent, 2. the pathogenesis ofinfection, 3. the course of the immune reaction ascertained by the detection of antibody activityin different classes of immunoglobulins or by the demonstration of low-avidity antibodies, 4.technicalities as the type of serologic reaction, 5. individual reactivity of the patient and, mostimportantly, 6. time data on the duration of the illness. The attending physician should haveadequate knowledge of serologic methods and the laboratory worker should be informed aboutthe disease and about the individual patient in question.

Key words:
serology - interpretation of result - detection of antibodies - titre of antibodies.


Autoři: M. Votava
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (4): 183-187.
Kategorie: Články

Souhrn

Hlavním problémem sérologického vyšetření je správná interpretace sérologických nálezů.Existují v podstatě dva důvody pro sérologické vyšetření. První je prostě potřeba vědět, jestlivyšetřovaná osoba má protilátky proti příslušnému agens. Zde je interpretace výsledku snadná.V druhém případě se za otázkou, má-li pacient protilátky, či nikoli, skrývá zcela odlišný dotaz:totiž zda pacient právě prodělává infekci způsobenou příslušným agens. Protože sérologickévýsledky se nerovnají lékařské diagnóze, jejich správná interpretace je obtížná, ne-li nemožná.Pro diagnostické účely musíme obvykle vyšetřit dva vzorky séra a prokázat signifikantní změnytitru protilátek. Uvedeny jsou příklady, kdy je výjimečně možné diagnostikovat infekci zesérologického výsledku jediného vzorku. Obecně se při interpretaci musí brát v úvahu: 1. druhinfekčního agens, 2. patogeneze infekce, 3. průběh imunitní reakce zjišťovaný průkazemprotilátkové aktivity v různých třídách imunoglobulinů nebo průkazem protilátek o nízkéaviditě, 4. technické záležitosti, jako je typ sérologické reakce, 5. individuální reaktivitanemocného a, což je nejdůležitější, 6. časové údaje o trvání choroby. Ošetřující lékař by měl býtdobře informován o sérologických metodách a laboratorní pracovník zase o příslušné choroběa o konkrétním nemocném.

Klíčová slova:
sérologie - interpretace výsledků - průkaz protilátek - titr protilátek.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se