Diabetické mikrovaskulárníkomplikace u nemocnýchs chronickou pankreatitidou


Diabetic Microvascular Complications in Patients with Chronic Pancreatitis

In 23 men with chronic pancreatitis and diabetes, incl. 19 with an ethylic etiology, the secretionof C-peptide was assessed after stimulation with glucose and the prevalence of diabeticnephropathy, retinopathy and polyneuropathy was assessed. In 12 patients for compensationof diabetes insulin treatment was necessary, in 11 oral antidiabetics were indicated. In thewhole group the prevalence of incipient nephropathy was 21.8% and of non-proliferativeretinopathy 8.7%. Polyneuropathy was found only in patients with ethylic pancreatitis andamounted to 63.1%. If residual insulin secretion is preserved in patients with chronic pancre-atitis and diabetes nephropathies and retinopathies are encountered in incipient stages. Inneuropathies beyond doubt the effect of alcohol participates. It is possible that if systematicmeasures are taken to prevent progression of chronic pancreatitis diabetes and its complicationswill remain stationary.

Key words:
diabetes mellitus - chronic pancreatitis - ethylic etiology.


Autoři: V. Bartoš;  Z. Vlasáková;  J. Špičák;  V. Mazárová
Působiště autorů: Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (4): 195-197.
Kategorie: Články

Souhrn

U 23 mužů s chronickou pankreatitidou a diabetem, z nich u 19 s etylickou etiologií, bylavyšetřena sekrece C-peptidu po stimulaci glukózou a zjišťována prevalence diabetické nefropa-tie, retinopatie a polyneuropatie. U 12 nemocných byla potřebná ke kompenzaci diabetu léčbainzulinem, u 11 perorálními antidiabetiky. V celém souboru byla prevalence incipientní nefro-patie 21,8 % a neproliferativní retinopatie 8,7 %. Polyneuropatie se vyskytovala pouze u ne-mocných s etylickou pankreatitidou a činila 63,1 %. Při zachované reziduální sekreci inzulinuse u nemocných s chronickou pankreatitidou a diabetem vyskytují nefropatie a retinopatiev incipientních stadiích. Na neuropatii se nepochybně podílí efekt alkoholu. Je možné, že přidůsledných opatřeních zabraňujících progresi chronické pankreatitidy zůstane diab etes a jehokomplikace stacionární.

Klíčová slova:
diabetes mellitus - chronická pankreatitida - etylismus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se