Nepřímá kalorimetrie při řešení metabolických problémů kritickynemocných dětí*


Indirect Calorimetry in the Treatment of Metabolic Problems in Critically Ill Children

Objective:
To obtain objective information on the metabolic situation in critically sick children in intensivecare units as a baseline for treating adverse metabolic conditions.Method: Indirect calorimetry by means of a Deltatrac II Datex/Engström apparatus in spontaneously breathingand artificially ventilated children.Department: Intensive care unit, Paediatric Clinic IPVZ, Thomayer Hospital, Prague.Patients: In the course of three years 409 examinations were made of 150 children aged 2 days to 18 years, incl.21 with artificial pulmonary ventilation. Among these children a group of 71 children was selected regardless ofage, severity of the condition and diagnosis where indirect calorimetry revealed an increased protein utilization(more than 20% ratio of REE) as energy substrate. This group was analyzed further as regards objective metabolicindicators which can be assessed by indirect calorimetry.Results: The criterion of serious catabolism is reduction of REE by more than 25% of the appropriate valuesand protein utilization exceeding 30% of the assessed REE. There were 31/71 (71%) such p atients in the authors’group. In all metabolic intervention was attempted (branched amino acids as the main energy substrate in completeparenteral nutrition, temporary elimination of fats and restriction of non-protein sources of energy). In 22/31 theauthors succeeded and a favourable metabolic situation was achieved. In nine patients they failed. Seven of thelatter died (the mortality rate in the whole group suffering from catabolism was 8/71).Conclusion: Indirect calorimetry provides valid, non-invasive and immediate information on the metabolicsituation of critically ill children under conditions of intensive care. It is important that the authors were able todefine criteria of severe catabolism (REE lower than BMR by more than 25% and protein utilization exceeding

Key words:


Autoři: I. Novák;  V. Dedek;  M. Fajt;  J. Hrdlička
Působiště autorů: Klinika pediatrie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Novák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (11): 621-627.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři provedli během tří let 409 vyšetření nepřímou kalorimetrií:
Deltatrac II (Datex, Engström, EU) u 150dětí na JIP. Selhání životních funkcí mělo 21 dětí. Nepřímá kalorimetrie umožňuje u spontánně dýchajícícha některých uměle ventilovaných pomocí stanovení konsumpce kyslíku a výdeje oxidu uhlíku vypočítat respiračníkvocient (RQ), aktuální energetickou potřebu (REE) a porovnat ji s předpokládanou bazální metabolickoupotřebou (BMR) a stanovit vzájemný poměr právě metabolizovaných živin. Ze 150 dětí byla vyčleněna skupina71 dětí, které trpěly katabolismem. Na základě našich zkušeností považujeme za kritérium katabolismu zvýšenouutilizaci bílkovin, takže podíl na zajištění REE překračuje 20 %. Tam, kde je podíl utilizace bílkovin vyšší než30 %, jde o plně rozvinutý katabolický stav. Pomocným kritériem je snížení REE proti BMR o více než 20 %a odpad urey v moči vyšší než 6 mmol/kg/24 h. Je však třeba říci, že většina nemocných v resuscitační péči má nižšíREE než předpokládanou BMR, což je výsledek fixace, medikace a umělé plicní ventilace, ale jde o snížení menšínež 20 % BMR. Toto naše pozorování činí pochybným užívání tzv. stresových faktorů pro výpočet „patřičné“BMR u nemocných v zátěži. Většina takto živených nemocných trpí nadbytečným přívodem živin (overfeeding)se všemi nepříznivými důsledky. Také samotné kritérium - zvýšený odpad urey v moči (= katabolismus) jenesprávným zjednodušením. Řada nemocných s rozvinutým katabolismem má odpady urey v moči v referenčnímrozmezí. Nepřímá kalorimetrie umožňuje i sledovat úspěch metabolické intervence (zvýšený přívod větvenýchaminokyselin, snížení nebílkovinných zdrojů energie o 50 - 75 % a vynechání tuků v parenterální výživě) připokusech zvrátit katabolismus a navodit normální metabolickou situaci. U většiny nemocných se nám to během 7- 10 dnů zdařilo. Ze skupiny dětí trpících katabolismem zemřelo 8 dětí. U 7 z nich se nám nepodařilo metabolickouintervencí katabolismus zvrátit. Nezvratný katabolismus znamená infaustní prognózu nemocného. Naše výsledkydokumentujeme na protokolech vyšetření. Závěry týkající se kritérií katabolismu u kriticky nemocných dětí, kterébychom porovnali s našimi výsledky, jsme nikde v literatuře nenalezli.

Klíčová slova:
nepřímá kalorimetrie, děti, intenzivní péče, katabolismus, speciální parenterální výživa

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.