Růst a vývoj školní mládeže


Growth and Development of Schoolchildren

With the support of the Internal Grant Agency of the Ministry of Health CR in 1997 - 1999 the grant„Semilongitudinal survey of the physical growth of schoolchildren in the CR“ was implemented. The objective ofthis project is to assess the growth rates of the basic bodily characteristics of children aged 6 to 14 years, to confirmthe positive secular trend in height and body weight or its slowing or stagnation and also to evaluate the somaticgrowth and development of children under the new socio-economic conditions. In addition to thirty assessedsomatic characteristics which are recorded repeatedly every six months in 1925 children, some supplementarydata were obtained from parents.From the hitherto assembled results ensues that no significant change occurred in the length at birth nor thebirth weight as compared with 1989. As compared with the seventies and eighties, the breastfeeding period islonger. According to the results of this survey 57% infants are breastfed longer than three months and 28% longerthan 6 months. The increase of mean height up to puberty continues. In the older age groups it probably stagnates.Despite a slight increase of mean body weight values since 1981 a gradual decline of the BMI was recorded. In boysthis trend is less marked than in girls, in particular in the oldest age groups. This trend was confirmed also by theresults of the survey which is under way at present. As compared with the results of the 5th Nationwideanthropological survey in 1991 the group of overweight children, i.e. those above the 90th percentile of BMI accountamong the almost 2000 examined children for 6.9% in boys and 8.9% girls as compared with the expected 10%.

Key words:
schoolchildren, physical growth and development


Autoři: J. Vignerová 1;  P. Bláha 2;  J. Kobzová 3;  L. Krejčovský 4;  J. Riedlová 5
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha 1Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 3Pedagogická fakulta Palackého univerzity, Olomouc 43. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 5
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (11): 628-631.
Kategorie: Články

Souhrn

Za podpory Interní grantové agentury MZ ČR je v letech 1997 - 1999 řešen grant „Semilongitudinální studietělesného růstu školní mládeže ČR“. Cílem tohoto projektu je stanovení růstových rychlostí základních tělesnýchcharakteristik u mládeže od 6 do 14 let, potvrzení pozitivního sekulárního trendu výšky a hmotnosti nebo jehozpomalení, event. stagnace, a rovněž posouzení tělesného růstu a vývoje dětí v nových sociálně-ekonomickýchpodmínkách. Mimo třiceti sledovaných tělesných charakteristik, které jsou měřeny opakovaně každého půl rokuu 1925 dětí, byly získány některé doplňující údaje od rodičů.Z dosavadních výsledků vyplývá, že nedošlo k významné změně průměrné porodní délky ani hmotnosti oprotiroku 1989. Dochází k prodlužování celkové délky kojení dítěte oproti 70. a 80. letům. Déle než 3 měsíce je podlevýsledků této studie kojeno 57 % dětí, déle než 6 měsíců 28 % dětí. Pokračuje zvyšování průměrné tělesné výškyaž do doby dospívání, ve vyšších věkových kategoriích dochází pravděpodobně k její stagnaci. Přes mírné zvyšováníprůměrných hodnot tělesné hmotnosti zaznamenáváme již od roku 1981 postupné snižování hodnot BMI.U chlapců je tato tendence méně výrazná než u dívek, zejména v nejvyšších věkových kategoriích. Tento trendpotvrdily i výsledky v současnosti prováděné studie. V porovnání s výsledky 5. celostátního antropologickéhovýzkumu 1991 je v kategorii dětí s nadváhou, tj. nad 90. percentilem BMI, ze sledovanýc h téměř 2000 dětízařazeno 6,9 % chlapců a 8,9 % dívek oproti očekávaným 10 %.

Klíčová slova:
školní mládež, tělesný růst a vývoj

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se