Analýza úmrtnosti novorozenců extrémně nízké porodní hmotnostiv letech 1993 - 1997 v České republice


Analysis of the Mortality Rate of Extremely Low Birth Weight Newborns in 1993 - 1997 in theCzech Republic

The author evaluates the neonatal mortality rate of extremely low birth weight newbor ns (ELBWN) during1993 - 1997 in the Czech Republic. Despite the declining birth rate the absolute number of ELBWN increasedslightly and this corresponds to the increased incidence of these neonates. The incidence of ELBWN increased from0.27% in 1993 to 0.38% in 1997. The decline of the specific neonatal mortality rate (SNMR) without congenitaldefects (CD) of ELBWN (63% in 1993 vs. 35% in 1997) was due in particular to a marked decline of the earlyspecific neonatal mortality rate (ESNMR) of ELBWBN. Late specific neonatal mortality rate (LSNMR) ansspecific infant mortality rate of these newborns increased slightly during this period. However, this did not affectfundamentally the general trend of declining mortality rate of ELBWN. The number of ELBWN discharged fromhospital during this period almost doubled (111 in 1993 vs. 200 in 1997). The main causes of mortality of theseneonates during the early period are still intraventricular hemorrhage grade III. - IV., and during the late periodinfections. Based on the knowledge of causes of death and their pathogenesis these death can be reduced in thenear future. In 1997 a 79% concentration of ELBWN was achieved to perinatological centres by transport of thefoetuses in utero. In the conclusion the author draws attention to organizational m easures in the Czech Republic.The results of the mortality rate achieved in 1997 are comparable with leading developed countries. They revealthe necessity and accentuate the urgency of solving the problem of morbidity and long term development ofELBWN in the Czech Republic.

Key words:
specific neonatal mortality rate (SNMR), extremely low birth weight newborns (ELBWN)


Autoři: R. Plavka
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (11): 636-643.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je hodnocen vývoj novorozenecké úmrtnosti (NÚ) novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti(NENPH) v období 1993 - 1997 v České republice. I přes klesající natalitu se absolutní počet NENPH mírně zvýšil,což odpovídá nárůstu incidence těchto novorozenců. Incidence NENPH vzrostla z 0,27 % v roce 1993 na 0,38 %v roce 1997. Pokles SNÚ bez vrozených vývojových vad (VVV) NENPH (628/1993 vs 348/1997) byl předevšímzpůsoben výrazným snížením specifické časné novorozenecké úmrtnosti (SČNÚ) těchto novorozenců. Specifickápozdní novorozenecká úmrtnost (PNÚ) a ústavní úmrtnost po 28. dni života naopak mírně v tomto období stouply,což ale celkový trend pokles úmrtnosti NENPH zásadně neovlivnilo. Počet propuštěných NENPH z ústavní péčese v tomto období téměř zdvojnásobil (111/1993 vs 200/1997). Hlavními příčinami úmrtí těchto novorozencůzůstávají v časném období intraventrikulární krvácení III. - IV. stupně a v pozdním období infekce. Na základěznalosti příčin úmrtí a jejich patogeneze lze tato úmrtí nadále v krátké budoucnosti snižovat. V roce 1997 bylodosaženo 79% koncentrace NENPH v perinatologických centrech formou transportu plodu v děloze. V závěru jepoukázáno na léčebná a organizační opatření v České republice, která se s vysokou pravděpodobností promítlado dramatického poklesu úmrtnosti novorozenců v 90. letech v České republice. Výsledky mortality dosaženév roce 1997, které jsou zcela srovnatelné se špičkovými západními zeměmi, odkrývají nutnost a akcentují naléha-vost řešení problému morbidity a dlouhodobého postižení NENPH v České republice.

Klíčová slova:
specifická novorozenecká úmrtnost (SNÚ), novorozenci extrémně nízké porodní hmotnosti(NENPH)

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se