Antiendomyziálne protilátky ako serologický skríningceliakálnej choroby


Antiendomysial Antibodies as Serological Screening of Coeliac Disease

Coeliac disease is a lifelong condition with different clinical manifestations. To facilitate the diagnosis serolo-gical screening tests are used. The authors examined in 107 children aged 10 months to 17 years IgA antibodiesagainst endomysium using a kit of Eurospital Co. (Eurospital SpA-Diagnostic division Trieste, Italia). At the timeof serum sampling for antibodies also a bioptic examination was made of the small intestine using a Watson capsuleunder skiascopic control. 51 (47.7%) of the 107 children had positive antibodies against endomysium. All childrenwith positive antibodies against endomysium had also a histological finding typical for coeliac disease. 39 (36.4%)of 107 children had negative antibodies against endomysium. 14 of them (8 children under 2 years) hada histological finding typical for coeliac disease despite the negative serological finding. Antiendomysial antibodiesare a good screening marker of coeliac disease.

Key words:
coeliac disease, antiendomysial antibodies, jejunal mucosa


Autoři: M. Krajčírová 1;  I. Čierna 1;  E. Tibenská 2;  M. Zaviačič 3
Působiště autorů: II. detská klinika DFNsP, Bratislava, 1prednostka prof. MUDr. A. Kapellerová, DrSc. Oddelenie klinickej imunológie DFNsP, Bratislava, 2primár MUDr. M. Jančár, CSc. Katedra patologickej anatómie LFUK, Bratislava, 3prednosta prof. MUDr. M. Zaviačič, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (11): 670-672.
Kategorie: Články

Souhrn

Celiakálna choroba je celoživotné ochorenie s rôznym klinickým prejavom. Pre uľahčenie diagnostiky použí-vame skríningové serologické testy. 107 deťom vo veku 10 mesiacov až 17 rokov sme vyšetrili protilátky protiendomýziu IgA kitom firmy Eurospital (Eurospital SpA-Diagnostic division Trieste, Italia). V čase odberu séra navyšetrovanie protilátok sme uskutočnili aj bioptické vyšetrenie tenkého čreva Watsonovou kapsulou pod skiasko-pickou kontrolou. 51 (47,7 %) zo 107 detí malo pozitívne protilátky proti endomýziu. Všetky deti s pozitívnymiprotilátkami proti endomýziu mali i histologický nález charakteristický pre celiakálnu chorobu. 39 pacientov(36,4 %) zo 107 detí mali negatívne protilátky proti endomýziu. 14 pacienti z nich (8 detí mladších ako 2 roky)mali histologický nález charakteristický pre celiakálnu chorobu pri negatívnom serologickom náleze. Antiendo-myziálne protilátky sú dobrým skríningovým markerom celiakálnej choroby.

Klíčová slova:
celiakálna choroba, antiendomyziálne protilátky, sliznica jejuna

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více