Jaká je Vaše diagnóza? (1)
Odpověď


Autoři: Dubová Magdaléna 1,2;  Hadravská Šárka 1,2;  Putzová Martina 2;  Daum Ondřej 1,2
Působiště autorů: Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň 1;  Bioptická laboratoř s. r. o., Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 3, p. 139
Kategorie: Jaká je vaše diagnóza?

Parciální hydatidiformní mola s „maze-like“ vaskulární anomálií

Diagnóza parciální hydatidiformní moly (PHM) byla potvrzena molekulárně genetickým vyšetřením, které prokázalo heterozygotní karyotyp 69 XXY.

Tzv. „maze-like“ vaskulární anomálie nebo též extenzivní angiomatoidní cévní konfigurace je vzácný histologický nález striktně se vyskytující pouze u PHM. U jiných chorob trofoblastu či změn napodobujících svojí morfologií molární graviditu, jako například placentární mezenchymální dysplázie, hydropických potratů či změn u trizomií, nebyla tato anomálie dosud popsána. O atypických prostorech ve stromatu choriových klků připomínajících labyrint se zmiňuje již publikace o parciálních molách z roku 1978 (1). V této práci, stejně jako v některých pozdějších, byly tyto cévní anomálie považovány za reaktivní změny vyskytující se u druhotrimestrových gravidit a vznikající na základě dlouhého období retence (2). V současnosti, kdy byly obdobné změny popsány již u prvotrimestrových gravidit, se lze spíše přiklonit k teorii, která předpokládá vznik těchto struktur v důsledku vlastní chromozomální abnormality (3). Endotelie lemující vaskulární prostory vykazují pozitivitu v imunohistochemickém průkazu CD31, CD34 a faktoru VIII (2,3).

Obecně uznávaná histologická kritéria PHM (4) jako jsou hydropické změny choriových klků s přítomností cisteren, atypická proliferace trofoblastu (někdy s tvorbou „krajkovitých formací“), přítomnost malých nebo velkých trofoblastických inkluzí či „fjordovitých zářezů“ nemusejí být v některých případech PHM vyjádřeny, naopak se mohou vyskytovat i u nemolárních triploidických či trisomických gravidit (5,6). Fibróza stromatu s přítomností zvlněných pruhů kolagenu orientovaných podélně s dlouhou osou choriového klku je jedním z dalších popisovaných znaků PHM, avšak i tento obraz je, dokonce s vyšší prevalencí, prokazován právě u trizomií (6). Nález „maze-like“ vaskulárních formací ve stromatu choriových klků je však zřejmě jediným histologickým znakem, na jehož základě lze s jistotou stanovit diagnózu PHM (i bez přítomnosti jiných znaků) již z konvenčního barvení hematoxylinem a eozinem. I přesto je však v současné době úloha molekulární genetiky při vyšetřování (ne)molárních gravidit nenahraditelná.

PODĚKOVÁNÍ

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu SVV-2017 – 260 391.

The work was supported by the Ministry of education, youth and sports grant SVV-2017 – 260 391.


Zdroje

1. Szulman AE, Surti U. The syndromes of hydatidiform mole. II. Morphologic evolution of the complete and partial mole. Am J Obstet Gynecol 1978; 132(1): 20-27.

2. Klausen S, Larsen LG. Partial moles with maze-like vascular anomaly. APMIS 1994; 102(8): 638-640.

3. Feist H, Caliebe A, Oates J, Sarioglu N, Hussein K. Partial hydatidiform mole with extensive angiomatoid vessel configuration in a first trimester miscarriage. Int J Gynecol Pathol 2015; 34(3): 253-256.

4. Genest DR. Partial hydatidiform mole: clinicopathological features, differential diagnosis, ploidy and molecular studies, and gold standards for diagnosis. Int J Gynecol Pathol 2001; 20(4): 315-322.

5. Redline RW, Hassold T, Zaragoza MV. Prevalence of the partial molar phenotype in triploidy of maternal and paternal origin. Hum Pathol 1998; 29(5): 505-511.

6. Wilson Y, Bharat C, Crook ML, et al. Histological comparison of partial hydatidiform mole and trisomy gestation specimens. Pathology 2016; 48(6): 550-554.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se