Alternativní kontrastování pro elektronovou mikroskopii


Autoři: Josef Špaček
Působiště autorů: Fingerlandův ústav patologie, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 3, p. 143
Kategorie: Dopis redakci

Dosavadní pravidla pro nákup radioaktivních látek a manipulaci s nimi se zpřísnila a některé laboratoře elektronové mikroskopie ve světě začaly hledat náhradu za uranylacetát, rutinně používaný pro kontrastování tkáně v blocích a v ultratenkých řezech. Nebezpečí radioaktivního uranylacetátu spočívá spíše než v alfa-záření (zastavit ho může i list papíru) v kancerogenním účinku uranylacetátového prachu vdechnutého nebo požitého při neopatrné manipulaci.

Experimentálně jsme se snažili vytipovat látky, které by mohly uranylacetát nahradit, aniž by se snížila kvalita kontrastu nebo selektivní vazba na ultrastrukturální elementy. Zcela lze upustit od kontrastování uranylacetátem v bloku a při kontrastování ultratenkých řezů nahradit uranylacetát 1 % vodným roztokem manganistanu draselného nebo 2% vodným roztokem taninu, v obou případech následovaným octanem olova podle Reynoldse.

Kresba struktur je po aplikaci 1% manganistanu draselného (1/2 -1 min.), opláchnutí a Reynoldsově octanu olova (5 min.) hrubší, ale kontrast s výjimkou ribosomů je výraznější než po uranylacetátu (obr. 1A-C). Po aplikaci 2% taninu (5 min.), opláchnutí a Reynoldsově octanu olova (5 min.) je kontrast menší, ale kresba struktur je jemnější a ribosomy naopak výraznější než po manganistanu (obr. 1D). Výsledky nedosahují kvality uranylacetátu, ale alternativní volba uvedeného kontrastování odstraní administrativní i technické bezpečnostní komplikace a nepředstavuje překážku při běžné elektronmikroskopické diagnostice.

Elektronogramy renálních glomerulů <b>(A, B)</b> a hepatocytu <b>(C)</b> po kontrastování ultratenkých řezů manganistanem draselným a octanem olova. Neuron s denzním oligodendrogliovým satelitem <b>(D)</b> po kontrastování taninem a octanem olova.
Obr. 1. Elektronogramy renálních glomerulů <b>(A, B)</b> a hepatocytu <b>(C)</b> po kontrastování ultratenkých řezů manganistanem draselným a octanem olova. Neuron s denzním oligodendrogliovým satelitem <b>(D)</b> po kontrastování taninem a octanem olova.

Adresa pro korespondenci:

Prof. MUDr. Josef Špaček, DrSc., FRMS

Fingerlandův ústav patologie

Fakultní nemocnice

Sokolská 581,

500 05 Hradec Králové

email: spacek@lfhk.cuni.cz


Zdroje

1. Lawn AM. The Use of Potassium Permanganate as an Electron-Dense Stain for Sections of Tissue Embedded in Epoxy Resin. J Biophys Biochem Cytol 1960; 7: 197-198.

2. Sawaguchi A, Ide S, Goto Y, Kawano J, Oinuma T, Suganuma T. A simple contrast enhancement by potassium permanganate oxidation for Lowicryl K4M ultrathin sections prepared by high pressure freezing/freeze substitution. J Microsc 2001; 201: 77-83.

3. Sutton JS. Potassium permanganate staining of ultrathin sections for electron microscopy. J Ultrastruct Res 1967; 21: 424-429.

4. Yamaguchi K, Suzuki K, Tanaka K. Examination of electron stains as a substitute for uranyl acetate for the ultrathin sections of bacterial cells. J Electron Microsc 2010; 59(2): 113–118.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×