Vyšetření HER-2/neu u karcinomu prsu - závěry ze setkání pracovní skupiny patologů a onkologů


Autoři: A. Ryška
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 4, p. 206
Kategorie: Informace

Pardubice, 19. června 2012

 1. V souladu se zněním přijatého doporučeného postupu Společnosti českých patologů ČLS JEP (1) musí být detekce HER2 prováděna u všech nově diagnostikovaných případů invazivního karcinomů prsu. Toto vyšetření je prováděno patologem automaticky, nikoli až na vyžádání klinika.
 2. Doporučeno je sekvenční testování nejprve pomocí imunohistochemie (IHC) a u případů pozitivních a případů se zvýšenou pravděpodobností diskordantního fenotypu (IHC-/ISH+, viz níže) následně ověření pomocí in situ hybridizace (ISH). Tento postup je v současné době optimální z hlediska poměru nákladů/přínosu. Alternativou tohoto postupu je in situ hybridizace prováděná v referenčních laboratořích přímo jako vyšetření s konečnou platností.
 3. Protokol testování IHC nemusí být zcela sjednocen pokud jde o klon primární protilátky, typ kitu, apod. Laboratoř musí uvádět ve výsledkovém protokolu, jaký konkrétní kit/klon protilátky byl při testování použit. Pro vyšetření v referenční laboratoři (RL) musí být používány výhradně certifikované kity. Interpretace výsledku barvení je zásadně prováděna dle celosvětově přijatého doporučení (2).
 4. IHC pozitivní vzorky z primárních („nereferenčních“) laboratoří – tj. 2+ a 3+ musí být standardně automaticky zasílány patologem k ověření do kterékoli z RL (tedy nikoli až na vyžádání onkologa). Zde probíhá ověření pomocí certifikovaného IHC kitu a v případě potvrzené pozitivity následně pomocí ISH.
 5. Vzorky s výsledkem IHC 3+ provedené v RL certifikovaným kitem je doporučeno ještě ověřovat pomocí ISH, toto vyšetření však není požadováno pojišťovnou pro indikaci terapie.
 6. Případy karcinomu prsu, které jsou jiné než tubulární, lobulární, mucinózní a současně vykazují ztrátu či téměř úplnou ztrátu exprese alespoň jednoho z hormonálních receptorů (pozitivita ER a/nebo PR je v méně nebo rovno 5% buněk) mají být ověřeny v referenční laboratoři pomocí ISH vždy, tedy i v případě, kdy je výsledek IHC 0 nebo 1+, neboť se zvýšenou pravděpodobností (cca 10 %) mohou vykazovat tzv. diskordantní fenotyp, tedy IHC-/ISH+ a jsou v případě ISH pozitivity vhodné k anti-HER2 léčbě.
 7. Neexistuje jednotné doporučení stran preference vyšetřování jednoho z typů materiálu (core cut biopsie, resekát – primární tumor, resekát – uzlinová metastáza, vzdálená metastáza) – rozhodnutí o tom, které vzorky mají být preferenčně vyšetřovány, závisí na lokální klinicko-patologické dohodě v rámci multidisciplinárního týmu.
  Vzhledem k ne zcela vzácnému výskytu případů s heterogenní expresí HER2 je doporučováno opakované IHC vyšetření resekátu u případů, které byly v punkční biopsii vyhodnoceny jako HER2 negativní (3).
 8. V současné době neexistuje dostatečné množství dat pro náhradu stanovení HER pomocí IHC a ISH jinou metodou (qPCR, MLPA, apod.).
 9. Všechny laboratoře, které vyšetřují HER2, se musí pravidelně úspěšně účastnit některého ze zavedených programů externího hodnocení kvality (SEKK, UK NEQAS, NordiQC).
 10. V budoucnosti by měla být síť referenčních laboratoří budována na základě splnění předem jednoznačně definovaných kvalitativních kritérii (přístrojové a personální vybavení pracoviště, zavedení systému kvality, úspěšná účast v EHK), nikoli na základě arbitrárního rozhodnutí orgánů mimo odbornou společnost.

Připravil A. Ryška


Zdroje

1. Ryška A, Nenutil R, Kolář Z. Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu prsu (2009), http://www.patologie.info/soubor/standardy/13-Prs.pdf

2. Wolff AC, Hammond ME, Schwartz JN, et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer. Arch Pathol Lab Med 2007; 131(1): 18–43.

3. Seol H, Lee HJ, Choi Y, et al. Intratumoral heterogeneity of HER2 gene amplification in breast cancer: its clinicopathological significance. Mod Pathol 2012; 25(7): 938–948.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se