MĚKKÉ TKÁNĚ


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 4, p. 183
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

MĚKKÉ TKÁNĚ

... trio protilátok proti MDM2, CDK4 a p16 môže pomôcť pri diagnostike dobre diferencovaného a dediferencovaného liposarkómu

Mnohí z nás už zažili váhanie pri odlišovaní lipómu od dobre diferencovaného liposarkómu (WDLS) alebo pri diferenciálnej diagnóze WDLS a myxoidného liposarkómu (MLS). Odlíšenie dediferencovaného liposarkómu (DDLS) od pleomorfného liposarkómu (PLS) alebo iných nízko diferencovaných sarkómov môže tiež byť problematické. Vzhľadom na rozdielny biologický potenciál týchto lézií nie je správna diagnóza len akademickou otázkou.

WDLS a DDLS sú konzistentne charakterizované amplifikáciou a expresiou MDM2 a CDK4 a imunohistochemická expresia týchto proteínov je pre WDLS a DDLS pomerne špecifickým a senzitívnym markerom. Ďalším nedávno popísaným markerom WDLS/DDLS je p16. Thway a spol. ako prví skombinovali všetky tri markery a vyskúšali ich na pomerne veľkom súbore 216 adipocytárnych tumorov. Všetky tri markery boli pozitívne v 69 % WDLS a 72 % DDLS, senzitivita detekcie týchto tumorov bola 71 %, špecificita 98 %. Minimálne dva markery boli pozitívne vo všetkých WDLS a v 93% DDLS (senzitivita 95 %, špecificita 87 %). Len tri zo 128 (2 %) non -WDLS/DDLS nádorov exprimovali celé trio protilátok: dva intramuskulárne lipómy a jeden pleomorfný lipóm (žiadny MLS alebo PLS). Dva markery exprimovalo 11 % (14/128) a jeden marker 16% (20/128) non -WDLS/DDLS nádorov. Najsenzitívnejším a najšpecifickejším samostatným markerom bol p16. CDK4 a p16 pozitivita bola častejšie difúzna a silná, zatiaľ čo MDM2 bola často slabšia a iba fokálna.

Limitáciou štúdie je, že nebol testovaný súbor non-lipogénnych nízko diferencovaných sarkómov napodobujúci DDLS ako aj väčší súbor PLS (iba dva). Predchádzajúce štúdie dokázali pomerne vysokú senzitivitu a špecificitu pre MDM2 a CDK4 v DDLS. Iba 4,5 % nádorov napodobujúcich DDLS exprimovalo oba markery. Bolo by zaujímavé zistiť ako by zvýšilo špecificitu pridanie p16 do panelu protilátok.

Na záver je nutné zdôrazniť, že najlepším ,,špeciálnym vyšetrením“ pri diagnostike lipomatóznych tumorov je extenzívny sampling lézie.

Zdroj:

Thway K et al. Diagnostic utility of p16, CDK4, and MDM2 as an immunohistochemical panel in distinguishing well-differentiated and dedifferentiated liposarcomas from other adipocytic tumors. Am J Surg Pathol 2012; 36(3): 462–469.

– M. Švajdler ml. –


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se