Úkoly nového výboru České společnosti patologů ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 4, p. 173
Kategorie: Informace

Začátkem léta tohoto roku byl po uplynutí minulého funkčního období zvolen nový výbor Společnosti českých patologů ČLS JEP. V dvoukolové korespondenční volbě dostali důvěru členů společnosti všichni členové výboru odstupujícího, s výjimkou těch, kteří se rozhodli dále se již práce ve výboru neúčastnit, tedy (abecedně) doc. Dušková, prim. Kodetová, prof. Povýšil, prof. Ryška, prof. Skálová, doc. Zámečník. Kromě těchto „staronových“ členů se budou práce účastnit také nově nastoupivší členové – doc. Dundr, prim. Fabian a prim. Honsová. Na tomto místě bych chtěl velmi poděkovat všem členům odstupujícího výboru. Jejich práce a obětavost přispěly k tomu, že patologie jako obor získává stále lepší renomé mezi našimi klinickými kolegy, a jak klinici, tak plátci péče s námi jednají jako se svými rovnocennými partnery. Fakt, že všichni členové minulého výboru, kteří přijali kandidaturu, byli znovu zvoleni, potvrzuje, že členové společnosti byli s naší dosavadní prací spokojeni, či alespoň nebyli výrazněji nespokojeni :-).

Výbor zahajuje své funkční období v době, která je v mnoha ohledech jednodušší, než tomu bylo v minulosti. Patologové jsou sjednoceni, za uplynulé čtyři roky se nám podařilo vyřešit či eliminovat neshody a třenice a nerozdělují nás tak partikulární zájmy. Na druhou stranu je nastávající období v mnoha ohledech daleko složitější – trvale narůstá administrativní zátěž kladená na jednotlivá pracoviště v souvislosti s akreditační agendou, restrikce financí ve zdravotnictví vede nejen k úsporným opatřením, ale některá oddělení již začínají být ohrožena existenčně. Před nově zvoleným výborem tak stojí celá řada výzev a úkolů. Pokusím se zde vyjmenovat alespoň ty nejdůležitější:

  1. Práce na novém sazebníku výkonů – v uplynulém pololetí probíhala rekalkulace a transformace současného sazebníku do nové podoby. Za společnost patologů se tohoto úkolu zhostila pracovní skupina vedená prim. Trnkovou. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velký dík. Právě díky jejich aktivitě se podařilo dosáhnout toho, že na rozdíl od jiných oborů nedošlo v patologii k poklesu ohodnocení jednotlivých výkonů, navíc se podařilo do systému zavést nové kódy z oblasti molekulární patologie, které doposud chyběly.
  2. Práce na upřesnění a zkvalitnění nepodkročitelných minim. Tento dokument přesně specifikuje, jaké odborné požadavky mají být na jednotlivé laboratoře kladeny během akreditačního řízení. Materiál, který byl vytvořen jako první verze v minulosti (v roce 2008) celou řadu věcí definuje nedostatečně či vůbec. Přitom právě splnění odborných požadavků a nikoli „papírová válka“ by měly být hlavními kritérii při získávání auditu či akreditace.
  3. Vypracování doporučených postupů. Přinejmenším u „velkých diagnóz“ narůstá požadavek ze strany klinických oborů na standardizaci vyšetření. Zatím jediným podobným materiálem v oblasti histopatologie je Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu prsu. Chtěli bychom obdobným způsobem postupně vypracovat guidelines i pro další diagnózy.
  4. Vytvoření smysluplných, realizovatelných a kontrolovatelných požadavků na interní i externí kontrolu kvality. Tento bod úzce souvisí s bodem č. 2 – interní a zejména externí kontrola kvality (EKK) je nejobjektivnějším měřítkem úrovně kvality dané laboratoře a účast v programu EKK vede k zlepšování kvality služeb, což se jednoznačně projevilo např. u vyšetřování HER2 u karcinomu prsu. Je však nutné optimální nastavení požadavků a dostupnost programů EKK.
  5. Snaha o zlepšení financování našeho oboru. Běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem, pokud se však nebudeme trvale snažit, spláčeme nad výdělkem.
  6. Stabilizace našeho časopisu a jeho další rozvoj.
  7. Recentní úkol, který bude již za námi, až budou mít čtenáři tento text v rukou, ale který si přesto neodpustím uvést, je úspěšný průběh 24. Evropského kongresu patologů v Praze. Celá řada z nás věnovala jeho přípravě více než rok života a doufáme a těšíme se, že vše proběhne hladce.

Chtěl bych tedy tímto popřát novému výboru do jeho funkčního období dostatek moudrosti, energie a svornosti, aby náš obor vyšel po dalších čtyřech letech ještě silnější než nyní.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit, tedy ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru!


Aleš Ryška

předseda SČP ČLS JEP

Výbor společnosti:

Předseda: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Místopředseda: prim. MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D

Pokladník: prim. MUDr. Daniela Kodetová

Členové výboru: doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

prim. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Revizní komise:

prim. MUDr. Markéta Trnková (předsedkyně)

prim. MUDr. Kamila Benková

prim. MUDr. Marie Geierová

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

MUDr. Jan Stříteský


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×