Patologie na území Ostravy v proměnách času


Autoři: J. Dvořáčková
Působiště autorů: Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava ;  Ústav patologie LF OU v Ostravě
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 2, p. 67-68
Kategorie: Kapitoly z historie

Historie patologie na území Ostravy je úzce spjata s historií nemocnic v tomto městě. Funkci nemocnic ve středověku a raném novověku zastávaly špitály zakládané bohatými feudály, měšťany a církví. První dochovanou zprávou o špitálu na území dnešní Ostravy je listina Václava Hřivnáče z Heraltic ze dne 4. července 1477. Hlavní léčebnou péči v tehdejší době v Ostravě a okolí prováděli prakticky až do 40. let 19. století ranhojiči, kteří museli mít k provozování živnosti výuční list. Dále se o zdraví starali různí lazebníci a léčitelé. K povinnostem ranhojičů patřilo také ohledávání mrtvol, které však až do 18. století nemělo žádná pravidla, či spíše se nedělalo vůbec.

V roce 1790 vydalo Moravskoslezské gubernium tzv. Ponaučení pro prohlížitele mrtvol. Hlavním účelem takto nařízených prohlídek bylo zamezit pohřbívání živých nebo zdánlivě mrtvých osob. A také odhalit násilná usmrcení, nakažlivé choroby a úmyslné zanedbání péče o nemocné, se kterými souvisely i neodborné zásahy hudlařských ranhojičů. Na závěr prohlídky museli tito ranhojiči sepsat tzv. prohlížecí cedule, které byly prostřednictvím vrchnosti předány místnímu faráři jako podklad k matričnímu zápisu.

První vysokoškolsky vzdělaní lékaři se objevují ve velkých městech českého království v 15. století. V našem moravskoslezském regionu se s nimi poprvé setkáváme v Těšíně a Opavě v 16. století, v Moravské Ostravě je o nich první písemná zmínka až v18. století. Rychlý industriální rozvoj Ostravy a okolních obcí v 19. století znamenal rychlý nárůst počtu obyvatel, který s sebou nesl při nedostatečných hygienických podmínkách rozvoj epidemií infekčních chorob. Proto byl v Moravské Ostravě v roce 1848 otevřen první městský špitál. Zřízení oddělení patologie se nemocnice dočkala až o 110 let později, v roce 1958 v provizorních suterénních prostorách. Samostatné oddělení v Městské nemocnici bylo otevřeno v roce 1969.

Nemocnice v Ostravě-Zábřehu vyrostla z nemocnice pro infekčně nemocné, kterou vybudovaly v roce 1912 společně obce Zábřeh nad Odrou a Vítkovice za pomoci Vítkovických železáren. V roce 1920 byl při této infekční nemocnici zřízen Ústav bakteriologicko-patologický, který sehrál důležitou roli ve zdolávání epidemií v prvních poválečných letech. Prvním správcem tohoto ústavu byl MUDr. Jaroslav Drbohlav. V roce 1926, po zestátnění této nemocnice, došlo k rozšíření ústavu o další místnosti pro prosekturu. Významnou osobností tohoto ústavu v letech první republiky byl MUDr. Jan Renč, který zde působil s krátkou přestávkou mezi lety 1942–1945 až do roku 1956. Tato přestávka byla způsobena jeho internací v nacistickém koncentračním táboře. Rok 1958 můžeme považovat za počátek moderní historie patologie v Krajské nemocnici Ostravě-Zábřehu. Nástup doc. MUDr. Čestmíra Dvořáčka, CSc. do vedoucí funkce tohoto oddělení byl spojen s příchodem dalších většinou mladých absolventů, kteří jej znali jako vynikajícího odborníka a spravedlivého pedagoga ze studií na olomoucké LF. Jeho skutečnou vášní byly knihy a odborná lékařská knihovna. Na seminářích oddělení patologie byly prezentovány novinky z oboru, velmi populární byly také klinicko-patologické semináře. Jako krajský odborník byl spolu s MUDr. Jaroslavem Duškem, pozdějším profesorem patologie LF UP v Olomouci, iniciátorem sklíčkových bioptických seminářů, které v dalších letech velmi rychle přerostly rámec Severomoravského kraje na meziregionální úroveň, včetně participace kolegů ze Slovenské republiky.

Stavba nové budovy Oddělení patologie MÚNZ.
Obr. 1. Stavba nové budovy Oddělení patologie MÚNZ.

Ústav normální a patologické anatomie ZSF OU před a po rekonstrukci.
Obr. 2. Ústav normální a patologické anatomie ZSF OU před a po rekonstrukci.

Oddělení patologie Krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu v té době poskytovalo servis celé řadě nemocnic v blízkém i vzdálenějším okolí, a to jak v bioptické, tak i nekroptické službě. Patřily k nim nemocnice v Novém Jičíně, Bílovci, Frýdku-Místku, Třinci, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Bohumíně, Krnově a Albrechticích u Krnova.

Personální konsolidace v kategorii lékařů umožnila při růstu jejich odbornosti zřizovat v některých z výše jmenovaných nemocnicích primariáty, takže v 70. letech minulého století byla v tehdejším Severomoravském kraji nejhustší síť oddělení patologie v tehdejším Československu. Po odchodu doc. Dvořáčka v roce 1981 vedl oddělení do roku 1991 doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., po něm převzal vedení oddělení MUDr. Romuald Čuřík. Ten ve své činnosti pokračoval v nové budově ve Fakulní nemocnici v Ostravě-Porubě až do roku 2007, kde jej vystřídala MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. V Městské nemocnici se ve vedení Oddělení patologie vystřídali tito primáři: MUDr. Vítězslav Chaloupka, MUDr. Jaroslav Krejčí, MUDr. Pavel Čermák, MUDr. Jan Nieslanik. Od roku 2007 je ve vedení Oddělení patologie MUDr. Jiří Haferník.

V roce 1993 vznikla Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a její Ústav normální a patologické anatomie rozšířil počet státních zařízení patologie v Ostravě. Vedoucím katedry Normální a patologické anatomie se stal doc. MUDr. Jaroslav Horáček CSc., který v pedagogické a vědecko výzkumné činnosti pokračuje na Ústavu patologie LF OU i po transformaci Zdravotně-sociální fakulty na Lékařskou fakultu v roce 2010.

Následující porevoluční období se vyznačuje velkým nedostatkem počtu patologů ve většině státních zařízení v ostravském regionu. Tento úbytek byl způsobený odchodem patologů mimo ostravský region, do privátní sféry nebo i mimo obor. V současnosti kromě ÚP FNO a Oddělení patologie MNO působí na území Ostravska i několik soukromých patologických laboratoří. Jsou to CGB laboratoř a.s., Cytologická a bioptická laboratoř a Laboratoř patologie.

V současnosti nástup lékařů absolventů jak do Fakultní nemocnice, tak do Městské nemocnice a soukromých laboratoří, je dobrým ukazatelem zájmu o stále se rozvíjející obor patologie. S pomocí erudovaných patologů na těchto pracovištích tak bude zachována kontinuita odborných dovedností a kvality bioptických a nekroptických vyšetření v ostravském regionu.

Adresa pro korespondenci:
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Přednostka Ústavu patologie FN Ostrava
17. listopadu 1970, Ostrava – Poruba, 708 00
tel.: +420 597 372 301


Zdroje

www.mnof.cz/historie

www.fno.cz/organizacni-struktura/historie

www.ostrava-vitkovice.eu/historie.php

www.nemvitkovice.cz/obsah/onas/historie.aspx

www.ostrava2015.cz/web/structure/podrobna-historie-mesta-57.html

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×