Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 2, p. 43
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

HEPATOPATOLOGIE

… u hepatocelulárního karcinomu můžeme (v blízké budoucnosti?) imunohistochemicky zpřesnit prognózu

Hepatocelulární karcinom (HCC) je závažným problémem nejen z hlediska časné diagnostiky (viz přehledová práce autorů Honsová E. a kol. v tomto čísle), ale i z hlediska vysoké mortality, která je jen o málo nižší než incidence. Jednou z nejčastějších příčin úmrtí u HCC je i přes značné pokroky v léčbě rekurence tumoru (pozn.: zdrojem informací o doporučených postupech léčby nádorů včetně HCC je webová stránka České onkologické společnosti – www.linkos.cz). Případná existence validního a patologovi snadno dostupného vyšetření by tedy mohla již ve stádiích bioptického určení diagnózy HCC pomoci k odhadu prognózy a tím i individuálnímu nastavení terapeutického režimu. Ukazuje se, že jedním z takových vyšetření může být imunohistochemická detekce proteinu LAPTM4B (lysozomální transmembránový protein 4 beta 35). Gen pro LAPTM4B je lokalizován na 8 chromozómu a kóduje protein o molekulové hmotnosti 35 kD. V normální, nenádorové jaterní tkáni je exprese tohoto proteinu velmi nízká, naopak u HCC je výrazně zvýšená a to pravděpodobně díky tomu, že protein LAPTM4B aktivuje dráhu PI3K – AKT. Existují práce, prokazující pozitivní korelaci mezi stupněm zralosti HCC a expresí tohoto proteinu. Stejný autorský kolektiv také publikoval významnou studii (1), kdy bylo prokázáno, že exprese LAPTM4B ve vzorcích HCC fixovaných ve formalinu a zalitých do parafínu statistický signifikantně koreluje s nádorovou rekurencí a s „disease-free“ přežitím pacientů. Vysoká exprese resp. hodnoty histoskóre (skórování zahrnující intenzitu reakce i % pozitivních buněk) LAPTM4B u HCC znamená horší prognózu, případně zvýšené riziko rekurence. Je tedy zřejmé, že imunohistochemické stanovení LAPTM4B může být nezávislým prognostickým znakem u HCC.

Z praktického hlediska se naskýtá několik otázek:

  1. Je protilátka proti LAPTM4B komerčně dostupná? Odpověď v době uzávěrky tohoto čísla zní NE. Veškeré práce a studie týkající se exprese tohoto proteinu využívají protilátky vyvinuté a poskytnuté autory studie (2). Vzhledem k významnosti tohoto proteinu můžeme doufat, že se podobně jako např. u nestinu protilátka objeví v nejbližších měsících v produktovém katalogu některé z biotechnologických firem.
  2. Lze detekcí zvýšené exprese proteinu LAPTM4B určit zvýšenou pravděpodobnost maligního zvratu i u biopsií nenádorových, ale pro HCC rizikových nálezů (např. cirhóza)? Odpověď zní, že v současné době nevíme.
  3. Lze využít LAPTM4B jako prognostického znaku i u jiných nádorových onemocnění? Odpověď zní ANO, jedním z příkladů je karcinom ovaria.

Zdroje:

  1. Yang H et al . LAPTM4B-35 overexpression is a risk factor for tumor recurrence and poor prognosis in hepatocellular carcinoma J Cancer Res Clin Oncol 2010; 136: 275–281.
  2. Yang Y et al. LAPTM4B overexpression is an independent prognostic marker in ovarian carcinoma. Oncol Rep 2008; 20(5): 1077–1083.

– J. Ehrmann –


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se