Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 2, p. 43
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

HEPATOPATOLOGIE

… u hepatocelulárního karcinomu můžeme (v blízké budoucnosti?) imunohistochemicky zpřesnit prognózu

Hepatocelulární karcinom (HCC) je závažným problémem nejen z hlediska časné diagnostiky (viz přehledová práce autorů Honsová E. a kol. v tomto čísle), ale i z hlediska vysoké mortality, která je jen o málo nižší než incidence. Jednou z nejčastějších příčin úmrtí u HCC je i přes značné pokroky v léčbě rekurence tumoru (pozn.: zdrojem informací o doporučených postupech léčby nádorů včetně HCC je webová stránka České onkologické společnosti – www.linkos.cz). Případná existence validního a patologovi snadno dostupného vyšetření by tedy mohla již ve stádiích bioptického určení diagnózy HCC pomoci k odhadu prognózy a tím i individuálnímu nastavení terapeutického režimu. Ukazuje se, že jedním z takových vyšetření může být imunohistochemická detekce proteinu LAPTM4B (lysozomální transmembránový protein 4 beta 35). Gen pro LAPTM4B je lokalizován na 8 chromozómu a kóduje protein o molekulové hmotnosti 35 kD. V normální, nenádorové jaterní tkáni je exprese tohoto proteinu velmi nízká, naopak u HCC je výrazně zvýšená a to pravděpodobně díky tomu, že protein LAPTM4B aktivuje dráhu PI3K – AKT. Existují práce, prokazující pozitivní korelaci mezi stupněm zralosti HCC a expresí tohoto proteinu. Stejný autorský kolektiv také publikoval významnou studii (1), kdy bylo prokázáno, že exprese LAPTM4B ve vzorcích HCC fixovaných ve formalinu a zalitých do parafínu statistický signifikantně koreluje s nádorovou rekurencí a s „disease-free“ přežitím pacientů. Vysoká exprese resp. hodnoty histoskóre (skórování zahrnující intenzitu reakce i % pozitivních buněk) LAPTM4B u HCC znamená horší prognózu, případně zvýšené riziko rekurence. Je tedy zřejmé, že imunohistochemické stanovení LAPTM4B může být nezávislým prognostickým znakem u HCC.

Z praktického hlediska se naskýtá několik otázek:

  1. Je protilátka proti LAPTM4B komerčně dostupná? Odpověď v době uzávěrky tohoto čísla zní NE. Veškeré práce a studie týkající se exprese tohoto proteinu využívají protilátky vyvinuté a poskytnuté autory studie (2). Vzhledem k významnosti tohoto proteinu můžeme doufat, že se podobně jako např. u nestinu protilátka objeví v nejbližších měsících v produktovém katalogu některé z biotechnologických firem.
  2. Lze detekcí zvýšené exprese proteinu LAPTM4B určit zvýšenou pravděpodobnost maligního zvratu i u biopsií nenádorových, ale pro HCC rizikových nálezů (např. cirhóza)? Odpověď zní, že v současné době nevíme.
  3. Lze využít LAPTM4B jako prognostického znaku i u jiných nádorových onemocnění? Odpověď zní ANO, jedním z příkladů je karcinom ovaria.

Zdroje:

  1. Yang H et al . LAPTM4B-35 overexpression is a risk factor for tumor recurrence and poor prognosis in hepatocellular carcinoma J Cancer Res Clin Oncol 2010; 136: 275–281.
  2. Yang Y et al. LAPTM4B overexpression is an independent prognostic marker in ovarian carcinoma. Oncol Rep 2008; 20(5): 1077–1083.

– J. Ehrmann –


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se