Zápis z on-line schůze výboru ČDS 25. 2. 2021


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 96, 2021, No. 2, p. 92-93
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová

Omluveni: prim. Duchková, dr. Polášková, prof. Štork

Místo: on-line

Čas: 10:00–12:00 hod.

PROGRAM

Projednáno

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 7. 1. 2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B) Nově projednáno:

1. DermaUpdate 26. 2. 2021

Po rozeslání pozvánek se zatím zaregistrovalo 480 účastníků. Technické zabezpečení provádí firma AV Media, bude možné chatování dotazů. Celé sympozium bude nahráváno a poté k dispozici pro registrované účastníky na www.jasta.cz.

2. Podologická sekce ČDS

Tato nová sekce ČDS byla ustavena na schůzi výboru ČDS dne 7. 1. 2021 a byla vytvořena její webová stránka na www.derm.cz. V této chvíli není ještě zcela dořešen statut nezdravotnických pracovníků ve smyslu členství v ČDS – bude kontaktován právník ČLS JEP.

3. Venerologie (prof. Resl)

Při jednání představitelů Venerologické sekce ČDS s Hlavní hygieničkou ČR dne 8. 12. 2020 bylo přislíbeno brzké projednání Metodického pokynu pro venerologii na MZ ČR. Dosud se tak nestalo. Výbor ČDS doporučil provést urgenci u dr. Dlhého z útvaru Hlavní hygieničky.

Doc. Kuklová podotýká, že v době pandemie covidu lze těžko očekávat aktivitu MZ ČR v tomto směru. Doc. Kuklová dále upozorňuje, že údaje ÚZIS týkající se incidence lues v roce 2019 jsou neaktuální a rozporuplné. Také zazněla zpráva, že zatímco lockdown způsobil celosvětový pokles výskytu lues, v ČR naopak stoupá až o 30 %.

4. Bonifikační programy VZP

Výbor ČDS informoval na webu ČDS (kolonka – Aktuality dlouhodobé) o možnosti nasmlouvání a vykazování kódů ruční dermatoskopie 44401, 44402 spolu s kódem onkologické prevence 44400. Podrobněji bude rozebráno v diskusní přednášce Ing. Šmehlíka (VZP) na úvod DermaUpdate dne 26. 2. 2021.

5. Skincap/Bluecap

Na výbor ČDS byla doručena informace o údajném nedeklarovaném obsahu kortikoidů ve zmíněných preparátech, které jsou stále dováženy na český trh. Výbor ČDS nemá kompetence ani prostředky k provádění takovýchto kontrol. Pokud má informátor důvodné podezření, může se obrátit na Státní zdravotní ústav (SZÚ), popř. na SÚKL.

6. Situace na lůžkových kožních odděleních v ČR (doc. Ettler)

V souvislosti s pandemií covidu řada nemocnic uzavřela kožní lůžková oddělení a jejich personál deponovala jinam, nebo je přímo přeměnila na covidová oddělení.

Výbor ČDS provedl šetření a inventarizaci současného stavu. Zatímco údaje z „menších“ nemocnic získal téměř ihned, zkompletování údajů z klinik (pražských) se nedaří.

7. Vzdělávací program v dětské dermatologii

MZ ČR vyvěsilo na svém webu aktuální vzdělávací program v odbornosti 405 dětská dermatovenerologie. Byly v něm zakotveny i některé požadavky na akreditovaná pracoviště (např. minimum 10 lůžek), která v současné době mohou být málokde splněna.

8. Indikace k výkonům terapeutických aferéz u autoimunitních bulózních onemocnění (doc. Jedličková)

Doc. Jedličková (přednostka kožní kiniky FN u sv. Anny v Brně) předložila za sekci imunitních chorob koncept rozšíření indikačních kritérií pro aferetickou imunoadsorpci u 5 autoimunitních bulózních dermatóz (22371, 22373). Výbor ČDS s uvedeným materiálem souhlasí a doporučuje, aby byl předjednán (prof. Arenberger) nejdříve s autorskou odborností – Česká transfuzní společnost – a v kladném případě by pak následovala formální žádost ČDS na Pracovní skupinu pro SZV při MZ ČR o rozšíření indikací v Registračním listu dotčených výkonů.

9. Léková agenda v období 7. 1.–24. 2. 2021 (dr. Benáková)

Bereme na vědomí:

Lemtrada – alemtuzumab pro léčbu RS

Lenalidomid v indikaci mnohočetného myelomu

Rinvoq – upadacitinib v indikaci RA

p. o. Metotrexát – SÚKL sjednocuje formulaci

na E/REV, DER, a bez indikačního omezení.

Vyžádáno stanovisko OS na LP Conisor a pulzní léčbu u onychomykóz (Mgr. Lucie Pospíšilová Klimentová, Odbor posuzování preklinické a klinické dokumentace SÚKL) – zpracovala doc. Kuklová.

10. Noví členové

Dr. Hanobíková (Pardubice), dr. Hladíková (Pardubice), dr. Blažková (Jihlava), dr. Brožová (Jihlava), dr. Tohomová (Brno)

Změny: dr. Hamáková, dr. Vysloužilová (dříve Gricová), dr. Nehezová (nově Kováčová)

Zrušení členství: dr. Řepišťák, dr. Hanousek, dr. Šišková, dr. Ondruchová, dr. Havlíková

Snížení příspěvku: pouze ČLS – dr. Hasalová, dr. Kunyoštová, dr. Vaňousová

11. Různé

a) konference Obličejové dermatózy (Praha, 5. 11. 2021)

b) kongres českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci – rezervace termínu stále trvá. Zřejmě ale proběhne distančně. Je vhodné zahájit sestavování odborného programu.

12. Příští schůze výboru ČDS: 13. 5. 2021

Zapsal: doc. Ettler

EDIČNÍ PLÁN    

Česko-slovenská dermatologie, 96. ročník, rok 2021

Číslo 3: Vaskulitidy

Číslo 4: Dětská dermatologie

Číslo 5: Aktinické keratózy

Číslo 6: Podologie

Česko-slovenská dermatologie, 97. ročník, rok 2022

Číslo 1: Anální karcinom

Číslo 2: Lymfomy


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se