Zápis ze schůze výboru ČDS
Praha 14. 12. 2017


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 2, p. 82-83

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni: prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, prim. Selerová

Místo: Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas: 12.00–14.00 hodin

PROGRAM                                                                             

Projednáno

A. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 2. 11. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B. Nově projednáno:

 1. Zákon o ochraně osobních údajů (od r. 2018)
  Tento zákon vejde v platnost v roce 2018. Stanovuje přísnější podmínky pro nakládání s osobními daty. Týká se všech zdravotnických zařízení, také i společenských organizací. Výbor ČDS bude muset tento fakt při své práci zohlednit.
  Prohlášení pro ČLS JEP bylo podepsáno funkcionáři výboru ČDS a týkalo se nakládání s osobními daty.
 2. Dermaupdate 1. 3. 2018 v Praze
  Termín 1. 3. 2018, pořádající agentura Jasta a místo Konferenční centrum Grandior již pevně stanoveny. Předběžná pozvánka již připravena do tisku.
 3. 14. kongres SDVS-ČDS
  Společný kongres SDVS a ČDS se bude konat ve dnech 31. 5.–2. 6. 2018 v Jasné v Nízkých Tatrách. Termín byl několikrát měněn, tento je již definitivní.
 4.  Venerologie (prof. Resl)
  Věstník MZ: Metodický pokyn pro opatření u pohlavně přenosných nákaz bude připomínkován i dalšími odbornostmi.
  Poučení pro osoby pracující v erotickém filmovém průmyslu vypracovala Venerologická sekce ČDS a bude publikováno.
 5. Aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR
  Probíhá příprava vzdělávacích programů v oboru.
 6. E-recepty
  Podávány různé návrhy, jak e-recepty přibrzdit nebo zrušit. V současnosti se jeví jako reálné odložení povinnosti je používat o 1 rok. Některá zdravotnická zařízení je již používají a shromažďují se zkušenosti.
 7. Léková agenda (prim. Benáková)
  Bereme na vědomí-Hodnotící zprávy:
  Filgrastimy – dermatolog nepreskribuje (A, E/ ONK, HEM), Interferony a glatiramer acetát – dermatolog nepreskribuje (L/NEU), Isakonazol i. v. – dermatolog nepreskribuje (A/ATB).
  Metvix – žádost o vyjádření ze SÚKLu. Vzhledem k ukončení dodávek do ČR nebudeme zpracovávat. Je to velké minus pro ČR, neboť je tím zásadně omezena až znemožněna PDT.
  Bez připomínek: Otezla – stanovení maximální ceny, Stelara – hodnotící zpráva ke gastroenterologické indikaci, Acnatac – navýšení úhrady, jinak podmínky úhrady se nemění.
  V jednání – Hodnotící zpráva: TIM – Protopic a Elidel, návrh na rozšíření úhrady pro dospělé u Elidelu a Protopicu 0,03% (v SPC již je).
 8. Výběrové řízení dne 14. 12. 2017
  Zdravotnické zařízení na Kladně prošlo výběrovým řízením na ordinaci dermatovenerologickou a ortopedickou. Zúčastnila se dr. Vocilková.
 9. Kódy odbornosti 405
  Diskutováno omezení využívání výkonových kódů 404 na odbornost dětské dermatovenerologie (405). Výbor ČDS navrhuje umožnit sdílení všech kódů 404 také odborností 405.
  Za odbornost 405 seznam potenciálních výkonů/kódů shromáždí prim. Bučková a pak výbor odešle na MZ ČR.
 10. Inventura ČDS
  Proběhla inventura hmotného majetku ČDS. V této chvíli vlastní pouze kávovar.
 11. Seznam aktuálních členů ČDS
  Byl dodán z ústředí ČLS. Bude vystaven v zabezpečené části webu ČDS. Zajistí paní Sitařová.
 12. Vzdělávací program v dermatovenerologii (prof. Arenberger)
  Akreditační komise MZ projednala vzdělávací program v oboru, zejména pro první, základní kmenovou část a doplnila o půl roku programu navíc v souladu s požadavkem MZ. Vyjde ve Věstníku MZ.
  Diskutován i způsob zkoušení. Atestace po kmeni by se měla týkat zejména základních a praktických vědomostí. Na seznamu zkoušejících v oboru je 25 osob.
  Diskutováno vhodné zapojení mezinárodních testů používaných u evropských atestací. MZ však nepodpořilo finančně, i z obavy před odchody lékařů do zahraničí.
 13. Pražské kazuistické semináře
  Diskutována frekvence a střídání pražských klinik v jejich pořádání. Příští seminář se koná 4. 4. 2018 ve FNKV a 3. LF UK.
 14. Sekretářka výboru ČDS
  Výbor ČDS schvaluje Dohodu o pracovní činnosti s paní Sitařovou na rok 2018 a pokračování v administrativní spolupráci na dobu neurčitou se CN Brown s. r. o. (paní Čížková).
 15. Členské poplatky v dermatologických organizacích
  Členské příspěvky na roku 2018 se pro členy ČDS nemění. Poplatek za členství v EADV se na rok 2018 nemění (musí být uhrazen do 31. 1.), ale odběr papírového výtisku JEADV je zpoplatněn na 30 €/rok.
 16. Plán akcí na r. 2018
  Doc. Ettler informuje o přihlášených odborných akcích do plánu na rok 2018. Zatím nedošlo k podstatné kolizi termínů.
 17. Časopisy v dermatologii
  Čs. dermatologie uvítá zasílání předatestačních prací do redakce.
   Hodnoceny některé práce vyšlé v Referátovém výběru z dermatovenerologie a doporučeno doplnit je dodatečným komentářem.
 18. Noví členové
  Beránková Tereza (Dobřichovice), Mrvová Marie(Poříčí nad Sázavou-Benešov), Pšenicová Gabriela (Provodov-Zlín), Macková Zuzana (Mladá Boleslav), Vašulín Evžen (Bohumín), Valová Zuzana (Třebíč), Šmejkalová Dana (České Budějovice-Praha 2), Bartlová Andrea (Hradec Králové) Změny a zrušení členství, snížení příspěvku: Uherová Jana (Praha), Tomanová Denisa (Brno), Zímová Jana – Kafková (Přerov), Brabcová Kateřina (Rokycany), Kropotkina Alevtina (Praha 10), Novotná Lada (Praha 5), Krupová Alexandra (Prostějov)
 19. Různé
  Dr. Weiner požaduje informace o konferenci v dětské dermatologii (vyřídí prim. Bučková).
 20. Příští schůze výboru ČDS: 8. 2. 2018 v PrazeZapsal: doc. Ettler

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×