Zápis ze schůze výboru ČDS <br>Praha 2. 11. 2017


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 1, p. 36-37

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Vocilková, prof. Resl

Omluveni: dr. Polášková, prim. Selerová, prof. Štork

Místo: Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas: 11.30–14.15 hodin

PROGRAM                                                                                

Projednáno

A. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 21. 9. 2017 – zápis rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B. Nově projednáno

 1. Evropský kongres dětské dermatologie
  (19.–21. 10. 2017, Palma de Mallorca) Prim. Bučková referuje o průběhu 17. kongresu ESPD, který byl plný zajímavých přednášek o častých dětských kožních onemocněních, ale také vzácnějších genodermatózách. Pořadatelstvím kongresu ESPD v r. 2021 v Košicích byla pověřena prim. Martinásková. Výbor ČDS znovu schválil nominaci na pořádání kongresu ESPD v Praze v r. 2022 ve spolupráci s agenturou C-IN.
 2. Dermaupdate 1. 3. 2018 v Praze
  Prof. Arenberger potvrzuje termín i místo konání.
 3. 14. kongres SDVS-ČDS 31. 5.–2. 6. 2018
  Společný 14. kongres SDVS a ČDS se bude konat ve dnech 31. 5.–2. 6. 2018 v Jasné v Nízkých Tatrách.
 4. Konference dětské dermatologie 13. 10. 2017 a konference „Jak léčím já“ v Ústí nad Labem 21. 10. 2017
  Prim. Bučková referuje o úspěšném průběhu konference dětské sekce, která se konala v divadle Radost v Brně. Zájem projevilo více než 80 účastníků z ČR a Slovenska. Prim. Duchková informovala o své tradiční konferenci v Ústí nad Labem, která byla také velmi zajímavá a těšila se hojné účasti.
 5. Shromáždění členů ČDS (prof. Arenberger)
  Shromáždění členů ČDS je tímto svoláno na 14. 12. 2017 od 14 hodin na posluchárnu „J“ FNKV v Praze. Tímto se informace považuje za vyhlášenou. Registrace účastníků u pí. Čížkové na Dermatovenerologické klinice FNKV.
 6.  E-recepty
  Prof. Arenberger rozeslal dopis se stanoviskem výboru ČDS k e-receptům na ČLK a MZ ČR. Výbor ČDS v něm odmítá povinnost vystavovat recepty touto formou a doporučuje pouze dobrovolný způsob.
 7. Vzdělávací program v dermatovenerologii
  Prof. Arenberger zdůrazňuje nutnost mít ve vzdělávacím programu přesně definované formulace. Zůstává neměnný požadavek 2 měsíce ARO, 2 měsíce chirurgie, 2 měsíce interna ve vzdělání v základním kmenu, lze však formulovat požadavky na tyto školicí obory. Základní kmen (2,5 roku) bude zakončen ústní zkouškou. Návrh byl vypracován a připomínkován členy akreditační komise.
 8. Žádost firmy SCA Hygiene Products, s. r. o. – kategorizace léčebných přípravků
  Tato agentura žádá o připomínkování kategorizace léčebných přípravků (obinadla apod.), které vytváří zřejmě pro MZ ČR. Pověřena dr. Vocilková.
 9. Centra pro léčbu hidradenitis suppurativa
  Na žádost firmy Abbvie byl sestaven adresář kontaktů na Centra biologické léčby a vystaven na webu ČDS v kolonce Aktuality. Bude doplňován a aktualizován.
 10. Vyšetření pupečníkové krve na syfilis u novorozenců
  Přípisem z MZ ČR potvrzena povinnost vyšetřovat, dokonce budou posílena opatření Hygienického dozoru v porodnicích ČR.
 11. Venerologická sekce
  (schůzka dne 1. 11. 2017, prof. Resl)
  • Pupečníková krev: venerologická komise vytvoří doporučený postup odběru a hodnocení.
  • Aféra s pornoherci: mediálně zmíněná epidemie PN mezi pornoherci nepropukla, ale je v tomto směru nutná zvýšená pozornost.
  • Metodický pokyn: jeho připomínkovaný návrh bude odeslán na MZ ČR do 10 dnů.
  • Nutnost mít venerologické kódy nasmlouvané v privátních dermatovenerologických ambulancích.
  • HIV pacienti jsou léčeni a sledováni v centrech při infekčních klinikách.
 1. Léková agenda (prim. Benáková)
  Oznámení o přípravku Esbriet, Ilaris, filgrastimy – nepředepisuje dermatolog, bereme na vědomí.
  Finální hodnoticí zpráva o interferonech (nepegylovaných) α-2a, α-2b: bez připomínek.
 2. Aktualizace doporučení pro nebiologickou léčbu psoriázy
  Aktivitou firmy Celgene (zavedla přípravek Otezla® tbl. s apremilastem) budou publikovány informace o tomto přípravku v časopise Čs. Dermatologie.
  (zajistí prof. Arenberger).
 3. Výběrové řízení na dermatologické zařízení pro Prahu 10
  Prof. Arenberger informoval o výběrovém řízení, které ve smyslu získání smlouvy se zdravotními pojišťovnami dopadlo neúspěšně.
 4. Kurzy v korektivní dermatologii
  Prof. Arenberger varuje před aktivitami různých subjektů, které chtějí na MZ ČR kodifikovat vzdělávací kurzy ve smyslu odmítané certifikace CEN, které by se staly povinností pro nechirurgické úkony v korektivě. Řešením by bylo umístění školení těchto úkonů do vzdělávacího atestačního programu dermatovenerologie. S návrhem se osloví akreditační komise.
 5. Web ČDS
  Doc. Ettler upřesňuje možnosti stávajícího webu na Webnode:
 • a) Web obsahuje počítadlo návštěvníků, umožňuje i grafické zhodnocení a původ návštěv za omezené období.
 • b) Je možné také část webu zaheslovat, a znemožnit tak veřejnou dostupnost určitých údajů. Výbor ČDS rozhodne o použití takového opatření.
 • c)  Schválena faktura webmastera ve výši 6 900 Kč za práci na webu za půl roku.
 1. Program akcí na r. 2018
  Doc. Ettler předkládá seznam zatím přihlášených 20 odborných akcí z dermatologie. Výbor ČDS schvaluje a pověřuje k vyvěšení na webu ČDS.
 2. Noví členové
  Teplá Kateřina (Olomouc), Vavreková Karina (Praha 5-Kolín), Joshua Michal (Kralovice-Praha 5), Bystřická Veronika (Veselí nad Moravou).
  Změny členství: Polášková Stanislava (Praha), Kantová Miriam (Moravany), Hontiová Jana (Praha)
 3. Různé
 • a) Kód dermatol. UZ (prim. Tomková, Zlín) – návrh kódu neprošel pracovní skupinou MZ, nutno podat znovu.
 • b) Publikace pro Čs. Derm. – prof. Štork vyzývá k odborným příspěvkům do časopisu.
 • c) Schůzka s dr. Žampachovou (SAD) – informuje prim. Benáková. Nadále trvá ochota výboru ČDS pomoci v úsilí o navýšení hodnoty výkonů v práci dermatologa. Formálně je průchodné navýšení minutové režie, které přináší relativně malé, ale určité navýšení – bez dalšího. Anebo navýšení bodové cestou zařazení dermatologie k interním oborům, respektive na úroveň venerologie. Zde je však neoddělitelnou součástí i navýšení časů klinických vyšetření, které všem nemusí vyhovovat. Jiná možnost neexistuje.
  Vše pak ale naráží na regulační limity URČ PURO, které úhradu od ZP zastropovávají. Je třeba, aby se členové SADu dohodli, jakou variantu zvolí a dali své předsedkyni mandát k tomuto jednání. Pak je možno s pomocí zástupkyně ČLK (kterou členové SADu na svém sjezdu navrhli) pracovat na nejvhodnější strategii pro další jednání.
 1. Termíny schůzí výboru ČDS na I. pololetí 2018:
  8. 2., 22. 3., 10. 5., 31. 5.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se