Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 17. září 2015


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 5, p. 222-223
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prim. Hoffmann, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha

Čas: 9.30–12.15 hodin

Program

A) Projednáno

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 18. 6. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B) Nově projednáno

1. Volby do výboru ČDS 2015

Prim. Hoffmann (předseda volební komise) podal zprávu o výsledcích voleb do výboru ČDS. Komise 4. 9. převzala na ČLS 505 obálek s volebními lístky (bylo rozesláno 826 volebních kompletů, 1 zůstal na ČLS jako vzor, zbylých 73 uloženo u předsedy volební komise). Účast ve volbách byla 61%. Komise eviduje 1 stížnost (prof. Hercogová), která byla projednána a shledána jako neoprávněná. Po konzultaci se sekretariátem ČLS a právníkem ČLS byla odeslána odpověď.

11 lístků bylo vyřazeno jako neplatné (nejčastěji neuvedení jmen, ale pouze čísel – 8 lístků, u 1 více uvedených osob, 1krát nebyl volební lístek – ale jen zakroužkovaný seznam, 1krát s pozdním datem podání na poštu).

Do výboru ČDS byli zvoleni tito lékaři: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková (náhradníci: prof. Štork, prof. Cetkovská).Do revizní komise: prof. Štork, dr. Polášková, doc. Kuklová (náhradníci: dr. Vocilková, prof. Cetkovská).

Volby proběhly podle platných stanov ČLS. Zpráva volební komise byla archivována.

2. Volba funkcionářů výboru ČDS

(organizována volební komisí)

Předsedkyní revizní komise byla zvolena doc. Kuklová. Za předsedu ČDS byl zvolen prof. Arenberger, místopředsedou doc. Ettler, vědeckým sekretářem prim. Benáková, pokladníkem dr. Vocilková.

Výbor ČDS děkuje volební komisi (prim. Hoffmann, dr. Fialová, dr. Třeštík) za pečlivou a obětavou práci.

3. Postup zdravotních pojišťoven u pacientů s autoimunitními dermatózami

Projednána žádost dr. Jedličkové z I. DVD Brno o imunosupresivní léčbu pemfigu u těžkého pacienta – výbor ČDS žádost podporuje.

4. On-line registrace členů ČLS

Prof. Svačina upozorňuje na možnost přihlásit se za člena ČLS i jejích odborných společností na webu ČLS on-line. Na webu ČDS bude vytvořen hyperlink. Na adrese www.prolekare.cz je přístupný archiv časopisů ČLS JEP – pro přístup je však nutné se zaregistrovat.

5. Přednáška prof. Shapira dne 24. 9. 2015 + schůzka zástupců Center biologické léčby

Koná se v Anatomickém ústavu v Praze od 14 hod. Před tím se od 8.30 hod koná setkání zástupců Center biologické léčby za účasti zástupce oddělení revizí Ústředí VZP v NH Hotelu v Praze 5.

6. Certifikace Centra komplexní diagnostiky a léčby dermatoonkologických diagnóz (CKDLDD)

Dermatovenerologická klinika na Bulovce žádá o certifikaci CKDLDD. Výbor ČDS schvaluje certifikaci základního typu s možností diagnostiky a primární a adjuvantní terapie.

7. Centrum pro biologickou léčbu psoriázy ve FN Brno-Bohunice

Toto Centrum pracuje (i když nemá lůžkové zázemí) a výbor ČDS podporuje jeho další existenci a činnost. Připomíná se i závazek tohoto Centra k poskytování (pokud bude vyžadováno) biologické léčby psoriázy pediatrickým pacientům.

8. Centrum biologické léčby Ústí nad Labem, Nový Jičín

Prim. Duchková opakovaně žádá pojišťovny o uznání Centra v Ústí nad Labem (mají lůžka ve stacionáři). Prim. Selerová žádá o možnost používání biosimilars – to je součástí nasmlouvání každého preparátu zvlášť se zdravotními pojišťovnami pro dané pracoviště.

9. Léky projednávané na SÚKL (dr. Benáková)

Výbor vzal na vědomí informaci o zaslaných stanoviskách výboru k lékové agendě SÚKL v období od minulé schůze. Jednalo se o: Envarsus, filgrastimy, M-ALA, Nexobrid, lokální imunomodulátory, Zineryt a retinoidy pro lokální léčbu akné, Cosentyx, Pamycon, lokální kortikoidy, biologika pro léčbu psoriázy, Fucidin, Framykoin, Bactroban, Benvysta.

10. Komise výběrových řízení na soukromé praxe

Dr. Benáková upozorňuje, že do těchto komisí bude do budoucna jmenován zástupce odborné společnosti pouze určený výborem odborné společnosti. Výbor ČDS doporučuje vytvořit seznam kompetentních osob za ČDS pro účast na těchto řízeních (podle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

11. Doporučené postupy léčby chronické kopřivky v ČR

V souvislosti se zaváděním biologické léčby pro chronickou spontánní urtikárii a vzhledem k absenci aktuálních českých doporučených postupů pro léčbu chronické kopřivky obecně, výbor doporučuje se v praxi řídit podle Doporučených postupů EAACI, GA(2)LEN, EDF a WAO (2013). Vyjdou v českém překladu jako supplementum Čs. dermatologie a následně i výkladový článek s pomocnými materiály pro použití Doporučených postupů v praxi.

12. Program odborných akcí na rok 2016

Doc. Ettler vyzývá potenciální pořadatele odborných akcí v r. 2016 k zaslání přihlášek: ettler@fnhk.cz. Přihlášky jsou stejné jako na letošní rok a visí na www.derm.cz v kolonce Aktuality.

13. Atestace z dermatovenerologie

Diskutovalo se o uznávání praxí z korektivní dermatologie. Původní akreditace školících pracovišť z r. 2006 platí do r. 2016, ale je uznáno pouze pro školence s nástupem v letech 2006–2009. Pro pozdější školence je platná akreditace pracovišť z r. 2010, která již rozlišuje I. a II. typ pracoviště. Z dětské dermatologie má akreditaci 8 pracovišť, 4 pracoviště mají původní akreditaci.

MZ jmenuje nové členy akreditačních komisí (původním vypršel 2krát 4letý mandát). Komise budou nadále posuzovat akreditace pracovišť a náplň vzdělávacího programu a atestace v oboru.

14. Noví členové a změny

Dr. Kmecíková (Šumperk), dr. Janičová (Šumperk), dr. Tomková (Zlín); prof. Borovanský (Praha) – úmrtí, dr. Hasalová (Horní Moštěnice) – obnovení členství, dr. Slonková (Brno-Bohunice) – obnovení členství

15. Různé

  • a) Konference Prague-Onco (27.–29. 1. 2016) a dermatoonkologické podzimní semináře s podporou BMS – výbor požádán o záštitu ČDS. Výbor ČDS schválil.
  • b) Dr. Hladíková (Klatovy) řeší s VZP zástup za dr. Vokounovou, u které VZP odmítla uznat odbornou způsobilost. Výbor ČDS podpoří s poukázáním na splnění požadavků pro samostatně pracujícího lékaře podle původně platných předpisů.
  • c) Vyúčtování Čes.-slov. kongresu 2015 – 324 860 Kč činí zisk z kongresu; 723 dermatovenerologů, 820 osob celkem).
  • d) Doručeny odměny za nejlepší práce publikované v Čs. dermatologii.
  • e) Venerologie: prof. Resl informuje o další přípravě materiálu pro setkání s hlavním hygienikem ČR dne 13. 10. 2015. Zvažuje se zřízení venerologických center.

16. Příští schůze výboru ČDS: 22. 10. a 26. 11. 2015, 7. 1. 2016.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×