Spomienka na MUDr. Antona Bakytu, CSc.
(1936–2015)


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 5, p. 226
Kategorie: Osobní zprávy

Pán primár, MUDr. Anton Bakyta, CSc, zomrel 19. 7. 2015 vo veku nedožitých 79 rokov. Krátko po tom, čo opustil priestory kožnej ambulancie, kde na dôchodku ešte vypomáhal.


Narodil sa 17. 9. 1936 v obci Podhradie pri Prievidzi. Po ukončení gymnázia pokračoval na lekárskej fakulte UK Bratislava, kde promoval v roku 1960 v odbore všeobecné lekárstvo. Po promócii pracoval ako mladý sekundárny lekár na chirurgickom a gynekologickom oddelení nemocnice Handlová. Základnú vojenskú službu v roku 1961 absolvoval v jednotkách pohraničnej stráže. Už vtedy sa formovala osobnosť mladého dermatológa s medziodborovými ambíciami. Po návrate pracoval ako sekundárny lekár na dermatovenerologickom oddelení novozaloženej nemocnice Prievidza so sídlom v Bojniciach. Pod vedením primára MUDr. Longauera na kožnom oddelení s 31 lôžkami získaval prvé skúsenosti s liečbou dermatóz, starostlivosťou o venerických pacientov, zaviedol a postupne rozvíjal doposiaľ trvajúcu chirurgickú liečbu kožných nádorov v rámci dermatológie.

Špecializačnú skúšku v odbore I. stupňa absolvoval v roku 1964. V roku 1967 započal externú ašpirantúru a pripravoval sa na prácu na Kožnej klinike Bratislava, kde získal miesto asistenta. V pohnutých rokoch 1968, po tom, čo primár kožného oddelenia v Prievidzi emigroval, zmenil MUDr. A. Bakyta rozhodnutie a ostal v regióne. Špecializačnú skúšku v odbore II. stupňa absolvoval v roku 1970. V roku 1974 úspešne ukončil ašpirantúru a obhájil prácu na tému využitie masťových základov v dermatológii. Primárom kožného oddelenia Nemocnice Prievidza bol v rokoch 1971–2001, riaditeľom tejto nemocnice v rokoch 1974–1980. V rokoch 1977–1990 predsedal spolku lekárov v Prievidzi, založil dodnes obľúbený Medzispolkový deň. Spoločné vedecké podujatie 3 nemocníc – Žilina, Považská Bystrica a Prievidza umožňuje výmenu odborných skúseností lekárov rôznych odborov. Roky pôsobil ako člen poradného zboru krajského, neskôr aj hlavného odborníka pre dermatovenerológiu. Spolupracoval s významnými osobnosťami nášho odboru – prof. MUDr. E. Hegyim, prof. MUDr. I. Stodolom, prim. MUDr. J. Rybárovou, doc. MUDr. Ž. Fetisovovou, či už v odbornej, ale aj organizačnej rovine. Podieľal sa na rozvoji koncepcie nášho odboru, častými návštevami výrobných prevádzok veľkých závodov rozširoval možnosti diagnostiky profesionálnych dermatóz.

V regióne sa stal známou osobnosťou aj mimo lekárskych kruhov, najmä vďaka zapojeniu sa do verejného života. Dve volebné obdobia pracoval ako člen miestneho zastupiteľstva v Prievidzi.

Dermatovenerologická obec si pamätá energického človeka, ochotného kedykoľvek diskutovať hutným hlasom na akúkoľvek tému. Zasypaný každodennými aktivitami stihol zorganizovať celoslovenskú dermatovenerologickú konferenciu i krajský seminár.

Početní lekári, ktorí získali odbornú prax pod jeho vedením, dnes úspešne pôsobia v našom odbore po celom Slovensku.

Po odchode do dôchodku, popri vypomáhaní na kožnej ambulancii v regióne, sa pravidelne zúčastňoval stretnutí „tieňového kabinetu“. Skupina emeritných primárov aj v dôchodkovom veku stále javila záujem o dianie v nemocnici a podľa možností ho aj ovplyvňovala. Voľný čas trávil vo svojom rodisku v Podhradí, v rodnom dome, kde sa staral o svoj obľúbený ovocný sad.

Česť jeho pamiatke.

V Bojniciach 10. 9. 2015

MUDr. Tibor Štovčík


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se