Zápis ze schůze Výboru ČDS
Praha 21. května 2015


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 4, p. 172-173
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Benáková, doc. Kuklová, dr. Polášková

Místo: restaurace Top Hotelu, Praha

Čas: 12.30–15.00 hodin

Program

A. Projednáno

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 23. 4. 2015 – zápis byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen. 

B. Nově projednáno

1. Redakční rada časopisu Čs. dermatologie

V současné době je prostor pro uplatnění původních prací. Poměr českých a slovenských autorů je trvale ve prospěch českých přispěvatelů (v posledním roce se trochu snížil).

Čs. dermatologie je k dispozici on-line na portálu „pro lékaře“, přístupový kód po registraci na portálu je na poštovním obalu tištěného výtisku. Původní práce a kazuistiky jsou uvolněny pro veřejnost, celý obsah pouze odběratelům časopisu. Za recenzi se platí 500 Kč. Ocenění za nejlepší práce za r. 2013 a r. 2014 budou vyhlášeny při letošním Kongresu během galavečera. Šest prvních míst v jednotlivých kategoriích bude oceněno po 5 000 Kč z fondu ČDS.

Nově se vytvoří rubrika „inzerce“. Rozpočet časopisu byl doposud vyrovnaný, klesají příjmy z reklam.

Distribuce časopisu na Slovensko byla letos nejistá, po jednání prof. Arenbergera se zástupci Galdermy došlo k dohodě o pokračování nákupu a distribuce pro slovenské odběratele.

Doc. Ettler navrhuje zřídit „koutek atestačních prací“ pro mladé autory.

2. 11. kongres českých a slovenských dermatologů 21.–23. 5. v Praze

Přihlášeno je 860 účastníků (z toho přes 700 dermatovenerologů).

Čestné členství bude uděleno 7 lékařům: prim. Šternberský, dr. Zloský, dr. Kestřánková, dr. Pásková, prim. Čapková, dr. Vocilková, prim. Havlík.

Budou udělena stipendia „Dermatologického univerzitního nadačního fondu“ mladým lékařům pro zahraniční stáže v německy mluvících zemích s podporou Německé dermatologické společnosti.

Budou také předány ceny za nejlepší práce v časopise Čs. dermatologie.

3. Kožní oddělení v Chomutově

Prim. Němcová žádá o nasmlouvání kódu digitální dermatoskopie. Výbor ČDS tuto žádost podporuje.

4. Pracovní skupina pro lékovou alergii

Doc. Ettler informuje o vytvoření pracovní skupiny pro lékové alergie při Akademii alergie, imunity, astmatu a ekzému, která požádala o spolupráci ČDS. Výbor ČDS schválil a doporučil po projednání s doc. Dastychovou tuto spolupráci zahrnout pod Alergologickou sekci ČDS.

5. Pracovní skupina pro biologickou léčbu

Výbor ČDS projednal a schválil žádost dr. Kojanové o vytvoření pracovní skupiny pro biologickou léčbu v dermatologii a doporučil ji zařadit do Imunodermatologické sekce ČDS.

6. Faktura za web ČDS (www.derm.cz)

Doc. Ettler předkládá fakturu ve výši 7 150 Kč od webmastera za půlroční práci.

7. Iniciativa CEN v zemích EU

Společnost pro estetickou medicínu nabízí schůzku k dojednání společného postupu ve věci technických norem pro korektivní dermatologii. Schůzka se uskuteční v červnu.

8. Kosmetologie

MZ ČR oslovila pracovnice z kosmetické oblasti s návrhem zahájit studium kosmetologie na českých LF. Příslušný odbor MZ ČR pozval prof. Arenbergera na jednání s cílem zjistit stanovisko a zmapovat situaci v Polsku. Zjistili jsme, že tamní studia v této oblasti jsou realizována na fakultách zdravotních věd nebo farmaceutických fakultách a absolventi jsou školeni především pro uplatnění v kosmetickém průmyslu. V praxi mohou provádět kosmetické úkony maximálně do úrovně hlubokého peelingu.

9. Léková komise

Metvix je znovu projednáván. Česká onkologická společnost doporučuje omezení preskripce na svou společnost. ČDS oponuje a zdůvodňuje zkušenostmi s touto léčbou i tím, že o většinu nemocných s bazaliomem se starají dermatologové. Prof. Arenberger poslal stanovisko SÚKLu prostřednictvím lékové komise.

10. Noví členové

Přijati: dr. Brabcová K. (Plzeň-Bory), dr. Mináriková M. (Hostivice u Prahy), dr. Dahmen R. A. (Praha). Změnové listy členů: dr. Králová M. (Ostrava)

11. Různé

  • a) Kód pro psychosomatiku – bylo by vhodné jej vytvořit pro pracoviště se zaměřením na psychodermatologii (doc. Pánková). Výbor ČDS schválil tento kód a pověřil dopracováním doc. Pánkovou.
  • b) Standardy dermatologické léčby – prof. Resl objevil archiv zpracovaných témat před 15 lety. Výbor doporučuje tento materiál uchovat v elektronické podobě jako podklad pro tvorbu aktuálních standardů.
  • c) Nabídka doškolovacího grantu (pro 2 dermatology z ČR) – 12. Euroderm Excellence: 17.–21. 11. 2015 v Nice – kontakt bude na webu ČDS, Aktuality.
  • d) Centrum PDT v Novém Jičíně – výbor ČDS projednal a doporučil žádost prim. Selerové o nasmlouvání kódu PDT.
  • e) Centrum jednodenní péče – prim. Duchková žádá nově o statut Centra jednodenní péče. Výbor ČDS její žádost podporuje.

12. Příští schůze výboru ČDS: 18. 6. 2015 v Praze

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se