Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 18. června 2015 v Praze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 4, p. 173-174
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová,

doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Drlík, dr. Polášková

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha

Čas: 9.30–12.00 hodin

Program

Projednáno

A. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 21. 5. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B. Nově projednáno

1. Zhodnocení Čes.-slov. kongresu, konaného ve dnech 21.–23. 5. 2015 v Praze

Po odborné stránce hodnocen dobře. Připomínky k obsluze a úrovni Top hotelu v Praze – ředitel hotelu se písemně omluvil.

Prim. Lidaj prováděl fotoreportáž a napsal zprávu, která bude otištěna v časopise Čs. dermatologie. Úvodník do Referátorového výběru napsal prof. Arenberger. Na kongresu se zaregistroval standardně vysoký počet 723 dermatologů a přes dalších 100 představitelů průmyslu. Diskutovalo se o připomínkách několika jednotlivců k již tradičnímu podávání občerstvení v přednáškovém sálu, které zvyšuje šum, ale umožňuje lépe využít čas posluchačů. Byly porovnávány výhody a nevýhody střídavého, paralelního nebo večerního blokového řazení satelitních sympozií z pohledu na prostorové i časové uspořádání kongresu a jejich vliv na registrační poplatky, atraktivitu i návštěvnost kongresu. Připomenuta byla i možnost cateringu formou balíčků, která je cenově srovnatelná s teplým rautem, ale nahradí cinkání skla nebo příborů za méně nápadné šustění. Některé workshopy navštívilo i několik účastníků bez poplatku, na jednom workshopu chyběl dataprojektor. Kongres však byl provedeným dotazníkovým průzkumem hodnocen prakticky všemi respondenty velmi pozitivně.

Prof. Arenberger upozorňuje na řadu nových letošních předpisů, omezení a administrativních dodatků, které bylo nově potřeba projít nebo překonat při organizaci kongresu.

2. Standardy a další materiály z archivu Výboru ČDS

Prof. Resl dodal DVD s historickými standardy, které vypracovávali členové ČDS. Předává také archiv komunikace s MZ ČR, koncepce oboru, dispenzarizace, DRG systému, historické zápisy ze zasedání výboru ČDS. Materiály budou uloženy u předsedy ČDS.

3. Venerologie (prof. Resl)

Prof. Resl navrhuje setkání s hlavním hygienikem ČR (nám. Dr. Valenta) k řešení neutěšené situace ve venerologii. Depistážní síť se rozpadla, vůbec není v některých regionech jasné, kdo veneriky vyšetřuje. Dermatovenerologie nemá zastoupení v některých komisích (např. HIV/AIDS) – nutno doplnit. Prof. Resl doporučuje zmapovat současnou situaci ve venerologii strukturovaným dotazníkem cestou primářů a SADu. Znovu se diskutuje o povinnosti výbavy gynekologickým stolem a síti venerologických pracovišť. VZP bude požádána o poskytnutí výpisu o frekvenci venerologických kódů a jejich vykazovatelích. Také je potřeba sumarizovat statistiku pohlavních nemocí v ČR. Na MZ ČR pak jít již s konkrétním návrhem řešení.

4. Žádost o Centrum pro biologickou léčbu

Dr. Macháčková (Dermamedica, s. r. o., Náchod) a Dr. Neumannová (Chomutov) žádá o stanovisko výboru ČDS k jejich žádosti o zřízení Centra pro biologickou léčbu. Výbor ČDS z odborného hlediska nemá námitek.

5. Oprava údajů na webu ČDS a ČLS JEP, z. s.

ČDS má t. č. 826 členů. Budou aktualizovány některé e-mailové adresy členů výboru a sekcí ČDS.

6. Novela zákona č. 95/2004 Sb., o odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Výbor ČDS zpracoval připomínky. V doporučení EBDV-UEMS, které předá prof. Arenberger na ČLS JEP a ministerstvo zdravotnictví, se považuje v Evropě za optimální předatestační vzdělávání v dermatovenerologii v trvání 5 let. Je to i v souladu s předchozím doporučením Akreditační komise MZ i stávající osvědčenou praxí v ČR. Postgraduální student v přípravě musí mít nově v návrhu úvazek nejméně 0,5. K funkci školitele se vyžadují 3 roky praxe, garanta 5 let.

7. Setkání Center biologické léčby

Zápis ze setkání Center dne 21. 5. 2015 v Praze bude vystaven na www.derm.cz a rozeslán do center. Následující setkání se plánuje na 24. 9. 2015 i s představiteli VZP (u příležitosti přednášky prof. Shapira, která je od 14 hod.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se