DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ
KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 3, p. 110
Kategorie: Doškolování lékařů - test

1. Aktuální celosvětově uznávaná klasifikace neurofibromatózy je podle:

 • a) Riccardiho z roku 1982
 • b) National Institute of Health Consensus Conference on Neurofibromatosis z roku 1987
 • c) Viskochila a Careyové z roku 1994
 • d) Kolanczyka et al. z roku 2001

2. Mezi označení neurofibromatózy typu 1 (NF1) nepatří:

 • a) Neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1
 • b) morbus von Recklinghausen
 • c) morbus Recklinghausen
 • d) periferní neurofibromatóza

3. Pro neurofibromatózy typ 1 a typ 2 platí:

 • a) jsou to dvě varianty stejné choroby
 • b) obě mají gen na chromozómu 22
 • c) jsou to dvě samostatné klinické jednotky
 • d) obě se manifestují od kojeneckého věku

4. Frekvence výskytu neurofibromatózy typu 1 je udávána celosvětově v rozmezí:

 • a) 1 : 500 až 1 : 2 000
 • b) 1 : 2 500 až 1 : 4 000
 • c) 1 : 15 000 až 1 : 25 000
 • d) 1 : 80 000 až 1 : 100 000

5. Vyberte nesprávné tvrzení:

 • a) gen pro NF1 je lokalizován na dlouhém raménku chromozomu 17 (17q11.2)
 • b) onemocnění v důsledku nově vzniklé mutace vzniká častěji u nemocných s NF1 než u schwannomatózy
 • c) u gonadální mozaiky může být potomek postižen systémovou formou neurofibromatózy typu 1
 • d) během GTP hydrolýzy neurofibromin funguje jako akcelerátor konverze aktivovaného GTP-vázaného proteinu Ras na inaktivní GDP-vázaný protein Ras

6. Diagnostická kritéria neurofibromatózy typu 1 splňuje nález:

 • a) 6 skvrn café-au-lait velikosti 1 cm na kůži trupu unilaterálně u dítěte ve věku 6 let
 • b) freckling na krku
 • c) malý vzrůst
 • d) hypersignální ložiska (FASI/UBO) v T2 vážených obrazech MR vyšetření mozku

7. Rutinním vyšetřením ke stanovení diagnózy NF1 není:

 • a) vyšetření předního očního segmentu štěrbinovou lampou
 • b) neurologické vyšetření
 • c) biopsie a histologické vyšetření skvrn café-au-lait na kůži
 • d) rodinná anamnéza

8. U pacientů s NF1 je mortalita ve srovnání s celkovou populací zvýšena:

 • a) zejména ve věku 0–10 let
 • b) zejména ve věku 10–40 let
 • c) zejména ve věku 40–70 let
 • d) ve všech kategoriích přibližně stejně

9. U neurofibromatózy typu 2 v klinickém obrazu dominuje:

 • a) neurologický a/nebo ORL nález, mnohočetné benigní nádory mozku a míchy
 • b) oční nález
 • c) kožní nález
 • d) kardiologický nález

10. Pro diagnózu schwannomatózy neplatí:

 • a) dědičnost je autozomálně dominantní, výskyt mutací de novo je popisován až v 80–90 % případů
 • b) v klinickém obraze dominuje mnohočetný nález schwannomů
 • c) vyskytují se jednostranné vestibulární schwannomy
 • d) má až u jedné třetiny případů segmentální charakter

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 2/2015

Kuklová I.: Kandidózy kůže a sliznic

Správné odpovědi: 1a,b,c; 2a,b,c; 3d; 4a,c,d; 5a,b,c,d; 6a,b,c,d; 7a; 8b; 9c; 10d.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se