Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 19. března 2015


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 3, p. 132-133
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,

doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, prim. Selerová

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha

Čas: 9.30–11.45 hodin

Program

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 12. 2. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

1. Schůzka zástupců Center biologické léčby

Navržena v rámci Čes.-slov. kongresu v Praze dne 21. 5. 2015 v 16 hodin.

2. Aktivity týkající se biologické léčby

IMID (Summit of Immune-Mediated Inflammatory Diseases) se bude konat v Praze ve dnech 17.–18. 4. 2015.

Psoriasis Panel Study proběhne v Praze 2.–3. 10., v Brně 18.–19. 9., v Olomouci 5.–6. 6.

Výbor ČDS schválil odbornou záštitu nad oběma akcemi.

3. Průzkum prevalence hidradenitis suppurativa v ČR mezi lékaři

V souvislosti s chystanou možností biologické léčby těžkých případů hidradenitis suppurativa (HS) výbor ČDS projednal a schválil průzkum prevalence HS na dermatologických pracovištích v ČR prostřednictvím externí agentury.

4. Revize skupiny antiTNFα

Vyšla 3. hodnoticí zpráva z lékové komise SÚKL, která je však připomínkována výrobci (kvůli ceně a dávkování infliximumabu), takže se opět oddaluje její uvedení v platnost, což se týká i našich nových indikačních kritérií pro biologickou léčbu psoriázy.

5. Nová centra biologické léčby

Kožní oddělení v Šumperku (prim. Drlík) a v Chomutově (prim. Neumannová) požádala o zařazení mezi Centra biologické léčby. Výbor ČDS žádosti z odborného hlediska podporuje.

6. Osvětový materiál k pohlavním nemocem

Prof. Resl shromáždil existující vzdělávací letáčky. Dr. Benáková zdůraznila specifika letáčků pro pohlavní nemoci – musí poskytnout informace zejména pro nové nakažené, kteří potřebují základní, jednoduchou informaci.

7. Léková agenda (prim. Benáková, prof. Arenberger)

 • a) Belogent, Fucicort, Belosalic, Diprosalic – projednána úhrada, preskripci lze delegovat i na PL
 • b) Daivobet, Xamiol – beze změny
 • c) Enbrel – beze změny
 • d) Léčivé konopí – stanovisko opakovaně vypracoval prof. Arenberger
 • e) Prokanazol, Fluconazol – beze změny
 • f) Axeroftol – vitamin A i. m. (dermatolog může také předepisovat)
 • g) Wartec – beze změny
 • h) Metotrexát – onkologická indikace; p. o. jako imunosupresivum; parenterálně – referenční indikace revmatoidní artritida – je vhodné prosadit i indikace dermatologické – zejména u psoriázy a autoimunitně podmíněných dermatóz (připomínku vypracuje dr. Benáková)

Výpadky:

 • Dalacin, Duac – dočasný výpadek zásobování, Aknemycin také mizí, Eryfluid skončil definitivně;
 • Advantan lotio také není k dispozici, Disulone tbl. t. č. přestal být k dispozici ve Francii a SRN (doc. Ettler vypracuje dotaz na SÚKL, jak situaci řešit).

8. Specializační vzdělávání – předseda specializační oborové rady (SOR) pro r. 2015

Za předsedu SOR pro dermatovenerologii je pro každý funkční rok navrhován habilitovaný vedoucí pracoviště pověřeného atestací v jarním termínu daného roku. Pro rok 2015 byl výborem ČDS navržen prof. Pizinger.

9. Funkční odbornost z dermatologické histopatologie

Výbor ČDS projednal a schválil možnost uspořádat ve spolupráci s výborem České patologické společnosti komisionální zkoušky k získání funkční odbornosti ČLK z dermatologické histopatologie. Další potřebné kroky zjistí doc. Ettler v koordinaci s Histopatologickou sekcí ČDS.

10. Program Čes.-slov. kongresu v Praze ve dnech 21.–23. 5. 2015

Ve čtvrtek schůze výborů ČDS a SDS, redakční rada, Centra biologické léčby, workshopy. V dalších dnech odborný program a satelitní sympozia poběží v jednom sledu od 7.30 do 18.30 hod, nejsou v plánu paralelní sekce. Diskutovány náplně workshopů.

11. Společnost psychosomatické medicíny

Kongres ČLS JEP neschválil přijetí „Společnosti psychosomatické medicíny“ do ČLS. Doc. Pánková informuje o činnosti Psychosomatické společnosti, která byla předsednictvem ČLS JEP za měsíc po Kongresu přijata do ČLS na 4 roky.

12. Změnové listy členů ČDS

Dr. Varga (Brno) – změna příjmení (dříve dr. Vykutilová), dr. Kadečka (Jaroměř) – ukončil činnost, změna adresy dr. Vráblová (Brno), dr. Kaplanová (Staré Hradiště), dr. Jakubů (Praha 5), dr. Svobodová (Plzeň), dr. Pčolová (Remetské Hámre, SR). dr. Cenková (Jeseník).

Dr. Pčolová žádá navíc o snížení členského poplatku, schváleno pouze u ČLS JEP.

13. Různé

 • a) dopis prof. Resla týkající se Státního dozoru PN pro hlavního hygienika upozorňuje na potřebu těsnější spolupráce mezi hygienickou službou a dermatovenerology;
 • b) prof. Resl upozorňuje na existenci publikace „Alternativní medicína – možnosti a rizika“ (nakladatelství Avicenum-Grada) – lze z ní čerpat v případě vyžádaných odborných stanovisek k alternativním způsobům léčby;
 • c) dr. Vocilková informuje o opožděných platbách pro ILDS a EADV ze strany sekretariátu ČLS JEP. Platby budou opakovány a penalizaci uhradí ČLS JEP z rozpočtu sekretariátu;
 • d) prof. Shapiro nabízí koncem září 2015 přednášku o borelióze – podrobnosti zjistí doc. Kuklová.

14. Příští schůze výboru ČDS: 23. 4. 2015 v hotelu Kings Court, U Obecního domu 3, Praha 1


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se