Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie


Autoři: Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika FN a LF MU
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 6, p. 292-293
Kategorie: Nové knihy

Editoři: prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. dr. Jan Stanek, MA, BM, BCh, FRCS

Kolektiv autorů: MUDr. Y. Bergerová, MUDr. Z. Brodecký, MUDr. M. Čierny, CSc., MUDr. J. Fialová, MUDr. A. Foldyna, MUDr. L. Frajer, MUDr. M. Franců, Ph.D. prof. MUDr. J. Hercogová, CSc., MHA, doc. PhDr. Dr.phil. L. Janáčková, CSc., MUDr. M. Krejča, Ph.D., MUDr. R. Kufa, prim. MUDr. K. Kykalová, MUDr. B. Lipový, doc. MUDr. J. Měšťák, CSc., MUDr. O. Měšťák, prim. MUDr. M. Moidlová, MUDr. P. Pachman, MUDr. P. Paulis, MUDr. E. Remlová, Ph.D., Mgr. V. Stoy Částková, MUDr. D. Štěpán, MUDr. E. Trupar, Ph.D., doc. MUDr. J. Válka, prim. MUDr. N. Vojáčková, MUDr. J. Vokurková, Ph.D., FICS, MUDr. J. Zímová

Monografie hlavních autorů profesora Brychty a doktora Stanka představuje ucelené rozsáhlé dílo, které shrnuje bohaté teoretické znalosti a praktické zkušenosti skloubené s nejnovějšími poznatky estetické plastické chirurgie a korektivní dermatologie doplněné informacemi o neinvazivních výkonech na kůži. Vzniklo tak komplexní dílo, o které se zasloužili autoři nejen z řad chirurgů, plastických chirurgů, dermatologů, ale také anesteziologů, psychologů a specialistky na mikropigmentaci i permanentní make-up.

Monografie má vysokou odbornou didaktickou a metodickou úroveň. Autoři používají odbornou terminologii v souladu s platnými normami, které odpovídají současným světovým terminologickým názorům. Obsáhlý text je rozčleněn do 12 kapitol o 326 stranách. Obecná část obsahuje 8 kapitol, z nichž úvodní je věnována historickému vývoji plastické a estetické chirurgie a korektivní dermatologie ve světě a v našich podmínkách. V dalších kapitolách je popsána anatomie a fyziologie kůže, nezůstaly opomenuty některé z kožních změn či chorob, které jsou významné pro estetickou plastickou chirurgii a korektivní dermatologii. Zasloužený důraz je v dalších kapitolách kladen na výběr pacientů estetické chirurgie, konzultaci, předoperační vyšetření a neopominutelnou fotodokumentaci, která patří v dnešní době ke standardním úkonům před každou operací. Řadí se tak k nezbytné součásti celkové dokumentace. Další pečlivě a srozumitelně zpracovanou částí je kapitola zabývající se anestezií jak v estetické plastické chirurgii, tak v korektivní dermatologii. Zde je věnována oprávněná pozornost rozboru nejen jednotlivých lokálních anestetik, jejich výhodám a možnostem použití, ale také celkové anestezii včetně specifik anestezie u některých typů operací. Poslední kapitola obecné části publikace se zabývá psychologickými aspekty plastické a estetické chirurgie se zdůrazněním zásadní důležitosti předoperační psychologické konzultace.

Speciální část sestává ze čtyř obsáhlých kapitol, v kterých jsou systematicky probrány chirurgické a nechirurgické postupy, a to jak v oblasti obličeje, hlavy a krku, tak trupu a končetin. V těchto kapitolách se kolektiv autorů dermatologů a plastických chirurgů věnuje popisu chorob kštice, transplantaci vlasů a technice operace. Text je doprovázen vysoce zdařilou fotodokumentací a nákresy tak, jak ostatně ve všech dalších kapitolách, týkajících se estetické otoplastiky, rhinoplastiky, rozštěpovým vadám obličeje, browliftingu, faceliftingu, blefaroplastiky. Cenné jsou informace o možných komplikacích jednotlivých chirurgických a korektivních postupů. Součástí této kapitoly jsou také zajímavé informace o injekčních výplňových materiálech, jejich rozdělení a technice aplikace, včetně nežádoucích časných a pozdních účinků. Ucelený obraz statě o Transferu autologní tukové tkáně (fatgrafting) je věnován jak historii, tak odběru, zpracování a aplikaci tukové tkáně a jeho užití v jednotlivých oblastech obličeje. V kapitole týkající se plastické chirurgie trupu a končetin se autoři věnují estetické mammaplastice od její historie, augmentace prsů implantáty, operační technice, dále redukci prsů včetně možných operačních technik a v neposlední řadě rekonstrukci prsu po mastektomii. Velmi pozitivně je nutno také zhodnotit kapitolu abdominoplastiky, která je popsána v celé své šíři a týká se nejen anatomie přední břišní stěny, indikací a kontraindikací a náročné operační technice. Pozornost je věnována liposukci a tvarování těla. Všechny postupy jsou doprovázeny názorným předoperačním značením a fotodokumentací o vedení příslušné operační techniky. U fotodokumentace je zároveň přehledné značení záznamu o operačním postupu na DVD. V rámci řešení obezity je popsána chirurgická léčba obezity – bariatrie. V kapitole korektivní dermatologie a laserové estetické chirurgie jsou detailně uvedeny možnosti jak prevence, tak terapie kožních změn ve stáří od fotoprotekce, chemického peelingu a jeho dělení, indikace, kontraindikace. Korekci vrásek je věnována stať informující o botulotoxinu, indikacích, kontraindikacích a také o možnostech využití závěsných vláken. Laserová estetická chirurgie je již neodmyslitelnou součásti plastické estetické a korektivní dermatologie, a proto autoři právem podávají precizním způsobem přehled o typech laserů a jejich využití pro jednotlivé jak patologické projevy na kůži, tak laserový resurfacing obličeje, trupu a končetin. Stať o varikózním syndromu a endoluminální laserové koagulaci varikózních žil je velice instruktivní a přehledná. Využití laserů je zdůrazněno také v možnostech odstraňování cévních a pigmenových lézí, tetováží a nežádoucího ochlupení. Velmi cenné jsou také informace o možných komplikacích laserového ošetření a rozbor problematiky faceliftingu a laseru.

Monografie editorů prof. Brychty a dr. Stanka a kolektivu autorů představuje špičkové dílo, v kterém se prolíná vysoká odbornost a vyváženost mezi pokroky vědy a praktickými potřebami léčebné praxe. Citlivé propojení lékařských odborností, vzájemně na sebe navazujících kapitol estetické plastické chirurgie, korektivní dermatologie i klinické dermatologie, anesteziologických postupů a důležitosti psychologických přístupů činí z monogarfie jedno z bezkonkurenčních děl. Zajisté by práce po zásluze zaznamenala zájem i v zahraničních odborných kruzích.

Vzhledem k širšímu aktuálnímu pojetí, vysoké odbornosti skloubené s praktickými postupy doplněnými názorně obrázky, fotodokumentací a připojenému DVD, je monografie dílem, které by mělo pozitivně oslovit celou lékařskou obec.

Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Dermatovenerologická klinika FN a LF MU

Jihlavská 20

625 00 Brno


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×