Zápis ze schůze Výboru ČDS konané dne 21. listopadu 2013


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 6, p. 315-316
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: as. Frey

Místo: knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Čas: 9.30–11.45 hodin

Program

A) Projednáno

Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 17. října 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B) Nově projednáno

1. Česká společnost pro využití laserů v medicíně

Doc. Šmucler podal žádost na ČLS JEP o změnu názvu na Společnost laserové a estetické medicíny. Předsednictvo ČLS nakonec schválilo název „Společnost estetické a laserové medicíny“.

2. Léková agenda SÚKL

(prim. Benáková, prof. Arenberger)

  • Opakovaně projednáváno uvolnění preskripce betamethasonu – Výbor ČDS nesouhlasí s uvolněním pro PL, preskripci lze ale delegovat.
  • Ialugen Plus – snaha o snížení úhrady – ČDS nepodporuje.
  • Skinoren cr. – ČDS v souladu se svým předchozím stanoviskem nesouhlasí s tvrzením, že je nahraditelný benzoylperoxidem.
  • TIM – pokud by SÚKL trval na omezení takrolimu 0,03% pouze na dětský věk (aby se zachovala jeho stávající úhrada), musel by analogicky mít toto omezení i pimekrolimus. Optimální by bylo zachovat status quo, jak z hlediska indikací, tak úhrady. Jednání k této problematice budou pokračovat jak se SÚKLem, tak s dotčenými firmami.
  • Infectoscab – má výpadek (díky reexportu do SRN), lze předepsat magistraliter 5% permetrin – existuje jako substance, jejíž předepisování je upraveno Vyhláškou (viz bod 4).

Také výpadek krystalického Penicilinu k i. v. podání. Řeší se SLP na SÚKLu.

3. Výkon dermatologické mykologie (dr. Vocilková)Návrh kalkulačního listu se připravuje ve spolupráci s mykologickou sekcí a bude urychleně podán na MZ.

4. Nové magistraliter substance (prim. Benáková)Nově schválené substance pro magistraliter přípravu: Podle novely Vyhlášky o stanovení seznamu léčivých látek pro přípravu léčivých přípravků, účinné od 2. 9. 2013, lze jako substance pro magistraliter přípravu v  lékárnách nově použít (z dermatologik a příbuzných): cannabis sativa, capsaicin, glutaraldehyd, hamamelis tinktura, magnesium sulfát anhydricus, methoxsalen, permetrin, chlornan sodný, triclosan. Informace bude podrobně publikována v Čs. dermatologii.

5. Žádost Krajské nemocnice Liberec o vytvoření Centra biologické léčby psoriázy

Výbor ČDS doporučuje upřesnění údajů o počtu léčených nemocných a dostupné léčbě a po jejich dodání výbor ČDS vyjádří pozitivní stanovisko.

6. Centra se zvláštní smlouvou

Prof. Arenberger jednal s nám. ministra dr. Polákem z VZP a připraví kritéria pro definici Center.

7. Kolektivní členství ČDS v ILDS na r. 2014

Zaplacení členského příspěvku (podle počtu členů) schváleno Výborem ČDS.

8. Léčebný pobyt pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli s podporou Rotary klubu

Zbývají poslední místa – je nutné přihlásit co nejdříve k prof. Arenbergerovi (16 míst pro ČR a 8 míst ze Slovenska).

9. Faktura za web ČDS

Faktura za práce na webu ČDS v období 5–10/2014 ve výši 7 950 Kč schválena Výborem ČDS. Předtím proplacena faktura za roční pronájem domény www.derm.cz ve výši 1 290 Kč.

10. Seznam odborných akcí 2014

Doc. Ettler předkládá návrh seznamu odborných akcí na r. 2014 – zatím je přihlášeno 30 akcí. Po úpravě překryvů budou vystaveny na www.derm.cz. 

11. Odborný seminář o novinkách v oboru

V SRN probíhá každoročně seminář novinek v dermatologii – nejen přednášky, ale i zpracování písemně. Diskutován způsob i termíny podobného semináře. Pilotní akci pod názvem Dermatologický update s podporou agentury Jasta uspořádáme na jaře 2014. Plný projekt obdobný německému s podkladovými materiály připravíme na podzim nebo v následujícím roce.

12. Lázně s dermatologickou indikací

Dr. Kestřánková upozorňuje, že lázně při indikaci psoriatické artritidy neposkytují dermatologickou péči. Tento problém je k řešení ZP a revmatologické odbornosti, která zpravidla tuto léčbu indikuje.

Jiným problémem jsou některé lázně, které získaly dermatologické indikace nově – postrádají zkušenosti, vybavení k širšímu spektru dermatologické léčby, často i ochotu zajistit zevní terapii. Výbor ČDS apeluje na tato zařízení, aby dosavadní praxi zlepšila. Za půl roku tuto situaci vyhodnotí.

13. Různé

  • a) Prostituce – prof. Resl shromažďuje podklady k připomínkám k návrhu Zákona o prostituci,
  • b) Témata borreliosa, dermatitis perioralis, neutrofilní dermatózy se ukázala jako zajímavá na semináři v Ústí nad Labem (konal se 9. 11. 2013 v Ústí nad Labem, referovala prim. Duchková).
  • c) 15. světový kongres kožní rakoviny, 3.–6. 9. 2014 v Edinburgu: doc. Ettler vyzývá k aktivní účasti v možné české sekci na tomto kongresu.
  • d) Členství v mezinárodní STI organizaci: ČDS nemá zástupce v mezinárodní organizaci IUSTI přesto, že je již delší dobu nominována doc. Kuklová. Představitelé IUSTI na tuto naši nominaci zatím nereagovali.
  • e) DPČ sekretářek ČDS

Výbor ČDS schválil uzavření Dohody o pracovní činnosti pro paní Sitařovou beze změn. Pracovní agendu dr. Rydlové převzala Ing. Liberdová v rámci přeúčtování pro svého hlavního zaměstnavatele. Obě budou vykonávat práci sekretářek ČDS.

Příští schůze Výboru ČDS: 9. 1. 2014 v Praze, další navržené termíny 20. 2., 27. 3., 15. 5., 12. 6.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×