Zápis ze schůze Výboru ČDS konané dne 17. října 2013


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 6, p. 313-315
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Drlík, prim. Selerová

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Čas: 9.30–12.30 hodin

Program

A) Projednáno

Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 12. 9. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B) Nově projednáno

1. Úhradová vyhláška 2014

(prof. Arenberger, dr. Vocilková)

V úhradách na r. 2014 se nečekají velké změny. Při stabilním způsobu vykazování by náš obor mohl získat asi 13% zlepšení v celkových úhradách.

Maximální úvazek lékaře je 1,2; probíhala diskuse o tom, že úvazky menší než 0,5 budou přehodnocovány, ale zřejmě se tato úprava do vyhlášky nedostane.

Diskutovalo se o existenci tzv. pozitivního listu léků. Výkony 61123, 61129 a mezioborová konzultace vyžaduje znalost kalkulačního listu, který je vlastnictvím autorské OS. Proto jej nemůžeme jako ČDS upravit. Ordinační doba/týden na úvazek 1,0 je 30 hod. Provozní doba pak zpravidla přesahuje.

Inovace Sazebníku je dotována penězi EU: dá se tedy očekávat motivace pracovníků MZ na něm dále pracovat.

2. Léková agenda

Prof. Arenberger a prim. Benáková jednali s profesorem Švihovcem o nedostatku penicilinových přípravků – dovoz snad bude prováděn v rámci specifického programu (SLP), který vypracuje přímo MZ ČR prostřednictvím SÚKLu. V současnosti je řada léků dovážena v rámci SLP (např. Furatoin).

Stále je požadována odborností praktických lékařů možnost předepisovat další lokální kortikoidy (např. Beloderm) – výbor ČDS toto nedoporučuje, lze vyřešit delegováním preskripce dermatologem (neobsahují totiž symbol „E“ – zákaz delegování preskripce).

3. Centrum pro vzácná onemocnění (genodermatózy)

Stanovisko ČDS odesláno prof. Mackovi. Dne 2. 10. 2013 proběhlo jednání příslušné komise – podle zápisu nebylo zřízení v dermatologii projednáno. Bude snad provedeno na další schůzi. Prim. Bučková informuje o schůzce představitelů Center genodermatóz v průběhu EADV v Istanbulu.

4. Rámcové smlouvy pro ambulantní specialisty k 1. 1. 2016

Prof. Arenberger informuje o proběhlé informativní schůzce na ústředí VZP ČR. Smlouvy budou posuzovány podle doporučených kritérií: geografická dostupnost, plnění věcného, technického a personálního zajištění, maximálně souběh 1,2 úvazku, elektronická komunikace, klinicko-ekonomické parametry, časové zajištění ambulance (5 dnů, dopoledne + odpoledne), systém hodnocení kvality, racionální preskripce a využití pozitivních lékových listů.

5. Lymfodrenáže – povolení výkonu

Schválení bylo na minulé výborové schůzi pozastaveno kvůli nejasnostem ohledně aktivity ČOS vůči dermato-onkologickým centrům, nyní opět otevřeno. Masarykův onkologický ústav v Brně má výkon nasmlouván, ale provádí je jiný subjekt, registrovaný v Praze, který to nasmlouvané nemá. Výbor ČDS souhlasí s povolením výkonu jako vstřícný krok vůči ČOS, pokud bude poskytováno pouze pacientům MOU a v jeho prostorách.

6. Rozšíření preskripčního omezení

Firma Medac žádá, aby preparáty Linola Ölbad byly hrazeny pro děti do 3 let věku PL (referuje prim. Bučková) – zdůvodňují, že včasná péče o kůži zabrání progresi atopického ekzému. Výbor ČDS podporuje, ale s doplňkem, že po odborné stránce se týká všech olejových koupelí.

7. Mykologie

Na kalkulačním listu dermatologické mykologie se pracuje (dr. Vocilková, doc. Skořepová).

8. Žádost o zařazení cantharidinu do seznamu léčivých látek

Dr. Konrád předkládá tuto žádost – látka by perspektivně mohla být použita k léčbě molusek (silné kontaktní irritans). Výbor ČDS doporučí.

9. Odvolání po revizním šetření na pracovišti dr. Rakové

Výbor ČDS opětovně doporučuje znalost kalkulačních listů výkonů [u některých výkonů je nutná přítomnost 2 lékařů (61223) a příslušně obsáhlý zápis v dokumentaci].

10. Stížnost p. Skalské podaná na MZ pro nesprávnou léčbu svrabu

Týká se rodiny se svědivými obtížemi, která cestovala po celém světě. Při té příležitosti se diskutovalo o návrhu nové vyhlášky MZ ČR s přílohou, týkající se svrabu: návrh opatření se zdá být příliš rozsáhlý. Prof. Arenberger odešle připomínky na MZ ČR a bude informovat o problematice v úvodníku dermatologického časopisu.

11. Studijní obor psychosomatika

Doc. Pánková doporučuje zapojení dermatovenerologie do nástavbového studijního oboru psychosomatika: znamenalo by to i možnost vytvoření speciálního kódu pro psychodermatologické vyšetření. Schváleno.

12. Stipendia Německé dermatologické společnosti – připomínka, již publikováno. Termín přihlášek do 21. 10. 2013 k rukám prof. Arenbergera.

13. Léčebné pobyty pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli – připomínka, již publikováno. Termín přihlášek do 21. 10. 2013 k rukám prof. Arenbergera pro 16 dětí k Mrtvému moři (výběr bude proveden začátkem prosince 2013) + 8 rodičů v termínu 3–4/2014 (na 1 měsíc).

14. Odborné akce 2014

Doc. Ettler vyzývá ke včasnému dodání návrhů do konce října 2013. Zatím přihlášeno 13 akcí.

15. Kurz systémové léčby psoriázy

V příštím roce uspořádáme 3 kurzy o systémové léčbě psoriázy společně s IPVZ a podporou AbbVie.

16. Dermatology update

S ohledem na příchod většího spektra moderní dermatologické terapie uspořádá ČDS na jaře 2014 konferenci, technicky zajistí Jasta. Termín bude oznámen s ohledem na omezení interference s jinými akcemi později.

17. Centra

Novelizuje se vyhláška. Za ČDS ČLS JEP jedná prof.  Arenberger.

18. Noví členové ČDS projednáni a schváleni:Dr. Hrňa (Praha), dr. Kučera (Praha), dr. Bousková (Třebíč), dr. Gruntová (Šumperk).

O snížení členského poplatku (MD) žádá dr. Jiráková (Praha) – schváleno snížení o částku za ČLS, dále prim. Seyček jako čestný člen.

19. Různé

  • a) Advokátní kancelář Mališ-Nevrklá-Légl vydává stanovisko k registraci biosimilar firmy Egis v návaznosti na dopis ze zasedání mezioborové pracovní skupiny – po právní stránce je vše v pořádku. Prof. Arenberger poděkuje za informaci. Zároveň se budou naši zástupci nadále účastnit jednání pracovní skupiny k dořešení otázek biosimilars z medicínské stránky. Další schůzka je na přelomu listopadu a prosince – zúčastní se prof. Arenberger.
  • b) Doc. Korbelář (IBI) žádá o podporu preparátu Sensicutane pro úhradu ze ZP. Výbor ČDS souhlasí.
  • c) Dr. Vávrová má III. stupeň akreditace a lékaře bez kvalifikace, kterému VZP odmítá proplatit výkony. Dne 17. 1. 2013 bylo jednání Pracovní skupiny MZ v souvislosti se zrušením kódů lékaře s nižší kvalifikací: výkony L3 bude ZP uznávat pouze při nasmlouvaném lékaři L3, který vykonává odborný dohled, a to pracoviště dr. Vávrové splňuje.
  • d) Výpis z účtu ČDS: t. č. 1.371.000,- Kč. Stav účtu je stabilní. Diskutovány položky, posílena příjmová strana díky letošnímu kongresu.
  • e) Dr. Rydlová požádala z důvodu jiných pracovních povinností o ukončení sekretářské činnosti pro ČDS. Od 1. 11. 2013 bude tuto práci místo ní vykonávat Ing. Martina Liberdová. Prof. Arenberger pověřen vyřízením této změny na ČLS a uzavřením smlouvy s jejím zaměstnavatelem.
  • f) Organizační výbor XV. World Congress on Cancers of the Skin 2014 v Edinburgu (Skotsko) nabízí zdarma možnost pro ČDS uspořádat v rámci tohoto kongresu skupinový mítink, který nebude mít překryv s odborným programem kongresu a bude přístupný i pro ostatní účastníky kongresu (pověřen doc. Ettler).
  • g) Česká společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP žádá ČLS o změnu svého názvu na Společnost laserové a estetické medicíny ČLS JEP. Společně se Společností korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP se ztotožňujeme s názorem jednání předsednictva ČLS JEP z června 2013, že by tato změna mohla interferovat s již stávající činností několika společností ČLS JEP (včetně České společnosti plastické chirurgie) a tuto změnu nedoporučujeme.

20. Příští schůze Výboru ČDS: 21. 11. 2013.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2013 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se