Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS
Malá zasadačka FN Nitra, Nitra 26. 5. 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 6, p. 246
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Eva Vrtíková, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Ospravedlnení: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD., MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení: MUDr. Katarína Poláková PhD.

Prizvaní: 0


Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
O doplnenie nežiadal nikto.
Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení zo schôdze výboru 21. 4. 2012

 • Dr. Kolátorová – neprevzaté ocenenia doc. Minárikovej a dr. Chríbikovej boli predané vedúcemu pracoviska prof. Péčovi na odovzdanie oceneným.
 • Doc. Buchvald a Dr. Kolátorová doručili vyjadrenie výboru SDVS k zmenám zásad udeľovania ocenení na SLS. Výbor SDVS berie na vedomie nový Štatút udeľovania pôct a cien SLS. Berie na vedomie súhlas SLS s udelením zlatej medaily prof. Jautovej, ostatným navrhovaným (prim. Martinásková, prim. Velická, prim. Lidaj) možnosť udeliť zlatú medailu až pri jubileu 65 rokov.Prof. Péč – novelizácia katalógu výkonov a informácia o aktuálnom stave – úloha trvá.
 • Prof. Péč – existencia zásad MZSR o zaraďovaní do odboru a pre obsadzovanie voľných miest na dermatovenerologickýchn oddeleniach – úloha trvá.
 • Tlačová beseda k Melanoma Day prebehla za účasti doc. Hegyi, doc. Buchvalda, dr. Borecké, prim. Lidaja a novinárov i televízie, splnila sa naša požiadavka, aby médiá o akcii informovali vopred a nie až v deň konania akcie.
 • Doc. Buchvald – napísal list prof. Kolibášovej ako vedúcej akreditovaného pracoviska o vhodnosti dodržiavania smernice o zložení skúšobných atestačných komisií, v ktorej sa odporúča, aby skúšobná komisia bola zložená zo zástupcov akreditovaných pracovísk.
 • Prof. Péč, doc. Buchvald – inicializovať stretnutie dermatovenerológov, hygienickej služby a Ministerstva zdravotníctva o aktuálnej situácii o zákone a hlásení i depistáži PCH – úloha trvá.
 • Zápisnica bola schválená.

3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Doc. Buchvald – je prihlásených 29 vystavujúcich firiem, 6 firiem poskytne edukačné granty, formuje sa finálny program – prednášky, predsedajúci sekcií, bloky podporené edukačnými grantami, postery. Prebieha registrácia účastníkov a ukončené bolo objednávanie ubytovania v hoteloch Gate One a Chopin. Pozvaní zahraniční prednášajúci vystúpia v dvoch samostatných blokoch.
 • Na kongrese bude odovzdaná zlatá medaila SLS prof. Jautovej. Vzhľadom na nové pravidlá udeľovania ocenení SLS a nemožnosť udeliť prim. Martináskovej, prim. Velickej a prim. Lidajovi výborom navrhovanú zlatú medailu, výbor po diskusii schvaľuje odovzdať im pozdravné listy. Prim. Lidaj požiadal o jeho odovzdanie v rámci Smrdáckych dní.

4. Rôzne

 • Doc. Buchvald – výbor SPAE (Spolok psoriatikov a atopikov) požiadal výbor SDVS o podporu aktivity pri organizovaní svojej akcie Deň kože, výbor súhlasí.
 • Doc. Buchvald – zaplatili sme poplatok 1491 € za členstvo v EÚMS (3 € na člena).

Výbor berie na vedomie:

 • Informáciu o novom Štatúte udeľovania ocenení SLS.
 • Súhlas SLS s udelením zlatej medaily prof. Jautovej.

Výbor schvaľuje:

 • Zápisnicu z predchádzajúcej schôdze.
 • Odovzdanie pozdravného listu prim. Martináskovej a prim. Velickej na VIII. kongrese slovenských a českých dermatovenerológov, prim. Lidajovi na XIII. smrdáckych dňoch.
 • Podporu aktivity SPAE (Spoločnosť psoriatikov a atopikov) pri organizovaní akcie Deň kože.

Výbor ukladá:

 • Prof. Péč – novelizácia katalógu výkonov a informácia o aktuálnom stave – úloha trvá.
 • Prof. Péč – existencia zásad MZSR o zaraďovaní do odboru a pre obsadzovanie voľných miest na dermatovenerologickýchn oddeleniach – úloha trvá.
 • Prof. Péč, doc. Buchvald – inicializovať stretnutie dermatovenerológov, hygienickej služby a Ministerstva zdravotníctva o aktuálnej situácii o zákone a hlásení i depistáži PCH – úloha trvá.

V Nitre 26. 5. 2012 zapísal Dr. Lidaj


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se