Osmdesátiny prof. MUDr. Zdeňka Vlašína, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 3, p. 181
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 8. 5. 2010 se dožil osmdesáti roků prof. MUDr.  Zdeněk Vlašín, DrSc., bývalý přednosta dermatovenerologické kliniky LF MU a FN Brno. Čas, který neúprosně běží, nastavuje zrcadlo k ohlédnutí se zpět za jeho vykonanou prací přínosnou pro obor kožního lékařství.

jp_32296_f_1
jp_32296_f_1

Jubilant se narodil v brněnském předměstí Králově poli a celý svůj život spojil s Brnem, přes středoškolská léta, studia na brněnské lékařské fakultě až po mnoholeté působení na lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Již za studií se zaměřil na vědeckou práci, kdy pracoval jako pomocná vědecká síla na Ústavu experimentální patologie. Jeho postoj k vědecké práci byl zcela jistě důvodem, který ho po promoci přivedl na kožní kliniku. Tehdejší přednosta dermatovenerologické kliniky prof. MUDr.  Jaroslav Horáček, DrSc., nabídl nadanému absolventovi místo asistenta na své klinice. MUDr. Zdeněk Vlašín nastoupil na kožní kliniku 1. 5. 1955 a o tři roky později postoupil na místo odborného asistenta. Předpokládané naděje do nadaného asistenta se splnily a po úspěšné habilitaci byl ustanoven do funkce docenta (1. 10. 1978). Profesorem pro obor dermatovenerologie byl jmenován 1. 5. 1981. Současně s hodnotami pedagogickými získával kvalifikační předpoklady v oboru dermatovenerologie (atestace I. a II. stupně), k nimž přidal nejvyšší vědeckou hodnost doktora lékařských věd, kterou obhájil v roce 1978. Brněnský patriot prof. Vlašín pouze dvakrát opustil své rodné město, a to v letech 1967-1969, kdy pobýval jako stipendista nadace Alexandra von Humboldta na dermatovenerologické klinice v Hamburku u profesora Kimmiga a v letech 1984-1987, kdy pracoval jako expert v Kuvajtu.

Po jeho návratu a po zřízení druhé dermatovenerologické kliniky LF MU v nemocnici v Brně-Bohunicích, se stal v roce 1989 jejím prvním přednostou až do října roku 1996. V nově postavené nemocnici vytvořil moderní zázemí, bohatě přístrojově vybavené, při kterém využil svých zkušeností z předcházejících pracovních pobytů. Na své klinice zavedl práci formou specializovaných ambulancí, vybudoval imunologickou laboratoř, která rozsahem a významem přesáhla rámec dermatologie a jejích služeb využívají i specialisté jiných lékařských oborů. Po odchodu do důchodu zde nadále pracoval jako emeritní profesor až do roku 2009 na zkrácený pracovní úvazek.

Ve své vědecké práci se prof. Vlašín orientoval především na imunologickou problematiku v dermatologii. V tomto směru se stal mezinárodně uznávaným expertem, byl průkopníkem některých nových imunologických vyšetřovacích postupů aplikovaných do dermatologie. Výsledky svých prací zveřejnil ve více nežli stovce časopiseckých publikací a několika monografiích. Jeho stěžejní práce jsou zaměřeny na význam antinukleárních a jiných protilátek v diagnostice systémových onemocnění, další jeho oblíbenou problematikou byla puchýřnatá onemocnění, jimž věnoval zasvěcené monografické dílo „Puchýřnatá onemocnění skupiny pemphigu a pemphigoidu“. Nemalý význam má jeho poslední monografie „Praktická dermatologie v obrazech a schématech“, která je nejenom pro lékaře, ale i pro studenty, přehlednou edukační pomůckou.

Kromě vědecko-výzkumné práce a celoživotního zájmu o medicínu, se v soukromí věnoval vášnivému rybaření, které se stalo jeho velkým koníčkem. V předhůří Českomoravské vysočiny a v nedalekém prudkém toku řeky Svratky nad Doubravníkem bylo možno nesčetněkrát spatřit našeho jubilanta, jak v gumových holínkách kráčí studenou vodou s rybářským prutem v naději, že uloví pstruha duhového nebo vzácněji pstruha potočního.

Pomyslné zrcadlo, které mu nastavil čas, mu umožňuje při tomto významném životnímu jubileu spokojeně zhodnotit veškerou vykonanou práci, protože dílo, které za sebou zanechal, ho ctí.

Všichni spolupracovníci, kteří se připojují k dalším gratulantům, mu přejí k 80. narozeninám hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
přednostka Dermatovenerologické kliniky FN Brno


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se