Program V. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 5, p. 293-295
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

5. 11. – 7. 11. 2009 Palác Žofín, Praha

Čtvrtek 5. listopadu

VELKÝ SÁL PALÁCE ŽOFÍN

8.30 – 9.00 Zahájení – P. Arenberger, D. Buchvald, H. Gollnick

9.00 – 11.00 IMUNOLOGIE, ALERGOLOGIE A PSORIÁZA

Předsedající: N. Benáková, A. Vocilková, K. Martinásková

9.00 – 9.15 C. Garbe: Multiferon v adjuvantní léčbě melanomu

9.15 – 9.30 S. Urbanček, J. Péč, J. Ševc, K. Martinásková, jr.: Vývoj psoriázy u pacientů léčených efalizumabem po stažení preparátu z trhu

9.30 – 9.45 M. Arenbergerová, S. Gkalpakiotis: Léčba refrakterní hidradenitis suppurativa pomocí anti-TNF strategie

9.45 – 10.00 E. Dastychová, M. Nečas: Ekzém rukou - kontaktní alergeny

10.00 – 10.15 P. Kozub, M. Šimaljaková: Ustekinumab v léčbě psoriasis vulgaris – první zkušenosti

10.15 – 10.30 a. Halagovec, J.V. Andraško, L. Bobák: Stanovení alfa-2-makroglobulinu v epidermis u lichen ruber

10.30 – 10.45 M. Nečas, E. Dastychová: Kontaktní přecitlivělost u pacientů s ulcus cruris

10.45 – 11.00 A. Vocilková: Epikutánní testy s dermatophagoides mix v praxi

11.00 – 11.30 Dopolední káva

11.30 – 13.00 KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE A LASERY

Předsedající: P. Arenberger, D. Buchvald, L. Mardešičová

11.30 – 11.50 L. Mardešičová, T. Frey, D. Freyová: Live-operace: přímý televizní přenos z operačního sálu Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze 10 (1. vstup)

11.50 – 12.05 J. Šrámeková, M. Brozmanová: Frakční ablační resurfacing CO2 laserem

12.05 – 12.25 L. Mardešičová, T. Frey, D. Freyová: Live-operace (2. vstup)

12.25 – 12.40 Z. Nevoralová: Kožní nežádoucí účinky při léčbě perorálním isotretinoinem a možnosti jejich minimalizace

12.40 – 13.00 L. Mardešičová, T. Frey, D. Freyová: Live-operace (3. vstup)

13.00 – 14.00 Oběd (se satelitním symposiem Janssen-Cilag, s.r.o.)

VÝVOJ V LÉČBĚ PSORIÁZY: INHIBICE INTERLEUKINŮ 12 a 23

Předsedající: P. Arenberger, J. Jautová, J. Péč

13.00 – 13.15 P. Arenberger: Změna v pohledu na léčbu psoriázy: Inhibice IL-12 a IL-23

13.15 – 13.30 J. Jautová: Proč léčíme pacienty s psoriázou biologickou léčbou?

13.30 – 13.45 J. Péč: Středně těžká a těžká forma psoriázy jako celoživotní dermatologické onemocnění

13.45 – 14.00 S. Gkalpakiotis: Ustekinumab v léčbě ložiskové psoriázy – první zkušenosti

14.00 – 16.10 KOŽNÍ NÁDORY

Předsedající: A. Machovcová, S. Urbanček, P, Zajíc

14.00 – 14.15 P. Arenberger: Potřebujeme ještě interferony v léčbě maligního melanomu?

14.15 – 14.30 I. Krajsová: Kasuistiky atypických melanomů

14.30 – 14.45 J. Říčař, J. Krejčí, P. Cetkovská, K. Pizinger, M. Pešek: Kožní nežádoucí účinky léčby erlotinibem u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem

14.45 – 15.00 K. Poláková: Novější možnosti v léčbě kožních toxicit při podávání inhibitorů HER1/EGFR

15.00 -15.15 A. Machovcová: Diagnostika časné mycosis fungoides

15.15 – 15.30 V. Vašků: Naše zkušenosti s léčbou T-buněčných lymfomů bexarotenem

15.30 – 15.45 M. Dolečková: Celotělové ozáření kůže elektronovým svazkem u mycosis fungoides: kdy a jak.

15.45 – 16.00 R. Litvik, D. Starostka, Y. Vantuchová: Bexaroten a elektronová sprcha v léčbě mycosis fungoides s folikulární mucinózou

16.00 – 16.10 P. Arenberger: Péče o pacienty s mycosis fungoides

16.10 – 16.30 Odpolední káva

16.30 – 18.00 VARIA I a HISTOPATOLOGIE

Předsedající: V. Hegyi, H. Bučková, J. Štork

16.30 – 16.45 V. Hegyi: Přístrojová diagnostika v dermatologii

16.45 – 17.00 D. Švecová: Nové poznatky v patogenezi a léčbě pemfi gu

17.00 – 17.15 J. Hegyi: Optická koherenční tomografi e: histopatologie kůže in vivo

17.15 – 17.30 V. Resl, L. Černá, H. Zoubková: Výskyt syfi lis současně s HIV/AIDS v dermatovenerologické

praxi v Plzeňském kraji od r. 2004

17.30 – 17.45 H. Duchková: Mezoterapie a diagnostika difuzní alopecie

17.45 – 18.00 P. Arenberger: Psoriáza v CEE – klinický obraz, kvalita života a klasická terapie u pacientů neléčených biologiky

19.30 Slavnostní zahájení kongresu, galavečer s živou hudbou The Beatles Revival – Brouci Band

Rytířský sál Paláce Žofín

9.00 – 13.00 Satelitní sympózium Schering-Plough

BIOLOGICKÁ LÉČBA Z POHLEDU SESTRY

15.30 – 16.30 Satelitní sympózium Astellas

PROČ PROAKTIVNÍ TERAPIE PROTOPIC MASTÍ

Přednáškový sál Hlahol

9.00 – 12.00 SEMINÁŘ SEKCE DĚTSKÉ DERMATOLOGIE

Předsedající: H. Bučková

I. Tomšíková, Š. Čapková, A. Poloučková: Lineární morfea „ en coup de sabre“ u ročního chlapce

L. Plachá, H. Bučková: Tinea capitis

J. Bartoňová: Trichotillomanie

Š. Čapková, A. Kelblerová: Příběh čínského děvčátka

S. Polášková: Rosacea granulomatosa u čtrnáctiletého chlapce

H. Bučková, J. Valíčková, J. Feit: Urticaria pigmentosa kombinovaná s mnohočetným juvenilním xantogranulomem

14.00 – 18.00 3. konference Pracovní skupiny pro akné

AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

Předsedající: P. Arenberger, J. Rulcová

G. Plewig: Terminální disekující folikulitis

H. Gollnick: Dnešní pohled na patogenezi akné a novinky v terapii

P. Arenberger: Úklidové služby – rizikové povolání?

M. Hašková: Kazuistiky pacientů s těžký́mi formami akné

L. Baručáková, E. Svobodová, Y. Vantuchová: Idiopatické destruktivní onemocnění střední části obličeje

Z. Nevoralová: Sledování pacientů s těžkými formami akné léčených perorálním izotretinoinem

J. Rulcová: Keloidní jizvy – „velká neznámá?“

J. Rulcová: Závěrečná tečka

Křest loga pracovní skupiny pro akné

PÁTEK 5. LISTOPADU

Velký sál Paláce Žofín

8.00 – 10.00 HIGHLIGHTS ČESKÉ, SLOVENSKÉ A NĚMECKÉ DERMATOLOGIE – 1. blok

Předsedající: V.Vašků, M. Šimaljaková, K. Ettler

8.00 – 8.15 V. Vašků: Genetika a patofyziologie psoriázy

8.15 – 8.30 J. Hercogová: Lymská borelióza dnes

8.30 – 8.45 D. Buchvald: Imunodermatologie – od patogeneze k terapii

8.45 – 9.00 M. Šimaljaková: Komorbidity u psoriázy

9.00 – 9.15 S. Urbanček: Nemelanomové kožní nádory

9.15 – 9.30 H. Bučková: Současný pohled na epidermolysis bullosa

9.30 – 9.45 K. Ettler: Fotobiologie a fotoprotekce kůže

9.45 – 10.00 P. Zajíc: Péče o lymfatický otok v ČR

10.00 – 10.30 Dopolední káva

10.30 – 12.45 HIGHLIGHTS ČESKÉ, SLOVENSKÉ A NĚMECKÉ DERMATOLOGIE – 2. blok

Předsedající: P. Arenberger, T. Frey, K. Pizinger

10.30 – 10.45 P. Arenberger: Estetická dermatologie – věda nebo wellness

10.45 – 11.00 N.Benáková: Trendy a výhledy v terapii psoriázy

11.00 – 11.15 T. Frey: Korektivní dermatologie v České republice

11.15 – 11.30 J. Péč: HPV v přehledu

11.30 - 11.45 K. Pizinger: Histopatologické obrazy kožních zánětů

11.45 – 12.00 J. Štork: Sklerodermie

12.00 – 12.20 T. Schwarz: Lokální a celková imunosuprese vyvolaná UV zářením

12.20 – 12.40 R. Kirnbauer: Novinky o vakcíně HPV

12.40 – 14.00 Oběd (se satelitním symposiem fi rmy Abbott)

DŮVĚRA V ČISTOU BUDOUCNOST – BEZPEČNĚ A ÚČINNĚ S ADALIMUMABEM V LÉČBĚ PSORIÁZY

Předsedající: J. Hořejší

12.45 – 13.00 J. Hořejší: úvodní slovo

13.00 – 13.20 K. Pavelka: Adalimumab v léčbě revmatických onemocnění

13.20 – 13.40 P. Arenberger: Dlouhodobá účinnost – klíčový aspekt v léčbě psoriázy

13.40 – 14.00 U. Mrowietz: Klinický pohled na bezpečnost biologik

14.00 – 16.00 HIGHLIGHTS ČESKÉ, SLOVENSKÉ A NĚMECKÉ DERMATOLOGIE – 3. blok

14.00 – 14.20 H. Schöfer: Syphilis včera a dnes: není to už zase problém?

14.20 – 14.40 N. Brockmeyer: Dimenze HIV infekce pro obor dermatovenerologie. Kde se dnes nacházíme?

14.40 – 15.00 A. Hauschild: Terapie maligního melanomu na bázi onkogenů

15.00 – 15.20 M. Röcken: Novinky v patogenezi psoriázy a nové terapeutické přístupy

15.20 – 15.40 T. Ruzicka: Novinky v patogenezi atopické dermatitidy a nové terapeutické přístupy

15.40 – 16.00 C. Zouboulis: Jakou roli hraje stárnutí v budoucnosti našeho oboru?

16.00 – 16.15 Odpolední osvěžení

16.15 – 18.15 HIGHLIGHTS ČESKÉ, SLOVENSKÉ A NĚMECKÉ DERMATOLOGIE – 4. blok

16.15 – 16.35 L. French: Jak může v budoucnu vypadat dermatologická celková terapie?

16.35 – 16.55 L. Bruckner-Tuderman: Jak budeme v budoucnu diagnostikovat a léčit bulózní dermatózy?

16.55 – 17.15 T. Krieg: Jak budeme v budoucnu řešit choroby pojiva a poruchy hojení ran?

17.15 – 17.35 W. Sterry: Jak budeme v budoucnu léčit kožní lymfomy?

17.35 – 17.55 R. Kaufmann: Úloha dermatochirurgie: esenciální nebo existenční část dermatologie?

17.55 – 18.15 G. Burg: Pregraduální a postgraduální vzdělávání v medicíně: od antiky do novověku

20.00 Společenský večer na pozvání firmy Bioderma

Rytířský sál Paláce Žofín

8.25 - 10.45 VARIA II + MLADÍ DERMATOLOGOVÉ

Předsedající: S. Gkalpakiotis, H. Duchková, K. Martinásková

8.25 – 8.35 K. Martinásková: Mastocytózy dětského věku – aktuální pohled na problematiku

8.35 – 8.45 A. Machovcová, M. Tomka, D. Pelc: Kontaktní granulomatózní cheilitida

8.45 – 8.55 E. Jašková, P. Taraba: Pruritus – komplexní terapie

8.55 – 9.05 S. Gkalpakiotis: Vliv compliance pacienta na výsledky terapie

9.05 – 9.15 A.Kováčiková Curková, A., M. Šimaljaková, K. Opršalová: Infekce Microsporum canis

9.15 – 9.25 M. Sochor: Využití světla s nízkou intenzitou v dermatologii

9.25 – 9.35 L. Slováková, M. Šimaljaková, M. Heizerová: Pseudosklerodermie

9.35 – 9.45 I. Fialová: Koincidence chronické psoriázy a bulózního pemphigoidu – popis případu

9.45 – 9.55 V. Ďurčanská: Fotochemoterapie – cenná možnost léčby lokalizované sklerodermie

10.05 – 10.15 L. Novotná: Hirudoterapie – renesance v léčbě pijavicí lékařskou

10.15 – 10.25 S. Gkalpakiotis, M. Arenbergerová, P. Arenberger: Mají melanomy pod 1 mm tloušťky v digitálním dermatoskopu specifi cký obraz?

10.25 – 10.35 Z. Kozáčiková: Pityriasis rubra pilaris – popis případů

10.35 – 10.45 L. Růžičková Jarešová: Kožní změny u vnitřních chorob

10.45 – 10.55 M. Selerová, M. Kobsa: Centrum péče pro atopickou dermatitidu – naše zkušenosti

11.00 - 12.00 Satelitní sympózium Schering-Plough SK

14.30 - 15.30 Workshop firmy ISIS PHARMA

Žofín Garden

14.15 – 15.15 Satelitní sympózium Schering-Plough CZ

PSORIÁZA JE VÍC NEŽ JEN POSTIŽENÍ KŮŽE…

16.00 – 16.30 Workshop firmy WYETH

I. Fenclová: Compliance pacienta – pero jako nová aplikační forma přípravku Enbrel

SOBOTA – 7. listopadu

Karolinum

11.00 – 13.00 SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ke 120. výročí založení DDG v Praze

Senátor Schwarzenberg přislíbil účast na předávání ocenění

Součástí je prohlídka historických prostor Karolina

Účast český́ch a slovenských dermatovenerologů je velmi vítána

13.00 Občerstvení v Karolinu

Hotel Marriott V Celnici

15.00 - 17.30 Satelitní sympózium firmy Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH

ALITRETIONOIN PŘI LÉČBĚ TĚŽKÉHO CHRONICKÉHO EKZÉMU RUKOU

Sympozium v němčině


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2009 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se