Zápis ze schůze výboru ČDS dne 22. 1. 2009 v Praze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 3, p. 167-168
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni: prim. Bučková, as. Jirásková, dr. Polášková

Místo: Hotel Marriott, Praha

Čas: 09.30 – 12.45 hodin

PROGRAM

Projednáno 

A. Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 11. 12. 2008 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B. Nově projednáno:

 • 1.  Jednání na VZP

Prof. Arenberger informuje o problematice Center. Současné údaje o biologické léčbě jsou stále neúplné a je nutno je upřesnit, protože do budoucna hrozí zastropení směrného čísla pro ČR. VZP požaduje velmi striktně databázi na dermatoonkologika. Bude osloven dr. Antal, který navrhl jednoduchý systém (jednání provede doc. Ettler, prof. Arenberger).

 • 2. Biorep – databáze pro biologika

Prof. Arenberger informuje o jednání s p. Peřinou: pro optimální funkci systému byl vznesen návrh na odkoupení systému výborem ČDS (ve výši do 300 tisíc Kč – roční provoz stojí 60 000 Kč). Předtím bude proveden externí audit. Zadávání dat do Biorepu také vázne. Diskutována motivace pracovníků pověřených zadáváním dat. Jejich schůzky je vhodné provádět minimálně 2krát ročně (určitě vždy před koncem kalendářního roku), nejlépe jako součást některé větší odborné akce. Diskutováno také podání grantu pro získání prostředků k udržování registru.

 • 3. Doškolování v oboru

Dne 29. 1. 2009 proběhne na MZ ČR jednání o vzdělávání v chirurgickém a interním kmenu (zúčastní se prof. Arenberger, prof. Hercogová). Budou prosazovat dermatovenerologii jako samostatný vzdělávací obor (v zemích EU není nikde dermatologie naroubována na více než 1-roční kmen). Dermatovenerologie byla zatím zařazena do kmene interních oborů.

 • 4. Sdílené kódy

Prof. Arenberger informuje o jednáních s VZP: dr. Horák (ředitel VZP) se prý věcí intenzivně zabývá. K praktickému výstupu však stále nedochází.

 • 5. Minutová režie

Prim. Duchková konstatuje, že náš obor má minimální sazby minutové režie (2,60 Kč). Vzhledem k nárůstu cen energií a dalších nákladů prim. Duchková navrhuje zažádat na MZ ČR navýšení o 30 %.

 • 6. Opravené kódy a stacionář

Dr. Vocilková zpracovala žádost o opravu některých kódů (epi-testy, kryalizace) a dr. Benáková zpracovala registrační list „Ošetřovacího dne v dermatologickém stacionáři“. Hodnota výkonu byla navržena na 202 bodů (agregované výkony – vizitky, administrativa) + další provedené výkony. Materiály budou podány na MZ ČR.

 • 7. Kolektivní členství ČDS v EADV

Bude aktualizován seznam dermatovenerologů (členů ČDS) a poskytnut EADV. Poplatek za dermatology mladší 35 let bude sponzorovat fi. Hermal. Členství ČDS v ILDS bylo již uhrazeno.

 • 8.  Mezinárodní klasifikace nemocí 10 v r. 2009

Prof. Arenberger upozorňuje na nutnost používat tuto poslední redakci MKN.

 • 9. Konference DebRA 10. – 13. 9. 2009

Výbor ČDS uděluje záštitu nad akcí. Navíc navrženo udělit 10 000 Kč podpory akci (formou grantu, apod. – bude po projednání s prim. Bučkovou specifikováno). Sekce dětské dermatologie pořádá dne 12.9.2009 (9 – 12 hod.) odborný seminář pro dermatology, pediatry a jiné specialisty na téma Komplexní péče o EB pacienty v ČR.

 • 10. Personální a věcné vybavení zdravotnických zařízení

Dne 3. 2. 2009 se sejdou předsedové odborných společností na MZ ČR, aby projednali návrhy na věcné a personální vybavení zdravotnických pracovišť. Iniciativa vzešla z ČLK. Návrh za dermatology zpracovala prof. Hercogová, připomínkováno členy výboru ČDS: min. 15 lůžek, všeobecná ambulance a personální obsazení (7 lékaři).

 • 11. Metodický pokyn pro vzdělávání

MZ ČR na rok 2009 uvolnilo finanční prostředky na další vzdělávání v dermatovenerologii na 5 rezidenčních míst (dotace 1 030 000 Kč na 5 let na 1 osobu).Za jednotlivé obory bude zpracován rozpočet nákladů na vzdělávání do 15. 3. 2009.

 • 12. Léky

Prof. Hercogová informuje o návrhu seznamu nově zařazených volně prodejných léků z oboru dermatologie: navrženy naftifin, cyklopirox, Framykoin®, erytromycin, Verrumal®. Prof. Hercogová vznese z pověření výboru ČDS námitku.

 • 13. Světový den psoriázy (29. 10. 2009)

Bude uspořádána tisková konference dne 23. 10. 2009. Výzva i pro ostatní dermatology, zda plánují nějaké aktivity směřované k tomuto dni.

 • 14. Výběr poplatků

Sdružení ambulantních lékařů projednávalo tuto problematiku: poplatky mimo regulační funkci jsou i určitým zdrojem příjmu. Dr. Vocilková navrhuje zaslat žádost na MZ ČR, aby v případě zrušení poplatků byla lékařům poskytnuta daňová úleva za snížení příjmu. Bude zasláno ministerstvu sociálních věcí.

 • 15. Noví členové ČDS

Dr. Hudymačová (Opava), dr. Chlebková (Opava), dr. Stancová (Praha – Vinohrady), dr. Svobodová (Liberec), dr. Zímová (Ostrava), dr. Dubská (Praha – Vinohrady).

 • 16. Referátový výběr na webu

Prof. Arenberger informuje o nově zřízené webové stránce časopisu Referátový výběr z dermatologie na adrese www.referatovyvyber.cz. 

 • 17. Různé

a)Metodický list o chlamydiích

Prof. Resl předložil výboru ČDS metodický list o diagnostice a léčbě chlamydiových infekcí, který byl odeslán na MZ.

b) Evropský den melanomu

V rámci koordinace aktivit u příležitosti Euro Melanoma Day vyzývá prof. Hercogová o nahlášení plánovaných aktivit dermatology. Dotazníky zůstanou v loňské podobě, letos budou navíc i v elektronické podobě.

c) Kongres ICD 2009

Bude otevřeno 120 sekcí, přihlášeno asi 800 řečníků, zatím 1135 registrovaných (v tom 150 pozvaných), t. č. 2500 osob přihlášeno. Došlo 800 abstraktů (v tom 400 posterů). Registrováno 52 firem, t. č. 50% pokrytí rozpočtu. Prof. Hercogová navrhla omezení social events (nebude zdarma) pro účastníky kongresu. Registrováno 462 uchazečů o stipendia (po vyřazení zbylo 360).

K a t e g o r i e   s t i p e n d i í :

 • A   700 $ + registrace + ubytování
 • B   500 $ + registrace
 • C   200 $ + registrace
 • D   registrace

CzADV uspořádá duplicitní Československý kongres. V celém průběhu ICD 2009 dochází k odpuštění účastnického poplatku těm, kdo se stanou členy CzADV. Dne 9. 3. 2009 v 17.30 hodin se v San Francisku koná recepce ISD. Prof. Záhejský složil hymnu kongresu.

d) CzADV občanským sdružením

CzADV byla 6. 1. 2009 registrována jako občanské sdružení pod vedením: Strejček, Vašků, Hercogová. Proklamuje jako hlavní náplň činnosti – propagaci v zahraničí, vzdělávání v dermatologii. Prof. Hercogová byla požádána, aby na příští schůzi podrobně o nové organizaci informovala výbor.

e) Čs. Dermatologie

Bohužel stále není dořešeno finanční krytí pro Slovensko. Prof. Arenberger po předchozí konzultaci s šéfredaktory Čs. Derm. požádá výbor SDS o řešení situace.

 • 18. Příští zasedání výboru ČDS: 26. 2. 2009. 

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se