Psychodermatologie a psychosomatický přístup Psycho-neuro-endokrino-imuno-dermatologie


Psychodermatology and Psychosomatic Approach Psycho-neuro-endocrino-immuno-dermatology

The field dealing with the mutual interactions of nervous, immune, endocrine and skin systems on one hand, and behavioral outputs on other hand, is called psycho-neuro-endocrino-immuno-dermatology – psychodermatology, in an abbreviated form. The nervous, endocrine and immune systems cooperate to preserve the organism’s integrity, especially in the cases of infection, tissue damage and stress. The nervous, endocrine and immune systems converge in the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. The key informational and regulation roles are played by cytokines, whose receptors are found in all systems of the organism. Cytokines’ activation plays a significant role in the neurogenic modulation of the skin inflammation as well as in the development of psychosomatic disorders. Psychosomatic disorders extend to multiple regulation levels: psychological, neuronal vegetative, endocrine and immune. Unsolved problems in the area of interpersonal relationships often function as the source and trigger of psychosocial stress, which also activates the stress axis and causes psychosomatic disorders. Psychosomatics should be understood in terms of psycho-neuro-endocrino-immuno interactions. It is relevant for all somatic diseases, and requires interdisciplinary collaboration and comprehensive treatment. Psychosomatics strive for the improvement in the care for patients through a timely diagnosis and treatment of psychosocial and behavioral disorders. An improvement in the currently unfavorable situation of psychosomatically oriented dermatologists, and, consequently, their patients figures among the goals of the Section of Psychodermatology of the Czech Society of Dermatovenereology, which was founded in 2004.

Key words:
psycho-neuro-endocrino-immuno-dermatology – interaction – psychosomatic disorders – antidepressant drugs – www.psychodermatologie.cz


Autoři: R. Pánková 1;  P. Taraba 2
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN přednosta prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 1;  Psychiatrická léčebna v Opavě ředitel prim. MUDr. Ivan Drábek 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 1, p. 5-10
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)

Souhrn

Obor, který se zabývá vzájemnými vztahy mezi nervovým, endokrinním, imunitním a kožním systémem na straně jedné a behaviorálními výstupy na straně druhé, se nazývá psycho-neuro-endokrino-imuno-derma-tologie. Zkráceně psychodermatologie. Nervový, endokrinní a imunitní systém spolupracují na udržení integrity organismu zvláště při infekci, tkáňovém poškození a stresu. Křižovatkou i spojnicí systémů nervového, endokrinního a imunitního je hypotalamo-pituito-adrenální osa. Ústřední informačně regulační roli hrají cytokiny, jejichž receptory nacházíme ve všech systémech organismu. Aktivace cytokinů sehrává významnou roli v neurogenní modulaci kožního zánětu i vývoji psychosomatických poruch. Psychosomatické poruchy zasahují více regulačních rovin: psychických, neuronálně vegetativních, endokrinních i imunitních. Neřešené obtíže v oblasti mezilidských vztahů bývají zdrojem a spouštěčem psychosociální zátěže, která rovněž aktivuje stresovou osu a navozuje psychosomatické poruchy. Psychosomatiku lze chápat na základě psycho-neuroendokrino-imunologických interakcí. Dotýká se všech somatických onemocnění. Vyžaduje mezioborovou spolupráci a komplexní léčbu. Psychodermatologie usiluje o zkvalitnění dermatovenerologické péče o nemocné včasnou diagnózou a léčbou psychosociálních a behaviorálních poruch. Zlepšit současnou nepříznivou situaci pro psychosomaticky zaměřené dermatovenerology, a tím i jejich pacienty, je jedním z cílů Psychoderma-tologické sekce České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, která byla ustavena v roce 2004.

Klíčová slova:
psycho-neuro-endokrino-imuno-dermatologie - interakce - psychosomatické poruchy -antidepresiva - www.psychodermatologie.cz


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×