Skupinová psychoterapie u pacientů s psoriázou


Group Approach Psychotherapy on Patients with Psoriasis

Objective:
Psoriasis ranks among diseases which significantly affect patient’s quality of life. Influence of dermatological treatment and influence of group approach psychotherapy on patients’ quality of life were assessed.

Methods:
105 patients were included in the study aimed on the quality of life. 29 of these patients agreed with group approach psychotherapy which was carried out once a week for 3 months but only 19 patients finished it. These 19 patients underwent the treatment in 2 statistically comparable groups. There were no changes in dermatological treatment during psychotherapy. The effect of psychotherapy was evaluated by PASI ( Psoriasis Area and Severity Index) , PDI ( Psoriasis Disability Index) , the Questionnaire of the General Life Satisfaction and CAQ ( Clinical Analysis Questionnaire).

Results:
There was statistically significant reduction in PASI and PDI after psychotherapy in the first group while the reduction was not statistically significant in the second group. Other parameters were little influenced by psychotherapy.

Conclusion:
Group approach psychotherapy did not lead to significant decrease of psychopathologic features that were too pronounced and too fixed in our patients. Decrease of an average number of psychic disorders per 1 patient was only seen. Group approach psychotherapy led to improvement of clinical features of psoriasis and was evaluated by patients in a positive way. According to our experience, 3-month psychotherapy is too short in patients with high proportion of psychopathologic features. Long-term psychotherapeutical approach will probably be necessary in these cases.

Key words:
psoriasis vulgaris – quality of life – group approach psychotherapy


Autoři: V. Semrádová 1;  D. Balaštík 2;  V. Vašků;  V. Slonková 1 1
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN U sv. Anny v Brně přednosta doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. 1;  Oddělení klinické psychologie FN U sv. Anny v Brně vedoucí odd. PhDr. Drahomír Balaštík 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 1, p. 26-30
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Cíl práce:
Psoriáza patří mezi choroby významně zasahující do kvality života svých nositelů. Kromě dermatologické léčby jsme sledovali ovlivnění kvality života pomocí skupinové psychoterapie.

Metody:
Se skupinovou psychoterapií souhlasilo 29 ze 105 pacientů, zařazených do studie sledování kvality života. Skupinovou psychoterapii, která probíhala lkrát týdně po dobu 3 měsíců, ukončilo 19 pacientů, kteří absolvovali léčbu ve 2 skupinách. Po dobu trvání psychoterapie nebyly v zavedené dermatologické terapii provedeny žádné změny. Efekt psychoterapie byl hodnocen pomocí PAŠI (Psoriasis Area and Severity Index), PDI (Psoriasis Disability Index), Dotazníku životní spokojenosti a CAQ (Clinical Analysis Questionnaire).

Výsledky:
U první skupiny došlo po psychoterapii k statisticky signifikantnímu snížení hodnot PAŠI a PDI, zatímco u druhé skupiny nebylo toto snížení statisticky významné. Ostatní parametry byly psychoterapií ovlivněny jen minimálně.

Závěr:
Skupinová psychoterapie v trvání 3 měsíců nevedla k průkaznému snížení úrovně psychopatologických rysů, které byly u našich pacientů příliš rozsáhlé a značně zafixované. Došlo pouze ke snížení průměrného počtu psychických poruch na jednoho pacienta. Skupinová psychoterapie přispěla ke zlepšení klinických projevů psoriázy a pacienty byla velmi pozitivně hodnocena. Na základě našich zkušeností je u nemocných s vysokým podílem psychopatologických rysů psychoterapie v trvání 3 měsíců příliš krátká a bude zřejmě v těchto případech nezbytná dlouhodobá psychoterapeutická péče.

Klíčová slova:
psoriáza - kvalita života - skupinová psychoterapie


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×