Kontaktní přecitlivělost na vybrané pomocné látkyv dermatologických externech a kosmetickýchpřípravcích u chronických ekzematiků


Contact Hypersensitivity to Selected Adjuvant Substances in DermatologicalTopical Preparations and Cosmetics in Patients with Chronic Eczema

From April 2001 to September 2003, 900 patients with chronic eczema (289 men, 611 women,average age 43.6 years) were evaluated by patch tests for contact hypersensitivity to selectedadjuvant substances in dermatological topical remedies and cosmetics. Atopic eczema was diagnosedin 337 of patients. From antimicrobials used as conservants the most common allergen was thiomersalin 12.4%, then phenylhydrargyrumacetate in 5.4%, formaldehyde and dibromiumdicyanobutane/phenoxyethanol (Euxyl K 400) in 2.5%, bronopol in 2.2%, chloracetamide in 2.1%, chlorhexidine in2.0%, Kathon CG in 1.9%, diazolidinylurea in 1.8%, paraben and imidazolidinylurea in 1.6%, glutaraldehydein 0.9%, Quarternium-15 in 0.7%, dichlorophen in 0.6%, triclosan in 0.5%, DMDM-hydantionand chlorocresol in 0.4%, phenoxyethanol in 0.3%, benzalconiumchloride, chloroquinaldol andascorbic acid in 0.2% of patients, from antioxidants there were dodecylgallate in 1.7%, butylhydroxyanisolein 0.8%, propylgallate in 0.6%, butylhydroxytoluen in 0.2% of patients and from anothersubstances there were alcoholes adipis lanae in 5.3%, trolamine in 1.0% and propylenglycole in 0.3%of patients. Sources of sensibilisation were pharmaceutical products in 44.7%, cosmetics in 31.2%,industry in 7.8%health care in 2.2%, source remained unindetified in 13.3%.Clinical relevance was 32.5%. Complete information about composition of pharmaceutical products and cosmetics in packageleaflets seems fundamental, especially for patients with eczema. Results of this study can serve asa feed-back information for producers of both, pharmaceuticals and cosmetics.

Key words:
contact hypersensitivity - dermatological topical products - cosmetics - adjuvants -conservants - antioxidants


Autoři: E. Dastychová;  M. Nečas;  K. Pěnčíková
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně přednostka prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 3, p. 95-102
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 900 pacientů (289 mužů, 611 žen, průměrný věk 43,6 let), chronických ekzematiků, bylazjišťována od dubna 2001 do září 2003 epikutánními testy kontaktní přecitlivělost na vybranépomocné látky dermatologických extern a kosmetických přípravků. U 337 pacientů byla základnídiagnóza atopický ekzém. Z látek protimikrobních použitých jako konzervancia senzibilizoval nejčastějithiomersal ve 12,4 %, fenylhydrargyrumacetát v 5,4 %, formaldehyd a dibromodicyanobutan/fenoxyethanol (Euxyl K 400) ve 2,5 %, bronopol ve 2,2 %, chloracetamid ve 2,1 %, chlorhexidin ve2,0 %, Kathon CG v 1,9 %, diazolidinylurea v 1,8 %, parabeny a imidazolidinylurea v 1,6 %, glutaraldehydv 0,9 %, Quaternium-15 v 0,7 %, dichlorofen v 0,6 %, triklosan v 0,5 %, DMDM-hydantoin a chlorokresolv 0,4 %, fenoxyethanol v 0,3 %, benzalkoniumchlorid, chloroquinaldol a kyselina sorbováv 0,2 % souboru pacientů, z látek antioxidačních dodecylgalát v 1,7 %, butylhydroxyanisol v 0,8 %,propylgalát v 0,6 %, butylhydroxytoluen v 0,2 % souboru pacientů a z látek dalších alcoholes adipislanae v 5,3 %, trolamin v 1,0 % a propylenglykol v 0,3 % souboru pacientů. Zdrojem senzibilizace bylyve 44,7 % přípravky farmaceutické, ve 31,2 % přípravky kosmetické, oblast průmyslová v 7,8 %,zdravotnictví ve 2,2 %, zdroj nejasný zůstal u 13,3 %. Klinická relevance činila 32,5 %. Uvedeníkompletního složení na příbalových letácích jak přípravků farmaceutických, tak kosmetických sejeví nezbytně nutné zvláště pro pacienty ekzematiky. Výsledky vyšetření mohou posloužit jakozpětná informace pro výrobce jak přípravků farmaceutických, tak kosmetických.

Klíčová slova:
kontaktní přecitlivělost - dermatologická externa - kosmetika - pomocné látky -konzervancia - antioxidanty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se